Log in

Dorota Stempowska otrzymała Złotą Odznakę Honorową

Dorota Stempowska otrzymała Złotą Odznakę Honorową Foto: Leopold Stempowski

Związek Wypędzonych odznaczył Panią Dorote Stempowską, Przewodniczącą Niemieckiego Towarzystwa Społeczo-Kulturalnego w Wałbrzychu Złotą Odznaką Honorową. Podczas 17-stego polsko-niemieckiego spotkania chórów "Beati Cantores", które miało miejsce 19.10.2019 r. w Szczawno-Zdrój, Pani Elfriede Hofmann ze Związku Wypędzonych w Magdeburgu wręczyła Pani Dorocie Stempowskiej niniejszy dyplom nadany przez Prof. Dr. Bernda Fabritiusa, Pełnomocnika Rządu RFN ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców. 

Związek Niemieckiech Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce składa serdeczne gratulację Pani Dorocie Stempowskiej za wybitne zasługi dla wypędzonych.

DSC01516aa

DS001 1

Ostatnio zmieniany wtorek, 22 październik 2019 10:10