Log in

Adwent

christmas-3804377__3400.png

 

 

Czym jest adwent?

Adwent w Kościołach chrześcijańskich to okres trwający od pierwszych nieszporów w 1 niedzielę Adwentu do zmierzchu 24 grudnia. Oznacza on rozpoczęcie nowego roku kościelnego i jest okresem oczekiwania na narodziny Chrystusa.

Samo słowo "adwent" pochodzi od łacińskiego "adventus", które w tłumaczeniu oznacza "przyjście" zaś w chrześcijaństwie termin „adventus” stał się synonimem przyjścia Chrystusa w sensie jego Wcielenia (epifaneia), jak też powtórnego przyjścia w chwale (parusia). Pierwsze wzmianki na temat adwentu odkrywamy w liturgii hiszpańskiej i galicyjskiej choć miał on tutaj bardziej charakter pokutny i ascetyczny. W Rzymie od VI w. ten zwyczaj znany był jako okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia i obejmował cztery tygodnie przed świętami. Adwent to przede wszystkim okres, w którym katolicy powinni oczyścić serca, pojednać z wrogami i przygotować się na ponowne narodziny Zbawiciela.

Przy czym sam okres adwentowy dzielimy na dwie części:

Pierwszy okres trwający do 16 grudnia włącznie koncentruje się na paruzji czyli ponownym przyjściu w chwale.

Drugi okres obejmujący ostatni tydzień adwentu, poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie i bezpośredniemu przygotowaniu do Bożego Narodzenia czyli epifanei.

Zwyczaje i symbole adwentu.

Wieniec adwentowy – wieniec, stanowiący formę ludowej domowej pobożności, wykonany jest z gałązek drzew iglastych, ze świerku lub sosny. Umieszcza się w nim cztery świece, które zapala się kolejno w każdą niedzielę adwentu. I świeca symbolizuje pokój, II wiarę, III miłość, IV nadzieję.

Kalendarz adwentowy - specjalny kalendarz, który służy do liczenia dni, jakie pozostały od pierwszego grudnia do Wigilii Bożego Narodzenia. Pierwszy tego typu kalendarz powstał w XIX a stworzyli go luteranie w Niemczech.

Roraty -  pierwsza msza o wschodzie słońca w okresie adwentu. Jest to msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie a nazwa mszy pochodzi od jej introitu, który zaczyna się od słów „rorate cæli desuper” Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie świecy, zwanej roratką (świecą roratną).

Świeca roratna - świeca adwentowa zapalana w czasie mszy roratnych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.

Lampion adwentowy - według tradycji Kościoła katolickiego, dzieci zabierają lampion ze sobą na msze zwane roratami. Według zwyczaju, taki lampion dzieci przygotowują własnoręcznie. Najczęściej tworzy się go przy pomocy farbek, kartonu. Ściany zdobi się symbolami lub scenkami związanymi z Biblią.

advent-2983696__340.jpg

Ostatnio zmieniany piątek, 30 listopad 2018 15:56