Log in

Wiosenna edycja projektu "Samstagskurs" rozpocznie się już niebawem!

Projekt "Samstagskurs" realizowany jest nieprzerwanie od 2010 roku. Trwają przygotowania do wiosennej edycji 2021. Rejestracja kończy się 26 lutego.

Przygotowania do edycji wiosennej 2021 przebiegają w dwóch kolejnych etapach:

1) Rejestracja DFK

Na tym etapie VdG ustala, które DFK są gotowe do udziału w najbliższej edycji, tj. wyznaczyły koordynatora, dysponują salą edukacyjną i zapewniają przestrzeganie wszystkich wymogów higienicznych obowiązujących podczas pandemii.

Aby zarejestrować DFK należy wypełnić formularz rejestracyjny i odesłać go do koordynatora projektu "Samstagskurs". Rejestracja kończy się 26 lutego 2021 roku.

Po pomyślnej ocenie rejestracji w DFK przez VdG, zgłoszone DFK zostaną indywidualnie poinformowane o zgodzie na utworzenie grupy. Do końca lutego powiadomienia zostaną wysłane pocztą elektroniczną do osób kontaktowych DFK i do koordynatorów.

2) Tworzenie grupy

DFK, które uzyskały zgodę na tworzenie grup określają, ile dzieci będzie mogło wziąć udział w zajęciach. Cel: utworzenie grupy około 15 dzieci w wieku od 6 do 11 lat.

Na tym etapie rodzice mogą zapisywać dzieci. Osobą kontaktową dla rodziców jest zawsze lokalny DFK i koordynator projektu na miejscu.

Organizowany przez VdG projekt "Samstagskurs" przeznaczony jest dla dzieci mniejszości niemieckiej. Dzięki nim język niemiecki, kultura, historia i tradycja mniejszości niemieckiej są przekazywane najmłodszemu pokoleniu. W każdej edycji projektu bierze udział ponad 1000 dzieci z całego kraju.

Więcej informacji, wzory dokumentów, ważne daty i dane kontaktowe można znaleźć na stronie projektu.

Spotkanie noworoczne z biskupem Andrzejem Czają

12 lutego 2020 r. w Kurii Diecezjalnej odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli mniejszości niemieckiej z bp. Andrzejem Czają.

Poruszone podczas spotkania tematy to bieżące sprawy duszpasterstwa mniejszości niemieckiej, planowane na 2021 rok spotkania religijne oraz pielgrzymki mniejszości niemieckiej, m.in. zapanowany na 6 czerwca opust na górze świętej Anny. Mamy nadzieję, że będzie mógł się odbyć.

W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący ZNSSK Bernard Gaida, przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim Rafał Bartek, poseł na sejm RP Ryszard Galla, członkowie zarządu ZNSSK Maria Neumann oraz Waldemar Świerczek, duszpasterz mniejszości narodowych, wikariusz biskupi ks. dr Piotr Tarlinski, Zuzanna Donath-Kasiura - zastępca dyrektora biura TSKN oraz Monika Wittek - specjalista ds. kultury.

  • Dział: VdG

Odpowiedź VdG na odrzucenie przez Komisję Europejską inicjatywy MSPI

15 stycznia 2021 Komisja Europejska całkowicie odrzuciła projekt Minority SafePack, którego celem było podniesienie części kompetencji w zakresie praw mniejszości narodowych i etnicznych na poziom Unii Europejskiej (pisaliśmy o tym obszernie tutaj).

Krótko po tej decyzji swoją reakcję wygłosił Komitet Obywatelski MSPI. Również Związek niemieckich stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w Polsce oddaje swój głos w tej sprawie.

"Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie wszystkie punkty inicjatywy Minority SafePack zostaną zaakceptowane przez Komisję Europejską. Ponad 25 tysięcy podpisów w Polsce, ponad milion podpisów w całej Europie, aprobata Bundestagu i Parlamentu Europejskiego utwierdziły nas jednak w przekonaniu, że nasze wysiłki mają sens, a przedstawione propozycje - wielką wartość.

Tym bardziej byliśmy rozczarowani całkowitym odrzuceniem całego projektu, ogłoszone 15 stycznia. Tym samym zdaje się, że ochrona mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Unii Europejskiej w najbliższych latach nie ulegnie poprawie i że zróżnicowanie standardów w krajach członkowskich w obszarach takich jak system szkolny, dostęp do mediów, ale także wsparcie finansowe pozostaną nierówne. Inicjatywa obywatelska, która opowiedziała się za ponad 50 milionami obywateli UE, została odrzucona na samym końcu tej nielatwej drogi.

Nie przestajemy jednak mieć nadziei, że Komisja Europejska ponownie rozpatrzy nasz wniosek".

Stellungnahme VdG zur Ablehnung der MSPI.jpg

Dziesiąte wydanie Rocznika Niemców w Polsce

Od 2012 roku Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce wydaje Rocznik Niemców w Polsce - publikację VdG, będącą swoistym podsumowaniem rocznej pracy towarzystw niemieckich, i jednocześnie dającą wgląd w niemiecką kulturę i historię. „Nasze przywiązanie do niemieckiej kultury, języka i tradycji czyni nas wspólnotą. Różnimy się naszymi historiami i tradycjami, należymy do różnych pokoleń, ale łączy nas przynależność do mniejszości niemieckiej” – czytamy we wstępie do pierwszego wydania.

W rocznikach znajdziemy teksty różnych autorów dotyczące historii, ważnych osobistości z naszych regionów oraz artykuły dotyczące aktualnego życia społeczeństw niemieckich w Polsce. „Zależy nam, aby każdy Niemiec w Polsce znalazł tu coś dla siebie” – pisze w przedmowie do pierwszej edycji przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich w Polsce, Bernard Gaida.

W jubileuszowym wydaniu rocznika znajdziemy między innymi:

  • refleksję przewodniczącego VdG na temat 15-lecia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce;
  • esej historyczny w 100. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku;
  • prezentację projektów skierowanych do młodzieży: Deutsch AG i Lernraum;
  • artykuł o Malborku – największym ceglanym kompleksie budowlanym Europy;
  • a także artykuły dotyczące m.in. postaci historycznych: pisarzu i laureacie Nagrody Nobla, Gerhardzie Hauptmannie, tłumaczu Karlu Dedeciusie oraz naukowcu Alexandrze von Humboldtcie i wiele innych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią trzech wybranych artykułów (tekst w j. niemieckim): Każde wydanie rocznika to owoc pracy całego zespołu redakcyjnego i różnych autorów, lecz także efekt zaangażowania niezliczonych osób z kręgu mniejszości niemieckiej. „Chciałbym podziękować wszystkim, którzy niestrudzenie działają we wszystkich dziedzinach i strukturach mniejszości niemieckiej w całej Polsce. Ciągle na nowo wzmacniajmy naszą niemiecką tożsamość – nawet poprzez najmniejsze spotkania i projekty; pokażmy to na zewnątrz i pracujmy dla dobra wszystkich Niemców w Polsce oraz na rzecz dalszej poprawy stosunków polsko-niemieckich, połączonej z dalszą integracją europejską” – podsumowuje te działania przewodniczący VdG.

Rocznik mniejszości niemieckiej 2021 jest dostępny w siedzibie VdG w Opolu. Skontaktuj się z nami, aby go otrzymać.

  • Dział: VdG

Informacja!

W związku z pojawieniem się w mediach prób zdyskredytowania całej społeczności należącej do mniejszości niemieckiej w Polsce informujemy, że Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku decyzją 51 Zebrania Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu w dniu 09.10. 2020 roku po ponad rocznym zawieszeniu członkostwa został wykluczony spośród członków naszej organizacji. Nasza organizacja zrzesza aktualnie 26 organizacji będących członkami  stałymi 12 organizacji będących członkami stowarzyszonymi. 

Za Zarząd 

Bernard Gaida

Przewodniczący Zarządu ZNSSK w Polsce 

 

Opole, dnia 26 października 2020r.

  • Dział: VdG

Tutaj możecie sobie mieszkać

Życie Niemców w powojennej Polsce było głównym tematem wykładów i dyskusji podczas konferencji Związku Niemieckich Stowarzyszeń, która odbyła się w miniony weekend na Górze św. Anny. Oprócz mówców ze Śląska naukowcy i publicyści z innych regionów mówili o losach tamtejszych Niemców.

Delegaci Związku przyjęli ważne rezolucje

Podczas 51 Zjazdu Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń, który odbył się 9 października 2020 r. na Górze Św. Anny delegaci Związku podjęli bardzo ważne decyzje. Oprócz sprawozdania z działalności delegaci przyjęli trzy nowe organizacje w charakterze członka-kandydata na okres dwóch lat. Nowymi członkami Związku Niemieckich Stowarzyszeń zostali wybrani Związek Mniejszości Niemieckiej w Lęborku, Gdańska Mniejszość Niemiecka oraz Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. W wyniku głosowania delegaci podjęli również decyzję o skreśleniu Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku z listy członków.

Ponadto delegaci przyjęli rezolucję z okazji 15-lecia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz rezolucję w sprawie stanu niemieckiego dziedzictwa w Polsce, którego treść załączamy poniżej.

Rezolucja ws. 15 lecia ustawy o mniejszościach 1Rezolucja ws. 15 lecia ustawy o mniejszościach 2Rezolucja ws. stanu niemieckiego dziedzictwa w Polsce skonwertowany 1 1Rezolucja ws. stanu niemieckiego dziedzictwa w Polsce skonwertowany 1 2

  • Dział: VdG

51 Zjazd Delegatów ZNSSK w Polsce

 
Dzisiaj na Górze Św. Anny odbywa się 51 Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Podczas Zjazdu podsumowano rok 2019, jak również przedstawiono plany na kolejny rok.

Zjazd Delegatów Związku odbył się ze względu na pandemię cztery miesiące później niż to było zaplanowane. Obecna sytuacja związana z pandemią jak również wyzwania stojące przed Związkiem i Mniejszością Niemiecką w Polsce były tematem przemówienia przewodniczącego Bernarda Gaidy „Bezpośrednie spotkania i rozmowy, tego brakuje nam najbardziej nam w tych ostatnich miesiącach. Jednak pomimo pandemii udało nam się pozostać aktywnymi i wiele cennych inicjatyw przeprowadzić, również projekty online”.

 
121126418 828635321296691 8273373523660516234 n121208113 3460155310734661 3476582134354853455 o
 

Ze względu na pandemię nie wszyscy zaproszeni goście mogli osobiście pojawić się na Górze Św. Anny, dlatego przesłali swoje przemówienia. Prof. Bernd Fabritius, pełnomocnik rządu RFN ds. wysiedleńców i mniejszości  napisał w swoim przemówieniu o ważnej roli Mniejszości Niemieckiej w Polsce, która jest pomostem pomiędzy obydwoma krajami „Jednak ważnym jest aby ten most był stabilny, a mniejszość powinna dbać i domagać się swoich praw. I tę umiejętność reprezentowania swoich racji  i interesów mniejszość niemiecka w ostatnich czasach dobrze wykorzystuje w stosunku do rządu polskiego jak i niemieckiego. Natomiast ambasador Niemiec w Polsce  von Loringhoven podziękował wszystkim delegatom i członkom mniejszości niemieckiej za społeczne zaangażowanie na rzecz mniejszości. Zwrócił również uwagę na to, że w tym wyjątkowym roku 30-lecia Zjednoczenia Niemiec, to wydarzenie otwarło również duże możliwości mniejszości niemieckiej w Polsce, to przede wszystkim przez Umowę o dobrym sąsiedztwie pomiędzy Niemcami i Polakami, w którym to zapisano prawa Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Zjazd delegatów był również okazją aby odznaczyć zaangażowanych działaczy Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Ambasador Niemiec w Polsce odznaczył za szczególne zaangażowanie na rzecz stosunków polsko-niemieckich Horsta Ulbricha z Kłodzka, przewodniczącego tamtego koła DFK. Odznaczenie przekazała konsul Niemiec w Opolu Birgit Fisel-Rösle. Dla odznaczonego Horsta Ulbricha była to duża niespodzianka, z drżącym głosem podziękował za to odznaczenie i dodał „Państwo wiedzą, że nasza działalność w Kłodzku nie dotyczy tylko kultury, ale jest to również działalność charytatywna in społeczna. Cieszę się, ze zauważono nasze zaangażowanie, jestem naprawdę zaskoczony”.

 Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności i finansowe za rok 2019. Zarząd Związku uzyskał absolutorium.

O godz. 12:00 uroczyście wystartował nowy portal mediów Mniejszości Niemieckiej w Polsce: deutschemedien.pl . Portal ten powstał przede wszystkim po to, aby zebrać wszystkie media mniejszości niemieckiej w Polsce w jednym miejscu, a przez to zaprezentować różnorodność regionów zamieszkałych przez Niemców w Polsce. Ponadto aby iść z duchem obecnych czasów i dać możliwość wszystkim mediom Mniejszości Niemieckiej w Polsce zaprezentowanie się również online.

Związek Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce przyjął również jako członków trzy nowe organizacje Mniejszości Niemieckiej: Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Lęborku, Gdańska Mniejszość Niemiecka oraz Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej.

Ponadto delegaci przyjęli dwie rezolucje pt.: „Rezolucja w sprawie stanu niemieckiego dziedzictwa w Polsce” i „Rezolucja z okazji 15-lecia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym”. (rezolucje poniżej)

 
 
Resolution 15 Jahre Version 2 1Resolution 15 Jahre Version 2 2Resolution zum Stand des deutschen Kulturerbes 1Resolution zum Stand des deutschen Kulturerbes 2
 
  • Dział: VdG
Subskrybuj to źródło RSS