Log in

Schlesien Journal 20.04.2021

W kolejnej audycji Schlesien Journal rozmowa z przewodniczącym VdG, Bernardem Gaidą, na temat trwającego Narodowego Spisu Ludności 2021. Poza tym: do końca kwietnia należy złożyć oświadczenie podatkowe za rok 2020. 1% podatku można przekazać wybranemu kołu DFK. Na koniec informacja o Konkursie Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej, organizownego przez TSKN na Śląsku Opolskim.

 • Dział: Video

Najnowsze produkty medialne TSKN na Śląsku Opolskim

Aplikacja DMi-Quiz sprawdzająca wiedzę na tematy związane z kulturą, historią, prawami Mniejszości Niemieckiej oraz Wirtualne Muzeum to dwa najnowsze produkty medialne przygotowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Oba wirtualne projekty, zrealizowane w czasie pandemii, dają możliwość aktywności mimo braku możliwości spotkań.

Aplikacja mobilna DMi Quiz została stworzona przede wszystkich z myślą o uczniach uczęszczających na lekcje języka niemieckiego jako języka mniejszości, aby w interaktywny sposób mogli zgłębiać swoją wiedzę o społeczności Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Dedykowana przede wszystkim dzieciom i młodzieży Mniejszości Niemieckiej i jej sympatykom, ale także dorosłym, którzy również chcieliby sprawdzić swoją wiedzę. W quizie znajdziemy pytania z kilku kategorii:

aplikacja DMi

Umieszczony w aplikacji ranking, a tym samym wynikające z tego rywalizacja, ma zachęcić graczy do poszerzania swojej wiedzy. Aplikację przygotowano w języku polskim i niemieckim. Działa ona w środowiskach android i IOs, można ją pobrać w sklepie Google Play oraz App Store. Wdrożenie aplikacji zrealizowała firma Adapt-Systems. Aplikacja powstała w ramach projektu „Aplikacja Mniejszość Niemiecka w faktach i liczbach” dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Wirtualne Muzeum Mniejszości Niemieckiej jest projektem, który przenosi do rzeczywistości wirtualnej archiwalne zasoby fotograficzne dotyczące mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim. Każdy członek TSKN może poprzez specjalnie skonstruowany formularz dodać do strony zdjęcie z ostatnich lat funkcjonowania organizacji. Serwis internetowy: wirtualnemuzeum.skgd.pl pozwala na przeszukiwanie zasobów fotograficznych serwisu wg kategorii archiwalnych: wydarzeń, osób, miejsc geograficznych lub wg osi czasu.

  ilustracja wirtualne muzeum

Projekt w swoim zamyśle był jednym z działań realizowanych w ramach jubileuszu 30-lecia TSKN. W ten sposób chciano zachować pamięć o wielu ważnych wydarzeniach i spotkaniach realizowanych przez Mniejszość Niemiecką na Śląsku Opolskim. Co ciekawe, członkowie TSKN samodzielnie – po nadaniu odpowiednich uprawnień przez pracowników TSKN – mogą dodawać kolejne treści. Równocześnie TSKN zachęca osoby, mogące umieszczone w wirtualnym muzeum treści uzupełnić lub ewentualnie skorygować, o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy. Projekt zrealizowano ze środków Konsulatu RFN w Opolu.

„Jako TSKN na Śląsku Opolskim chcemy być w stałym kontakcie z naszymi członkami i sympatykami. Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam w ubiegłym roku realizację wielu projektów, a przede wszystkim nie pozwoliła na należyte świętowanie jubileuszu 30‑lecia. Dzięki Wirtualnemu Muzeum tworzymy przestrzeń, gdzie pamięć i historia naszej organizacji może być zachowana”, mówi  Rafał Bartek, przewodniczący TSKN. Dodaje przy tym: „Historia TSKN to historie naszych członków, dlatego liczymy właśnie na ich zdjęcia. Jednocześnie chcemy być na czasie i przygotowywać nową ofertę dla społeczności Mniejszości Niemieckiej. Dzięki aplikacji DMi Quiz w interaktywny i atrakcyjny sposób będziemy mieli możliwość dotarcia do młodych ludzi i zainteresować ich tematem mniejszości w Polsce, ale przede wszystkim przekazać im najważniejszą wiedzę o Mniejszości Niemieckiej. Aplikacja będzie mogła być wykorzystywana nie tylko podczas zajęć języka niemieckiego jako języka mniejszości, ale będzie również stanowić przygotowanie przed innymi wyzwaniami. Takimi, jakim jest np. Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej.”

Źródło: skgd.pl 

Głos TSKN w sprawie pomnika bohaterów Powstań Śląskich w Opolu

W odpowiedzi na uchwałę rady miasta Opola o budowie pomnika bohaterów Powstań Śląskich zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim opublikował oficjalne stanowisko w tej sprawie:

Stanowisko Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w związku z uchwałą Rady Miasta Opola o budowie w Opolu pomnika bohaterów Powstań Śląskich

z dn. 30.03.2021 r.

W roku 2021 obchodzimy 100. rocznicę zorganizowania, zgodnie z wersalskim traktatem pokojowym, plebiscytu na Górnym Śląsku, wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego oraz 100. Rocznicę Bitwy o Górę św. Anny. Konsekwencją tych wydarzeń był historyczny podział Górnego Śląska, którego wschodnia część po podziale została przyznana Państwu Polskiemu. Prezydent Bronisław Komorowski na Górze św. Anny w 2011r. w 90. rocznicę III Powstania Śląskiego powiedział m.in.: „…składamy tutaj hołd heroizmowi powstańców, bez których Śląsk nie stałby się częścią Polski, ale szanujemy również wybory tych, którzy stanęli po drugiej stronie zmagań”. Prezydent w swym wystąpieniu sprzed 10 lat zwrócił też uwagę, że naprzeciw powstańców śląskich stanęli nie tylko niemieccy żołnierze, ale także inni Ślązacy, „ci, którzy czuli się Niemcami i chcieli, by Śląsk pozostał nadal częścią państwa niemieckiego”. I dalej: „nie zapominamy, że dramat tamtego czasu podzielił nie tylko śląskie wioski i miasta, ale także familoki a często i poszczególne śląskie rodziny”.

Mając w pamięci te słowa jak również postęp wiedzy i nauki, jaki dokonał się w ostatnich latach w zakresie analizy wydarzeń sprzed 100 lat, z zaskoczeniem przyjęliśmy inicjatywę Rady Miasta Opola i Prezydenta Opola, mającą na celu upamiętnienie „bohaterów Powstań Śląskich”, tj. ofiar tylko jednej strony konfliktu, i to na dodatek nie z terenu miasta Opola, tylko z terenu powiatu opolskiego, które administracyjnie miastu nie podlega. Wydawałoby się, że 100 lat od tamtych tragicznych wydarzeń jest wystarczającym okresem, aby móc uhonorować wszystkich, którym przyszło wówczas oddać życie i to niezależnie od narodowości. Region i samo miasto zamieszkują bowiem dzisiaj potomkowie obu stron tamtego historycznego konfliktu. Warto też przypomnieć, że to przecież właśnie na terenie miasta Opola, na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej, znajdują się groby poległych przed 100 laty żołnierzy sił alianckich (31 żołnierzy brytyjskich, którzy stracili swe życie w latach 1921-1922), którzy stacjonowali w Opolu. Samo miasto pełniło przed 100 laty istotną rolę w historii Europy, będąc siedzibą Międzysojuszniczej Komisji Administracyjnej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku, na której czele stał francuski generał Henri Le Rond. W naszej opinii to właśnie zapomniany i niestety mocno zaniedbany cmentarz przy ul. Wrocławskiej byłby, z perspektywy swej historii i osób tam pochowanych, bardzo dobrym i godnym miejscem upamiętniania wszystkich ofiar wydarzeń sprzed 100 lat. Fakt spoczywania tam żołnierzy brytyjskich jest też świadectwem międzynarodowego charakteru wydarzeń, które miały miejsce 100 lat temu na Górnym Śląsku. To właśnie Opole jako ówczesna stolica Rejencji Opolskiej odgrywała w tych wydarzeniach kluczową rolę. Może również okolice Placu Wolności, gdzie była siedziba Rejencji Opolskiej, a w której rezydowała właśnie Międzynarodowa Komisja i gdzie znajduje się obecnie skromne upamiętnienie postaci gen. Le Ronda, byłoby dobrym miejscem na pomnik 100-lecia Plebiscytu na Górnym Śląsku. To bowiem sam plebiscyt mający miejsce krótko po zakończeniu I wojny światowej był wielkim europejskim osiągnięciem arbitrażu międzynarodowego i wcieleniem w życie idei samostanowienia narodów.

W opinii zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, wznosząc aktualnie nowe upamiętnienia dotyczące tamtego okresu, powinno się pamiętać o wciąż aktualnym przesłaniu świętego Papieża Jana Pawła II, który podczas swego pobytu na Górze św. Anny w 1983 r. powiedział m.in.: „Ziemia ta bowiem wciąż potrzebuje wielorakiego pojednania”. W tym duchu apelujemy do Rady Miasta Opola o ponowną analizę przesłania, jakie będzie towarzyszyć nowo powstającemu upamiętnieniu.

Już w maju 2019 roku, w związku ze zbliżającymi się obchodami stulecia Powstań Śląskich, zgromadzenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce na górze św. Anny ogłosiło rezolucję w sprawie upamiętnienia tych wydarzeń. Pełna treść rezolucji TUTAJ.

Schlesien Journal 09.03.2021

Dziś zabierzemy Państwa w podróż w przeszłość. Odwiedzamy Opole, a dokładniej park na wyspie Bolko, który powstał w 1913 roku. "Austriacka Wiosna" rozpoczęła się w Opolu - zapraszamy na wystawę "Wiedeń z Galicji". Ponadto „Spacerownik” wydana ponownie została publikacja TSKN na Śląsku Opolskim. Zapraszamy również na niemieckojęzyczne drogi krzyżowe.

 • Dział: Video

Schlesien Journal 21.07.2020

W dzisiejszym programie Schlesien Journal rozmowa z Joanną Hassą z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) nt. nowego projektu Lernraum.pl.

 • Dział: Video

LXX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

W dniu dzisiejszym, 17 czerwca 2020 r. odbywa się w Warszawie LXX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jest to pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej w 2020 r., gdyż posiedzenie zaplanowane na marzec br. nie odbyło się w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19)
W przeddzień posiedzenia plenarnego Komisji, 16 czerwca 2020 r. wieczorem, odbyło się posiedzenie strony mniejszościowej KWRiMNiE.

Na czerwcowym posiedzeniu Komisji poruszone zostaną kwestie kluczowe dla mniejszości: założenia polityki państwa wobec mniejszości, najważniejsze kwestie wymagające rozwiązania, sytuacja mniejszości w warunkach pandemii koronawirusa, reforma systemu oświaty w odniesieniu do edukacji mniejszościowej, stan przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

W posiedzeniu bierze udział: Bernard Gaida, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim i Ryszard Galla, poseł na Sejm w RP. 

Porządek obrad LXX posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych:

godz. 09.00 – 09.10

 1. Wręczenie powołań dla nowych członków Komisji Wspólnej (10 min.)

 

godz. 09.10 – 09.20

 1. Zatwierdzenie protokołu z LXIX posiedzenia Komisji Wspólnej (10 min.)

 

godz. 09.20 – 09.35

 1. Założenia polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

-        wystąpienie Pana Błażeja Pobożego, Podsekretarza Stanu w MSWiA (15 min.)

godz. 09.35 – 10.40

 1. Najważniejsze zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych

-        wystąpienie Pana Grzegorza Kuprianowicza, Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej (15 min.)

-        dyskusja nad punktami 3 i 4 porządku obrad (50 min.)

godz. 10.40 – 11.40

 1. Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym w warunkach pandemii

-        wystąpienie Pana Grzegorza Kuprianowicza, Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej (10 min.)

-        wystąpienie przedstawiciela DWRMNiE (10 min.)

-        dyskusja (40 min.)

godz. 11.40 – 12.10

 1. Informacja o stanie prac nad modyfikacją systemu oświaty mniejszościowej oraz strategiami oświaty poszczególnych mniejszości

-        wystąpienie przedstawiciela MEN (10 min.)

-        dyskusja (20 min.)

godz. 12.10 – 12.40

 1. Deklaracja w sprawie oświaty mniejszości narodowych w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Litewskiej

-        wystąpienie przedstawiciela MEN (10 min.)

-        dyskusja (20 min.)

godz. 12.40 – 13.10

 1. Założenia Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

-        wystąpienie przedstawiciela MSWiA (10 min.)

-        dyskusja (20 min.)

godz. 13.10 – 13.45

 1. VII raport dot. sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w RP (tzw. raport ustawowy, art. 31 ust 3 ustawy o mniejszościach)

-        wystąpienie przedstawiciela MSWiA (10 min.)

-        dyskusja (25 min.)

godz. 13.45 – 14.15

 1. Stan przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego 2021

-        wystąpienie przedstawiciela GUS (10 min.)

-        dyskusja (20 min.)

godz. 14.15 – 14.45

 1. Sprawy bieżące

 

 104222420 184624319647085 4389969368380954879 n104150920 724075091743074 6101745034790488618 n104668764 975519539544299 3015230721209189326 n104203964 2624866981111152 6169155941840297931 n

 

Schlesien Journal 05.05.2020

Dzisiaj w programie rozmowa z Zuzanną Donath-Kasiurą, zastępcą dyrektora biura TSKN na Śląsku Opolskim na temat pracy Towarzystwa w czasie pandemii. Portret zegarmistrza z Nakła koło Tarnowskich Gór Franciszka Wieganda.

 • Dział: Video

Koncert Bożonarodzeniowy w Żelaznej

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce wraz z kołem DFK Żelazna serdecznie zapraszają na koncert bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniu 22 grudnia 2019 r. o godz. 18 w kościele pw. św. Mikołaja w Żelaznej. Wstęp jest wolny!

plakat

Subskrybuj to źródło RSS