Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 705.
Log in

Wir sind Natur bewusst!

  • Napisane przez 
  • Dział: Wydarzenia

Dnia 15 czerwca 2013 w sobotę  Słupski Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za  pośrednictwem VDG zorganizował projekt pt: ”Wir sind Naturbewusst” czyli „Jesteśmy proekologiczni”. Uczestnicy zwiedzili składowisko odpadów, wysłuchali wykładu, posprzątali teren stawków na którym odbyły się zawody wędkarskie.

Uczestnicy projektu pragnąc stać się jeszcze bardziej proekologiczni  i chcąc wzbogacić  swoją wiedzę na temat sortowania, recyklingu oraz składowania odpadów wybrali się do położonego w pobliskiej miejscowości Bierkowo Składowiska Odpadów Stałych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku. 

Po przybyciu na miejsce uczestnicy udali się na spotkanie które odbyło się w sali znajdującej się w budynku socjalnym. Tam prowadzący przeprowadził prezentację multimedialną i omówił całą procedurę segregacji śmieci wstępnie przeprowadzaną już przez mieszkańców i polegającą na umieszczaniu odpadów  w odpowiednich pojemnikach. Referent omówił także zapisy wprowadzanej od dnia 1 lipca 2013  znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyjaśniał, że wzorem  dla jej twórców są zasady oraz rozwiązania obowiązujące w Niemczech i bardzo często w czasie prezentacji do nich się odwoływał.

Po prezentacji i zakończeniu części edukacyjnej referent oprowadzał uczestników przez kolejne sortownie śmieci. Pokazał najnowsze technologie ich sortownia , odzysk materiałów  i powtórne ich wykorzystanie  np.  plastikowych butelek, szkła czy popiołu.

{gallery type="photogallery" id="94"}

Po wzbogaceniu się  o nową wiedzę przyszła kolej na cieszenie się naturą w słupskim parku. Uczestnicy projektu pojechali nad jeden ze znajdujących się tam stawków, gdzie sędzia wędkarski zorganizował i przeprowadził 2-godzinne zawody. Pierwsze miejsce zajął przewodniczący Słupskiego  Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego Pan Detlef Rach, II miejsce Pani Grażyna Urbańska, a III Pan Czesław Dubiela. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody – przybory wędkarskie.

{gallery type="photogallery" id="95"}

Na zakończenie grupa pragnąc pomóc w utrzymaniu w czystości pięknego stawu oraz lasu go otaczającego  przystąpiła  do sprzątania  zbierając i wyławiając z wody wiele plastikowych  i  nie tylko  plastikowych  odpadów. Do tej akcji udało się nawet zaangażować dzieci z pobliskiej plaży. Po zakończeniu sprzątania uczestnicy odetchnęli pełną piersią czystym powietrzem a następnie rozjechali się do domów.

{gallery type="photogallery" id="96"}

Ostatnio zmieniany środa, 08 luty 2017 22:25