Log in

Stypendia dla germanistów

Stypendia dla germanistów Quelle: DAAD Polska

Program stypendialny finansowany ze środków dla mniejszości niemieckiej skierowany jest do wszystkich absolwentów (studiów licencjackich bądź magisterskich) z kierunków m.in.: Germanistyka, Język niemiecki jako język obcy, którzy mają już doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego. Wyjazd możliwy jest na 4 miesiące. Początek odbywania stypendium to 1 kwietnia 2021. Termin składania wniosków mija 30 września br. Dokładny opis programu stypendialnego znajduje się w poniższym linku: