Log in

"Osłabić tendencje migracyjne" - spotkanie wokół książki

15 września o godzinie 17:00 w Instytucie Pamięci Narodowej w Katowicach odbędzie się prezentacja książki „Osłabić tendencje emigracyjne. Komitet wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970-1978” autorstwa dra Bogusława Tracza. Spotkanie moderować będzie dr Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice).

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika „Przystanek Historia” w Katowicach.

Publikacja ukazała się nakładem Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Nabyć ją można na spotkaniu lub w siedzibie Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu przy ul. Szpitalnej 7a; możliwa jest również wysyłka pocztą.

Zasadniczą cześć tomu tworzą 74 dokumenty różnej wagi – od ogólnych, autorstwa władz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, po bardzo szczegółowe, wytworzone przez instancje miejskie PZPR. Tworzą one spójny obraz regionalnej polityki partii rządzącej wobec problemu masowej emigracji do RFN. Ukazują w syntetyczny sposób zarówno skalę emigracji, jak i główne kierunki polityki wojewódzkiej instancji PZPR wobec emigracji, wreszcie realizację wytycznych władz wojewódzkich PZPR przez instancje miejskie tej partii.

                                                                                                                                            Z recenzji dr. hab. Adama Dziuby

Kolejne terminy spotkań wokół książki:

Gorzów Śląski, 17 września o godz. 18:00 (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury)
Krasiejów, 23 września o godz. 18:00 (Stara Szkoła).

"Wyjechać z komunistycznego raju" - plakat

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 13 wrzesień 2021 11:43