Log in

Oświadczenie Zarządu ZNSSK w Polsce w związku z poświęceniem pomnika na grobie poległych żołnierzy Niemieckich w Bytomiu

Oświadczenie Zarządu ZNSSK w Polsce w związku z poświęceniem pomnika na grobie poległych żołnierzy Niemieckich z dn. 17.11.2019 r. w Bytomiu. 

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi kontrowersyjnego pomnika poświęconego poległym żołnierzom niemieckim i poświęconego w niedzielę 17.11.2019 roku na cmentarzu katolickim w Bytomiu Zarząd ZNSSK w Polsce oświadcza, że fakt ten w żaden sposób nie jest związany z jakimikolwiek działaniami i intencjami reprezentowanego przez nas stowarzyszenia.

Z zażenowaniem przyjęliśmy fakt, że na wspomnianym pomniku umieszczona została nazwa Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, który jest jedną z organizacji stowarzyszonych w ZNSSK. Od tej organizacji oczekujemy wyciągnięcia konsekwencji wobec ich członków, którzy jak głosi napis na pomniku inicjowali jego wykonanie i ustawienie. Z ulgą przyjmujemy oświadczenie Zarządu BJDM, który odcina się od działań swoich członków w Bytomiu i wskazuje na samowolne i z zarządem niekonsultowane użycie nazwy organizacji. Z jeszcze większym zadowoleniem przyjmujemy zapewnienie, że działania te podjęte wg doniesień medialnych w porozumieniu i ze wsparciem radykalnych organizacji politycznych z Niemiec stoją w sprzeczności z zobowiązaniem do neutralności politycznej ZMMN.

Jednocześnie z całą surowością potępiamy działania i brak odpowiedzialności osób dorosłych zarówno z grona wymienionych na pomniku sponsorów jak i osób, które tak w otoczeniu niepełnoletniego Markusa Tylikowskiego nie stanęły na wysokości zadania i nie uchroniły go przed nieroztropnym i nieprzemyślanym działaniem podjętym zapewne w dobrej wierze i z chęcią godnego oddania czci poległym żołnierzom. Oczekujemy, że oni sami oraz ich organizacje wyrażą skruchę i w razie możliwości wyciągną konsekwencje. Dziwi nas szczególnie obecność wśród tych osób posła do Bundestagu a także brak właściwego działania ze strony zarządcy cmentarza katolickiego w Bytomiu.  Wskutek tej nieroztropności bytomski pomnik stał się zaprzeczeniem działań wielu innych grup mniejszości niemieckiej i innych organizacji, które w godny i apolityczny sposób i w szacunku dla porozumienia między narodami oddają cześć poległym na frontach obydwu wojen żołnierzy oraz innych jej ofiar. Upamiętnienie poległych żołnierzy, a zwłaszcza cywilnych ofiar wojen i przemocy pozostaje ważnym chrześcijańskim obowiązkiem żyjących także jako forma ostrzeżenia przed nimi i ich przyczynami. Temu w istocie poświęcony jest niedzielny Volkstrauertag, który zgodnie ze słowami Prezydenta Niemiec Frank-Waltera Steinmeiera (z dn.17.11.2019) służy upamiętnieniu obok poległych żołnierzy wszystkich ofiar wojen i przemocy, będącej ich skutkiem oraz stoi pod znakiem nadziei na pojednanie pomiędzy ludźmi i narodami. Celebrując ten dzień należy czynić to jedynie w tej intencji i z ludźmi oraz organizacjami, których działanie jest z tymi intencjami zgodne.

Mniejszość Niemiecka w Polsce od ponad 30 lat swymi działaniami stara się służyć przełamywaniu balastu trudnej przeszłości stosunków polsko-niemieckich, zainicjowała setki partnerstw samorządów, szkół i organizacji a pamięci poległych i pomordowanych nadaje chrześcijański i daleki od nacjonalizmów wymiar.

Jako dachowa organizacja Mniejszości Niemieckiej w Polsce apelujemy do partii politycznych w Niemczech o uszanowanie neutralności politycznej naszych organizacji, których celem jest po latach dyskryminacji odbudowa i zachowanie tożsamości językowej i kulturowej społeczności niemieckiej. Z oburzeniem przyjmujemy zwłaszcza fakt wykorzystywania i instrumentalizowania niedoświadczenia młodzieży do swych celów politycznych. Kształt graficzny i treść pomnika w Bytomiu wskazuje wyraźnie, że jego faktycznym celem nie było upamiętnienie poległych spoczywających na bytomskim cmentarzu lecz autoreklama jego inicjatorów i sponsorów.

ZNSSK w Polsce dostrzega konieczność jeszcze większego wzmożenia swych wysiłków w zakresie edukacji obywatelskiej, historycznej i kultury politycznej a jednocześnie zwraca uwagę, że nie zdołamy zastąpić edukacji szkolnej, która w związku z coraz silniejszymi tendencjami radykalizacji życia społecznego powinna szczególnie silnie w procesie wychowawczym zwalczać wszelkie nacjonalizmy przy jednoczesnym szacunku dla odrębności kulturowych i narodowych naszych społeczeństw.

Bernard Gaida

Przewodniczący Związku

 

Plik do pobrania: