Log in

Słowa powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera wygłoszone na VI Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej