Log in

Spotkanie z grupą Krajowego Związku Wypędzonych z Dolnej Saksonii

Spotkanie z grupą Krajowego Związku Wypędzonych z Dolnej Saksonii Foto: VdG

15 kwietnia 2019 roku o godz. 9.30 grupa Krajowego Związku Wypędzonych z Dolnej Saksonii odwiedziła Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Przewodnicząca na szczeblu kraju związkowego –Pani Editha Westmann rozmawiała z przedstawicielami Regionalnego Parlamentu województwa opolskiego o ubiegłorocznych wyborach samorządowych z roku 2018 jak również o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego w odniesieniu do mniejszości niemieckiej. W spotkaniu brali udział:
• Rafał Bartek – przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz przewodniczący sejmiku opolskiego
• Roman Kolek- wicemarszałek województwa opolskiego 
• Zuzanna Donath-Kasiura – członek Sejmiku Województwa Opolskiego
• Birgit Fisel-Rösle – Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu
• Henryk Lawka- Starosta Opolski
• Krzysztof Wysdak- zastępca Starosty

Następnie grupa spotkała się w siedzibie VdG z przedstawicielami mniejszości niemieckiej. Podczas spotkania poruszono tematy związane z działalnością mniejszości niemieckiej. Rozmowę rozpoczęła Pani Maria Neumann, dyrektor biura Zarządu, która omówiła struktury organizacji dachowej MN w Polsce (VdG). Opowiedziała również o tegorocznym wiosennym koncercie, który odbędzie się 11 maja na Górze Św. Anny. Na spotkaniu została omówiona praca mediów, bieżące projekty oraz współpraca MN. W spotkaniu brali udział:
• Maria Neumann- dyrektor biura i członek Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
• Lucjan Dzumla- Dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
• Waldemar Gielzok- Przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu
• Ewa Stolz- koordynator działu medialnego Związku
• Bernard Dembczak- przewodniczący Związku Śląskich Rolników
• Rudolf Urban- redaktor naczelny tygodnika „ Wochenblatt.pl“