Log in

Oświadczenie Przewodniczącego ZNSSK Bernarda Gaidy w sprawie MSPI

 • Napisał 
 • Dział: VdG

Dnia 3 kwietnia 2018 r. o godzinie 23:59 zakończyła się kampania petycyjna Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority SafePack (MSPI), która trwała 12 miesięcy w 28 krajach Unii Europejskiej.

MSPI jest, jak dotąd, inicjatywą o największym zasięgu w historii europejskich mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności językowych. Zrodziła się ona z przekonania organizacji mniejszościowych reprezentowanych w Federacyjnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN), że polityka wobec tych mniejszości powinna być silniej zakotwiczona w polityce UE, gdyż pozostawianie jej wyłącznie kompetencjach krajów członkowskich doprowadziło – i prowadzi nadal – do znacznego zróżnicowania sytuacji kulturowej, językowej, oświatowej i politycznej poszczególnych mniejszości w zależności od kraju zamieszkania.

Z radością chciałbym poinformować, że kampania zakończyła się pełnym sukcesem. Moje zadowolenie jest tym większe, że Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, jako członek FUEN, podjął się koordynacji tej kampanii na terenie RP.

Zostały osiągnięte dwa podstawowe wymogi powodzenia Inicjatywy tj.:

 1. Przekroczono wymagany próg 1 miliona podpisów w skali UE i osiągnięto 1.215.879 podpisów, w tym 771 089 online i 444 790 na formularzach papierowych, oraz
 2. Zebrano minimalną liczbę podpisów w co najmniej 7 krajach UE – udało się to dokładnie w 11 krajach. Przekroczenie progu online odnotowano w następujących krajach:

Kraj

Liczba podpisów online

Wskaźnik procentowy podpisów

Wymagany próg podpisów

1. Rumunia

274 744

1 144,77

24 000

2. Węgry

258 168

1 639,16

15 750

3. Hiszpania

53 772

132,77

40 500

4. Litwa

20 284

245,87

8 250

5. Chorwacja

17 434

211,32

8 250

6. Słowacja

14 490

148,62

9 750

7. Dania

12 194

125,07

9 750

8. Łotwa

8 101

135,02

6 000

9. Słowenia

6 895

114,92

6 000

10. Włochy

60 500

110,50

54 750

11. Bułgaria

25 000

196,08

12 750

W Polsce zebrano ok. 24 000 podpisów (stan na dzień 3 kwietnia 2018 r.): 3 356 podpisów online oraz ok. 21 000 podpisów papierowych. Ta liczba nie jest zamknięta, gdyż formularze z podpisami do siedziby ZNSSK w Opolu ciągle napływają.

W Polsce w kampanię MSPI zaangażowały się następujące organizacje mniejszościowe zbierając podpisy na formularzach papierowych:

 1. Mniejszość niemiecka: TSKN Opole 13 135, TSKN Województwa Śląskiego 4 500, inne organizacje zrzeszone w ZNSSK w Polsce 1 948;
 2. Mniejszość ukraińska: Związek Ukraińców w Polsce 225; Towarzystwo Ukraińskie w Polsce 130;
 3. Mniejszość białoruska: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 100;
 4. Romowie: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w RP z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz Brzeskie Stowarzyszenie Romów i Miłośników Kultury Romskiej Parni Ciercheń Biała Gwiazda 583;
 5. Kaszubi: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 244;
 6. Mniejszość słowacka: oczekujemy na dane
 7. Mniejszość rosyjska: oczekujemy na dane

Wiele organizacji reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych propagowało poparcie w formie online, którego z naturalnych względów nie potrafimy przyporządkować poszczególnym organizacjom.

Kampanię wsparli także parlamentarzyści i samorządowcy, upowszechniając kampanię również w regionach, które reprezentują, a szczególnie Poseł Ryszard Galla i Senator Kazimierz Kleina.

Kampania MSPI była obecna w mediach m. in. w: Schlesien Journal, TVP 3 Lublin, Radio Opole, Radio Gdańsk, Radio Olsztyn, Radio Zet, Gazeta Wyborcza, Wochenblatt, Oberschlesische Stimme, Dziennik Bałtycki, Gazeta Kaszubska, Express Kaszubski, Nasze Słowo, Niwa – tygodnik mniejszości białoruskiej, Život – miesięcznik Towarzystwa Słowaków w Polsce.

Deklaracje poparcia dla MSPI zostaną złożone w każdym kraju UE do upoważnionych do weryfikacji urzędów. W Polsce jest to Ministerstwo Cyfryzacji. Po weryfikacji deklaracji poparcia (max. 3 miesiące) inicjatywa przedłożona zostanie Komisji Europejskiej. Ta ma kolejne 3 miesiące na rozpatrzenie inicjatywy, wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim i udzielenie odpowiedzi. Sposób realizacji postulatów wielkiej międzynarodowej społeczności mniejszości narodowych, etnicznych i grup językowych spoczywa obecnie w rękach polityków. Mamy nadzieję, że silne poparcie wykazane poprzez kampanię MSPI przekona ich, że głos wielomilionowej społeczności, do której szacunkowo należy co siódmy obywatel Unii Europejskiej, musi być uwzględniony.

Wszystkim, którzy tej inicjatywie obywatelskiej udzielili poparcia, a szczególnie tym obywatelom Polski, którzy uczynili to nie będąc członkami żadnej z mniejszości, serdecznie dziękuję. Słowa wdzięczności kieruję także do wszystkich osób i instytucji, które propagowały, zbierały i w jakikolwiek sposób zaangażowały się w powodzenie tej inicjatywy.

Opole, dnia 5 kwietnia 2018 r.
Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu ZNSSK w Polsce
Magdalena Lemańczyk, Koordynator kampanii MSPI na Polskę

Ostatnio zmieniany niedziela, 15 kwiecień 2018 13:23