Log in

Spotkanie sieci ifa

W czwartek we Wrocławiu odbyło się spotkanie sieci Instytutu Stosunków Zagranicznych (ifa). Uczestnikami byli nie tylko współpracownicy instytutu, ale również przedstawiciele mniejszości niemieckich oraz mediów niemieckojęzycznych mediów z Polski i Czech.

 Goście zostali przywitani przez konsul generalną Elisabeth Wolbers, przewodniczącego zarządu ZNSSK oraz przewodniczącego AGDM Bernarda Gaidę oraz kierownika działu koordynacji i mediów w ifa Karolinę Gil. Trójka mówców zainicjowała jednak również wymianę myśli, jeżeli chodzi o zagadnienia związane ze stuleciem ifa i miejscu mniejszości w zakresie działalności instytutu.

Prezydent Theodor Heuss powiedział „Polityką nie można kształtować kultury, ale może kulturą da się wpływać na politykę.” Jeżeli pomyślimy o ilości realizowanych programów, a także o tym w ilu krajach ifa próbuje pracować w zgodzie z mottem Heussa, uświadomimy sobie jak wielki wpływ ifa wywiera poprzez swoją działalność kulturalną. Rozumiemy ten wpływ dzisiaj, ale miało to już miejsce podczas zakładania instytutu. Wirtemberski król Wilhelm II powiedział wtedy: „Ifa to dzieło pokoju pośród wojny”.

- powiedział o dzisiejszej i dawnej roli instytutu Bernard Gaida.

Po tym oficjalnym otwarciu rozpoczęły się targi wymiany projektów. Przy czterech stołach tematycznych można było zapoznać się z różnorodnymi pomysłami projektów organizacji mniejszościowych oraz wymienić się pomysłami. Do tych obszarów tematycznych należały: sport i pedagogika ruchowa (na przykład informacje dotyczące możliwości założenia „Miro-deutsche Fuβballschule“ lub możliwości współpracy przy projektach sportowo-tanecznych związanych z kulturą i językiem), wymiana młodzieży (z możliwościami zdobycia finansowania oraz pomysłami na projekty), historia jako punkt wyjścia dla przekazu kultury oraz pracy oświatowej (z przykładami pozaszkolnej pracy oświatowej oraz przekazywania wiedzy poprzez projekty kulturalne), a także niemieckojęzyczne media zagraniczne (z przedstawicielami Mind_Netz, LandesEcho oraz Pro Futury).

Po wymianie pomysłów spotkanie zostało podsumowane dyskusją plenarną. To jednak nie był jeszcze ostatni punkt porządku dnia – wieczorem przedstawiciele ifa, mniejszości niemieckiej oraz mediów zostali zaproszeni na przyjęcie do niemieckiego konsulatu generalnego. Była to kolejna okazja do wzajemnego poznania się oraz wypracowania koncepcji nowych projektów.