Log in

Tragedia Górnośląska – Pamiętajmy o przeszłości!

Już od kilku lat ostatnia niedziela w styczniu obchodzona jest w województwie opolskim jako Dzień Tragedii Górnośląskiej. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych przyczynił się do tego, że w niedzielę 27 stycznia 2019 w Łambinowicach godnie uczczono tę tragedię. Uroczystości te miały miejsce już po raz dziesiąty i rozpoczęły się nabożeństwem o godz. 15.00 w kościele parafialnym w Łambinowicach, które prowadzone było przez duszpasterza mniejszości narodowych i etnicznych ks dr Piotra Tarlinskiego. Licznie zgromadzeni goście uczcili w modlitwie pamięć ofiar wojen, wypędzonych oraz ofiar obozu pracy w Łambinowicach.

Po nabożeństwie wszyscy udali się na cmentarz ofiar obozu pracy, aby złożyć wieńce przy wymownych tablicach, zapalić znicze oraz by się pomodlić. Przewodniczący Związku Bernard Gaida podkreślił w swoim przemówieniu ważność takich miejsc jak Łambinowice oraz uroczystości takich jak ta:

Ofiary nie mogą już mówić więc będą żyły tak długo jak długo nie popadną w zapomnienie (…)

(…) Od lat Polacy i Niemcy, którzy tutaj w kościele upamiętniają ofiary tego obozu, narodowosocjalistycznej i komunistycznej dyktatury, rozumieją to najlepiej. Tutaj rozumiemy, że cierpienie oraz zbrodnia jest w każdym narodzie  ale chrześcijaństwo i miłosierdzie pozwala nam modlić się i za ofiary i za sprawców (…)

Pani Konsul Birgit Fisel Rösle i Rafał Bartek zabrali również głos i podkreślili ważność takich uroczystości.

Stało się już tradycją, że Związek zaprasza po uroczystościach na cmentarzu do muzeum, aby usłyszeć wykład, obejrzeć prezentację lub film. Również i tym razem zaproszono gości aby wspólnie obejrzeć film „Kainowe Pole” i spotkać się z jego reżyserem Leszkiem Baronem. Pomimo, że film nakręcony został w 1992 roku, do tej pory nigdy wcześniej nie był pokazany w Łambinowicach. Jest to wyjątkowa dokumentacja, pełna rozmów z żyjącymi wtedy jeszcze naocznymi świadkami. Film ten wzbudził w wielu widzach głębokie wzruszenie ale równocześnie zachęcił do dyskusji z jego reżyserem. Spotkanie te wraz z  dyskusją poprowadził przewodniczący Bernard Gaida.

W uroczystościach udział wzięli: Konsul Republiki Federalnej Niemiec, Pani Birgit Fiesel – Rösle, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Ryszard Galla,  Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pani Bożena Kalecińska, przewodniczący sejmiku oraz przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Pan Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku, Pan Marcin Lippa wraz z przedstawicielami zarządu, dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Pan Lucjan Dzumla, przedstawiciele władz samorządowych blisko leżących gmin, liczni przedstawiciele kół DFK oraz mieszkańcy Łambinowic.  

Dzień Tragedii ...
Dzień Tragedii Górnośląskiej Dzień Tragedii Górnośląskiej
Dzień Tragedii ...
Dzień Tragedii Górnośląskiej Dzień Tragedii Górnośląskiej
Dzień Tragedii ...
Dzień Tragedii Górnośląskiej Dzień Tragedii Górnośląskiej
Dzień Tragedii ...
Dzień Tragedii Górnośląskiej Dzień Tragedii Górnośląskiej
Dzień Tragedii ...
Dzień Tragedii Górnośląskiej Dzień Tragedii Górnośląskiej
Dzień Tragedii ...
Dzień Tragedii Górnośląskiej Dzień Tragedii Górnośląskiej
Dzień Tragedii ...
Dzień Tragedii Górnośląskiej Dzień Tragedii Górnośląskiej
Dzień Tragedii ...
Dzień Tragedii Górnośląskiej Dzień Tragedii Górnośląskiej
Dzień Tragedii ...
Dzień Tragedii Górnośląskiej Dzień Tragedii Górnośląskiej

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 styczeń 2019 14:16