Log in

Ważna informacja dot. dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa!

Ważna informacja dot. dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa! Deutsches Konsulat Oppeln

Utrata ważności dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa (Staatsangehörigkeitsausweis) nie oznacza utraty obywatelstwa niemieckiego!

Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego należy obowiązkowo udowodnić posiadanie obywatelstwa niemieckiego.

Dowodem jest zazwyczaj ważny paszport lub dowód osobisty Republiki Federalnej Niemiec lub inny odpowiedni dokument, np. dokument nadania obywatelstwa niemieckiego.

W przypadku wątpliwości, np., jeśli mieszkaliście Państwo wiele lat za granicą lub nie jesteście w stanie przedstawić innego odpowiedniego dokumentu, wówczas koniecznym może się okazać przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa.

Proszę zwrócić uwagę, iż co do zasady, dokument posiadania obywatelstwa niemieckiego nie wymaga odnowienia.

Do dnia 28.08.2007 r. dokumenty posiadania obywatelstwa niemieckiego były ograniczone w czasie i na ogół ważne przez okres do 10 lat. Obecnie dokumenty te wydawane są na czas nieokreślony.

Utrata ważności dokumentu posiadania obywatelstwa niemieckiego nie oznacza w żadnym wypadku utraty obywatelstwa niemieckiego.

Tylko w przypadku wątpliwości, co do obywatelstwa niemieckiego może okazać się konieczne przedstawienie nowego dokumentu posiadania obywatelstwa niemieckiego.

Co do zasady, osoby niemieckiego pochodzenia nie potrzebują dokumentu posiadania obywatelstwa niemieckiego, jeśli ich rodzice mogą udowodnić, że są obywatelami niemieckimi i nie ma widocznych powodów do jego utraty (np. za pomocą niemieckiego dokumentu tożsamości lub dokumentu posiadania obywatelstwa niemieckiego, którego termin ważności upłynął).

W ten sposób można uniknąć wydatków związanych z nową procedurą stwierdzenia posiadania.

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z konsulatem telefonicznie (poniedziałek - wtorek 08: 00 - 16: 30, środa i czwartek 08: 00 - 17: 00, piątek 08: 00 - 14: 00) pod numerem telefonu +48 77 423 27 20 lub za pomocą formularza kontaktowego: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-5-gk-oppeln/kontaktformular-kontakt-channel-oppeln

Ostatnio zmieniany piątek, 15 maj 2020 15:21