Log in

Mniejszość Niemiecka uczestniczy w rozmowach dotyczących planowania na 2018 rok

W Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie aktualnie odbywają się rozmowy dotyczące planowania projektów na 2018 rok, w których uczestniczą przedstawiciele Niemców w Polsce.

Zarząd ZNSSK w Polsce reprezentowany jest przez Bernarda Gaidę, Renatę Zajączkowską, Rafała Bartka, Marcina Lippę, Waldemara Świerczka, Rolanda Haua oraz Hanryka Hocha. Obecni zostali wprowadzeni w tematykę rozmów przez przewodniczącego zarządu ZNSSK, Bernarda Gaidę. Poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla oraz współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych omówili ogólne uwarunkowania polityczne dotyczące działalności Niemców w Polsce. Konsultant do spraw oświaty ZNSSK Ryszard Karolkiewicz mówił o szansach i ryzykach jakie reforma oświaty stwarza dla mniejszości niemieckiej, a pełnomocnik do spraw młodzieży ZNSSK Beata Sordon o przyszłości i perspektywach pracy z młodzieżą mniejszości niemieckiej.
Ponadto na dziś zaplanowane zostały również prezentacje dotyczące planowania na rok 2018 Instytutu do spraw współpracy kulturalnej z zagranicą (ifa), Instytutu Goethego, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Centrali do spraw szkolnictwa za granicą (ZfA).