Log in

Wspominamy tragedię Drezna

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer Foto: Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer

Dzisiaj mijają 72 lata od najcięższego nalotu II Wojny Światowej. Bombardowanie Drezna to jeden z ostatnich aktów wojny. W dniach 13 i 14 lutego 1945 roku lotnictwo strategiczne Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w dwóch wielkich falach i serii pojedynczych ataków zrzuciło na miasto kilka tysięcy ton ładunków wybuchowych.

Od lat trwają dyskusje nad zasadnością decyzji o ataku. W lutym 1945 wojna była już w zasadzie rozstrzygnięta, a rola Drezna jako punktu strategicznego i ośrodka produkcji zbrojeniowej – niewielka.

Jakkolwiek jednak rozstrzygnąć kontrowersje wokół oceny decyzji Aliantów, niezaprzeczalny pozostaje ludzki wymiar tragedii. Z punktu widzenia Niemców w Polsce istotny jest fakt, że w dniach bombardowania Drezno było miejscem pobytu tysięcy uchodźców ze wschodnich terenów ówczesnych Niemiec, zajmowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej. Wśród nich zdecydowaną większość stanowili mieszkańcy Śląska.

Szacowana liczba ofiar bombardowania miasta przez lata przybierała bardzo rozbieżne wartości, sięgające nawet setek tysięcy. Aktualnie, zgodnie z ustaleniami komisji historycznej powołanej w 2004 roku przez burmistrza Drezna Ingolfa Roβberga, liczba ofiar śmiertelnych bombardowania z 13 i 14 lutego 1945 roku przyjmowana jest na poziomie pomiędzy 22 700 a 25 000.

Ostatnio zmieniany środa, 15 luty 2017 15:02