Log in

Rezolucja upamiętniająca 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Wrzesień 1939: Żołnierze niemieccy podczas zrywania polskiego godła ze szlabanu granicznego w Sopocie Quelle: Wikipedia.pl Wrzesień 1939: Żołnierze niemieccy podczas zrywania polskiego godła ze szlabanu granicznego w Sopocie

11 maja 2019 roku na Górze Św. Anny delegaci Związku jednogłośnie uchwalili m.in. rezolucję upamiętniającą 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W załączniku przedstawiamy treść uchwalonej rezolucji w języku polskim:

6Resolution bez. Zweiter Weltkrieg DE 1 1

6Resolution bez. Zweiter Weltkrieg DE 1 2

Ostatnio zmieniany środa, 22 maj 2019 14:39