Log in

Partnerstwa w Niemczech

W Niemczech Mniejszość Niemiecka finansowna jest oraz współpracuje między innymi z następującymi organizacjami:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą