Log in

Spotkanie Mniejszości w Urzędzie Marszałkowskim

21 maja w Sali Orła Białego, w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się po raz pierwszy spotkanie przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych województwa opolskiego z Marszałkiem Województwa Andrzejem Buła, zorganizowanym przez Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO.

  • Dział: VdG

Zjazd delegatów ZNSSK obradował na Górze Św. Anny

W sobotę 19 maja 2018 r. na górze Św. Anny odbył się 49. zjazd delegatów ZNSSK w Polsce. Delegaci między innymi wysłuchali sprawozdania z działalności zarządu za rok 2017, przedyskutowali i wprowadzali zmiany do Statutu ZNSSK w Polsce oraz wybrali nowy zarząd i komisję rewizyjną.

  • Dział: VdG

Przekazanie podpisów w ramach MSPI

In varietate concordia - zjednoczona w różnorodności, tak właśnie brzmi motto Unii Europejskiej. Podążając za tym hasłem zrodziła się inicjatywa Miniority SafePack,  mająca na celu wzmocnienie i ochronę różnorodności kulturowej i językowej na którą ogromy wpływ mają mniejszości narodowe w całej Unii.

Wczoraj w Teatrze Kochanowskiego

Wczoraj na scenie Teatru Kochanowskiego odbył się przegląd wyróżnionych sztuk teatralnych, przygotowanych przez trzy grupy młodzieżowe należące do projektu VdG- Jugendbox.

Immanuel Kant

Wielokrotnie w tej kolumnie piszę o naszej tożsamości Niemieckiej osadzonej w identyfikacji regionalnej. Słowem, o tym jak to jest być Ślązakiem, Warmiakiem czy Kaszubem a jednocześnie Niemcem. 

  • Dział: Blogi

Minority SafePack Initiative

Milion podpisów dla lepszej ochrony praw autochtonicznych mniejszości narodowych i etnicznych w Unii Europejskiej
  • Dział: VdG

Szukasz pracy? Pracuj w ZNSSK!

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce poszukuje osoby na stanowisko pełnomocnika do spraw młodzieży.

  • Dział: VdG
Subskrybuj to źródło RSS