Log in

Niemcy w Polsce w smutku po śmierci Georga Brylki

Były przewodniczący zarządu ZNSSK w Polsce i poseł do Sejmu zmarł 17 listopada.

Georg Brylka urodził się 24 lipca 1929 roku w Dobrodzieniu. W 1957 roku ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej.
Należał do założycieli niemieckich organizacji na terenie byłego województwa częstochowskiego i 15 września 1990 roku wszedł w skład prezydium pierwszego związku koordynującego pracę niemieckich stowarzyszeń w Polsce. 3 listopada 1990 roku został wybrany w skład prezydium Centralnej Rady Towarzystw Niemieckich, a 17 sierpnia 1991 roku został jej przewodniczącym. 30 listopada 1991 roku podczas posiedzenia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce został wybrany przewodniczącym zarządu Związku. Funkcję sprawował do 8 stycznia 1994 roku.
27 października 1991 roku jako kandydat komitetu wyborczego mniejszości niemieckiej został wybrany na posła z terenu ówczesnego województwa częstochowskiego. Swój mandat sprawował do 19 września 1992 roku.