Log in

Partnerstwa w Polsce

Ze strony polskiej Mniejszość Niemiecka jest finansowana oraz współpracuje między innymi z następującymi organizacjami:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Instytut Goethego

Fundacja Konrada Adenauera

Fundacja Friedricha Eberta

Ostatnio zmieniany czwartek, 11 luty 2016 14:19