Log in

Wybory do Bundestagu 2021: nazwiska ministrów warunkowo ogłoszone

Ostateczna decyzja stron zapadnie za kilka dni, jednak 29 listopada 2021 opinii publicznej zostały przedstawione nazwiska osób przejmujących stanowiska w niemieckich ministerstwach. Z punktu widzenia mniejszości niemieckiej należy wymienić:  

 • Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Christina Lambrecht (SPD)
  Polityk i prawnik, poseł do Bundestagu od 1998 r. federalny minister sprawiedliwości i ochrony konsumentów (od 2019 r.), federalny minister ds. rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży (od maja 2021 r.).
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen)
  Przewodnicząca Bündnis 90/Die Grünen (od 2018), posłanka do Bundestagu (od 2013). Wcześniej przewodnicząca Die Grünen w Brandenburgii (2009-2013). W wyborach do Bundestagu była pierwszą kobietą z ramienia Zielonych i drugą kobietą w historii Niemiec, kandydującą na stanowisko kanclerza. Studiowała nauki polityczne, drobne prawo publiczne.
 • Komisarz Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów: Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen)
  Jedna z dwóch federalnych przewodniczących partii Bündnis 90/Die Grünen (od 2001 i później wielokrotnie wybierana ponownie). Wiceprzewodnicząca niemieckiego Bundestagu (od października 2013). Szczególnie aktywna w dziedzinie praw człowieka i obywatela, ochrony klimatu, antyrasizmu i kultury.

Źródło: mdr.de
Dalsze nazwiska w poszczególnych ministerstwach można znaleźć tutaj (artykuł w j. niemieckim). 

Koalicja sygnalizacji czy Jamajka?

Wybory do 20. kadencji niemieckiego Bundestagu to triumf SPD, podczas gdy partie chadeckie CDU/CSU odnotowały historycznie słaby wynik. Dzięki swojemu zwycięstwu socjaldemokraci uzyskali wyraźny mandat do rządzenia, aczkolwiek kandydat chadecji na kanclerza, Armin Laschet, nie stracił jeszcze nadziei na objęcie urzędu kanclerza. A co mniejszość niemiecka sądzi o wynikach?

Pełną treść artykułu znaleźć można TUTAJ

Nowy początek czy "tak trzymać"? - Niemcy i Polska po wyborach do Bundestagu (debata online)

Tegoroczne wybory do Bundestagu zdominowały nagłówki w niemieckiej prasie ostatnich tygodni. Ale także na wschód od Odry i Nysy kampania wyborcza była śledzona z dużym zainteresowaniem. Koniec ery Merkel obserwuje się w Polsce z mieszanymi uczuciami. W ramach Kwartetu Polska chcielibyśmy omówić, czego Polska może oczekiwać od kolejnego Rządu Federalnego, zwłaszcza w relacjach dwustronnych, ale także w kluczowych obszarach polityki istotnych dla Polski, takich jak polityka europejska, klimatyczna, gospodarcza i bezpieczeństwa. Naszym gościem tym razem jest Basil Kerski z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, Redaktor Naczelny magazynu "DIALOG"
Prof. dr Peter Oliver Loew, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich
Dr Agnieszka Łada-Konefał, zastępczyni dyrektora Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich
Bastian Sendhardt, współpracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich

28 września 2021, godz. 19:00

Udział za pośrednictwem platformy Zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2tlwo2f0QNCfLjtpf6jsbQ (wymagana rejestracja)
Pełne nagranie ze spotkania TUTAJ
Więcej informacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: Niemiecki Instytut Spraw Polskich 

Pytania do kandydatów w wyborach do Bundestagu: FDP

Tuż przed wyborami swoje odpowiedzi na przesłane przez nas pytania wyborcze przesłała również partia FDP. Ich treść zamieszczamy poniżej:

1. Jaki priorytet w Państwa planowaniu politycznym mają sprawy mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce?

W ramach swojej działalności parlamentarnej Wolni Demokraci (FDP), jako grupa parlamentarna w niemieckim Bundestagu, wielokrotnie zajmowali się kwestią mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej i starali się uzyskać lepszy obraz ich sytuacji finansowej w ramach interpelacji dotyczących kwestii drugorzędnych (dokument Bundestagu: druk 19/1323).

W odniesieniu do mniejszości niemieckiej w Polsce Wolni Demokraci chcą nadać jeszcze silniejszy akcent wspieraniu współpracy transgranicznej i intensyfikacji dwustronnej wymiany na poziomie politycznym. Ogromny potencjał współpracy ma w szczególności tworzenie sieci niemieckich i polskich władz lokalnych. Ponadto partia Wolnych Demokratów w niemieckim Bundestagu wezwała do utworzenia kolejnych polsko-niemieckich komitetów ds. współpracy transgranicznej, w szczególności w dziedzinie kultury, transportu i cyfryzacji, obejmujących zainteresowane strony, takie jak władze krajowe, regionalne i lokalne, parlamenty i podmioty transgraniczne, koordynujących wszystkie aspekty współpracy transgranicznej i stale identyfikujących trudności pojawiające się w regionach przygranicznych, oraz opracowujących propozycje radzenia sobie z nimi (por. wniosek "Wzmocnienie współpracy transgranicznej z Polską", dokument Bundestagu: druk 19/29744).

2. Czy zamierzają Państwo uczynić te sprawy punktem w programie wyborczym swojej partii w wyborach do Bundestagu w 2021 roku? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Dla Wolnych Demokratów kwestia ta jak i ochrona mniejszości jako całości mają wysoki priorytet. Obowiązuje to tym bardziej, że kryteria kopenhaskie, obowiązujące każde państwo członkowskie UE, wyraźnie podkreślają ochronę mniejszości.

3. Jaki jest pogląd Państwa partii na zakotwiczenie na szczeblu Unii Europejskiej podstawowych wartości polityki mniejszościowej, które pomimo postanowień w dokumentach Rady Europy nie zawsze są przestrzegane, co znajduje odzwierciedlenie w krytycznych sprawozdaniach ekspertów?

My, Wolni Demokraci, jesteśmy oddani wartościom Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 2 Traktatu UE są to poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność oraz poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

W związku z tym podstawowe wartości polityki mniejszościowej są już normatywnie zakotwiczone na szczeblu UE.

Jednakże ostro krytykujemy fakt, że niektóre wartości UE, takie jak praworządność i pluralistyczna demokracja, ograniczane są w niektórych państwach członkowskich. Dlatego też, ogólnie rzecz biorąc, postulujemy o skuteczne mechanizmy egzekwowania na szczeblu UE, tak aby wartości te, w tym ochrona mniejszości w państwach członkowskich, były w pełni stosowane.

4. Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej mniejszość niemiecka posiada szkoły z językiem niemieckim jako językiem nauczania lub szkoły, które uczą w dwóch językach. Co chcieliby Państwo zrobić, aby wyeliminować te różnice, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, która ma jedną z największych mniejszości niemieckich w Europie?

Nigdzie indziej niemiecki jako język obcy nie jest tak popularny jak w Polsce. Relacje między społeczeństwami są ze sobą ściśle powiązane. My, Wolni Demokraci, jesteśmy zaangażowani we wspieranie nauczania języków i umiejętności językowych w całej Unii Europejskiej: od przedszkola aż do zaawansowanego wieku. Wzajemne zrozumienie jest bowiem podstawowym warunkiem społeczeństwa europejskiego i europejskiej polityki. Wielojęzyczność jest częścią Europy, umożliwia nam dostęp do innych kultur i czyni nas Europejczykami. My, Wolni Demokraci, opowiadamy się za nauczaniem języków pochodzenia i popieramy fakt, gdy nauczanie języków dziedzictwa jest możliwe również w sąsiednich krajach europejskich. Należałoby również lepiej wykorzystać zaangażowanie wolontariuszy, oraz przyciągnąć osoby chętne do nauczania i uczenia się na kursach językowych poza szkołą.

5. W 2020 r. Bundestag i Parlament Europejski głosowały za przyjęciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack, przygotowanej przez Federalistyczną Unię Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Niestety Komisja Europejska nie zastosowała się do tej inicjatywy i ją odrzuciła. Czy nadal będą Państwo popierali jej uznanie?

Wszyscy Europejczycy powinni mieć możliwość określenia, dokąd zmierza przyszłość Europy – przyszłość, w której dominują nie tylko główne języki, ale w której uwzględniane są także potrzeby mniejszości. W ten sposób zachowana jest tożsamość kulturowa. Minority SafePack stał się najważniejszą inicjatywą napędzaną przez mniejszości w Europie. Ponad 1,2 mln obywateli aktywnie poparło tę inicjatywę. Wolni Demokraci poparli Minority SafePack w ramach swojej pracy parlamentarnej w niemieckim Bundestagu i w Parlamencie Europejskim.

6. W 2019 r. Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przyjęła uchwałę, dotyczącą nowych kierunków wsparcia dla mniejszości niemieckiej, w tym finansowania, które zostało zdefiniowane jako zbyt niskie w porównaniu z potrzebami mniejszości. Czy są Państwo gotowi wziąć to pod uwagę w swoim programie wyborczym?

My, Wolni Demokraci, jesteśmy zaangażowani w lepszą współpracę między Niemcami a Polską. Partnerstwo między Niemcami i Polską jest integralną częścią wspólnoty europejskiej. Jest to przykład zaangażowania na rzecz silnej i zrównoważonej Europy, która łączy Wschód i Zachód. Zadaniem Niemiec, w ścisłej współpracy z Polską, jest angażowanie się w kształtowanie integracji europejskiej i przyjmowanie odpowiedzialności w sąsiedztwie europejskim i na świecie.

Oprócz wsparcia finansowego dla mniejszości niemieckich konieczna jest ścisła współpraca gospodarcza między Niemcami a Polską, aby pobudzić wzrost gospodarczy po obu stronach, zwłaszcza po pandemii koronawirusa, jak i stworzyć miejsca pracy. Wolni Demokraci w niemieckim Bundestagu opowiedzieli się zatem za pogłębieniem i wspieraniem stosunków gospodarczych między małymi i średnimi przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim obszarze współzależności i w tym celu wezwali również do rozszerzenia dwunarodowego szczytu gospodarczego, w celu określenia wspólnych obszarów kompetencji i powstania grup transgranicznych, a także wzmocnienia zaangażowanych gmin, szkół i instytucji kultury, które wypełniają życiem polsko-niemieckie sąsiedztwo (zob. wniosek "Wzmocnienie współpracy transgranicznej z Polską", dokument Bundestagu 19/29744).

7. W treści polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, którego 30-lecie obchodzimy w tym roku, m. in. po raz pierwszy ustanowiono prawa mniejszości niemieckiej w Polsce. Wiele z postanowień Traktatu oraz postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z 2011 r. z punktu widzenia mniejszości niemieckiej nie zostało w Polsce wdrożonych. Jakie jest stanowisko Państwa partii w tej sprawie?

Z punktu widzenia Wolnych Demokratów ochrona mniejszości jest niezbędna. Wolni Demokraci postrzegają mniejszość niemiecką w Polsce, a także osoby polskiego pochodzenia w Niemczech, jako naturalnych budowniczych mostów między dwoma krajami i jako wzbogacenie zjednoczonej Europy.

Rocznica polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie jest okazją do pracy nad tym, aby zarówno mniejszość niemiecka w Polsce, jak i osoby polskiego pochodzenia w Niemczech mogły lepiej kultywować i zachowywać swoją kulturę i tożsamość oraz aby podmioty społeczeństwa obywatelskiego, które są aktywne w stosunkach niemiecko-polskich, a także zaangażowane władze lokalne i instytucje edukacyjne otrzymywały wsparcie.

8. Wielu członków mniejszości niemieckiej w Polsce jest obywatelami niemieckimi i jako Niemcy za granicą mają prawo wyborcze, co jednak wiąże się z koniecznością potwierdzenia subiektywnych powodów znajomości i troski o warunki polityczne w Niemczech. Czy są Państwo gotowi to uprościć?

Niemcy mieszkający za granicą są uprawnieni do głosowania, o ile spełniają dotychczasowe warunki, jeśli osobiście i bezpośrednio zapoznali się z sytuacją polityczną w Republice Federalnej Niemiec i jeśli ich ona dotyczy. W niektórych przypadkach zakłada się tak już bez dodatkowych oświadczeń. Ponadto Niemcy mieszkający za granicą mają prawo do głosowania, jeśli w ciągu ostatnich 25 lat przez co najmniej trzy miesiące mieszkali w Niemczech i w tym czasie byli w wieku powyżej 14 lat. Warunki te mają na celu zapewnienie związku z procesami politycznymi w Republice Federalnej Niemiec. Ponieważ obywatelstwo przekazywane jest również przez urodzenie, niekoniecznie dzieje się tak w przypadku nadania obywatelstwa. Zatem, z punktu widzenia Wolnych Demokratów, dodatkowe wymogi dotyczące korzystania z prawa do głosowania nie budzą sprzeciwu.  

***

Wybory do Bundestagu odbędą się już w najbliższą niedzielę, 26 września. Do 5 września Niemcy uprawnieni do głosowania, którzy przebywają na stałe za granicą, mieli możliwość złożenia wniosku o wpis na listę wyborców.

Deklaracje pozostałych partii, które przesłały odpowiedzi na zadane przez nas pytania, znaleźć można TUTAJ.

"Wynik wyborów w kraju, który ma ogromne znaczenie we Wspólnocie Europejskiej, będzie miał również istotny wpływ na nasze życie. Pośród mniejszości niemieckich w Polsce wyróżnia nas prawo do obywatelstwa niemieckiego oraz to, co z tego prawa wynika: możliwość uczestniczenia w wyborach (...) Jest to przywilej i symboliczne połączenie z narodem niemieckim, ale jednocześnie obowiązek " - przypominamy przemowę Bernarda Gaidy z okazji wyborów. 

Nie wolno być obojętnym

W Niemczech kampania wyborcza wchodzi na ostatni etap. Nie dziwota, że rośnie też napięcie. W zeszłym tygodniu, będąc w Berlinie, trafiłem na ulicę, na której królował kolor czerwony z niewielką ilością zielonego.

Hasła na plakatach SPD mogą się podobać: „12 EURO płacy minimalnej – Lepsza płaca dla 10 mln ludzi”, „Respekt dla Ciebie”, „Kompetencja dla Niemiec” albo niewiele znaczące „Na pewno Berlin”. Na tych samych latarniach plakaty kandydatów Die Linke o już nieco wyrazistszych hasłach: „Chronić przed wyzyskiem” czy „Odważnie przeciwko prawicowej nagonce”. Czyli przeciw komu?

Jednak najbardziej wstrząsający dla mnie, który żyłem w systemie zwanym dyktaturą proletariatu, był wiszący wraz z plakatem kandydatki Die Linke plakat należący do Marksistowsko-Leninowskiej Partii Niemiec. Na nim hasło, przy którym ciarki przeszły mi po plecach: „Partia robotnicza dla prawdziwego socjalizmu”. Sierp i młot, a jakże, były również obecne. Wzdłuż wspomnianej ulicy pojawiły się jeszcze dwa plakaty partii Zielonych – i poza tym żadnej innej partii.

W Berlinie wraz z wyborami do Bundestagu odbędzie się referendum na temat inicjatywy płynącej z Senatu dotyczącej uspołecznienia zasobów mieszkaniowych dużych firm mieszkaniowych, więc plakatom partyjnym towarzyszą inne, należące do inicjatywy „Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen”. Plakaty po niemiecku i… rosyjsku.

Kiedy widzę słowo „wywłaszczenie” sąsiadujące z reklamą ruchu „marksistowsko-leninowskiego”, to pytam siebie, czy nikt z tych ludzi nie uczył się historii. Czy nie wiedzą, że właśnie ta ideologia pozbawiła życia miliony ludzi i na przykład w Polsce i innych krajach Europy w dniu dzisiejszym jej głoszenie jest, obok faszyzmu, prawnie zakazane? Przecież jeszcze słyszę tę opowieść etnicznej Niemki z Odessy, której pradziadek został przez NKWD rozstrzelany w 1933 r., bo był kułakiem niedającym się wywłaszczyć, a dziadek (czyli jego syn) rozstrzelany w 1937 r., bo jako nauczyciel powiedział o tej ideologii coś krytycznego.

Myślę, że gdybym miał wątpliwości co do sensu głosowania w wyborach do Bundestagu, to po przejściu tą berlińską ulicą bym je stracił. Bo to nie jest tylko folklor wyborczy. To jest niebezpieczne dla kraju, którego jestem obywatelem. Nie wolno być obojętnym.

Bernard Gaida

Wahlplakate 2021 auf einer Berliner Straße / Plakaty wyborcze na jednej z berlińskich ulic

 • Dział: Blogi

Pytania do kandydatów w wyborach do Bundestagu: DIE LINKE

Kolejną partią, która nadesłała nam odpowiedzi na zadane pytania wyborcze, jest DIE LINKE. Udzielone odpowiedzi zamieszczamy poniżej: 

1. Jaki priorytet w Państwa planowaniu politycznym mają sprawy mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce?

DIE LINKE generalnie angażuje się w zwalczanie dyskryminacji osób ze względu na ich przynależność kulturową lub pochodzenie etniczne. Mniejszości narodowe w Niemczech i w całej UE muszą być respektowane i wspierane.

2. Czy zamierzają Państwo uczynić te sprawy punktem w programie wyborczym swojej partii w wyborach do Bundestagu w 2021 roku? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Walka z dyskryminacją mniejszości jest priorytetem naszego programu. Również na szczeblu UE jesteśmy zaangażowani w tworzenie wiarygodnych instrumentów polityki wobec mniejszości. Odrzucenie inicjatywy Minority SafePack przez Komisję Europejską nie może być ostatnim słowem.

3. Jaki jest pogląd Państwa partii na zakotwiczenie na szczeblu Unii Europejskiej podstawowych wartości polityki mniejszościowej, które pomimo postanowień w dokumentach Rady Europy nie zawsze są przestrzegane, co znajduje odzwierciedlenie w krytycznych sprawozdaniach ekspertów?

Istnieje tutaj pilna potrzeba wprowadzenia ulepszeń. DIE LINKE ustawicznie nalegała, by UE przystąpiła do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Rady Europy.

4. Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej mniejszość niemiecka posiada szkoły z językiem niemieckim jako językiem nauczania lub szkoły, które uczą w dwóch językach. Co chcieliby Państwo zrobić, aby wyeliminować te różnice, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, która ma jedną z największych mniejszości niemieckich w Europie?

DIE LINKE postrzega języki regionalne lub mniejszościowe jako wyraz bogactwa kulturowego i wzywa do wspierania tej oferty również w szkołach. Apelujemy o to, by również Komisja Europejska czuła się zobowiązana do realizacji tej zasady.

5. W 2020 r. Bundestag i Parlament Europejski głosowały za przyjęciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack, przygotowanej przez Federalistyczną Unię Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Niestety Komisja Europejska nie zastosowała się do tej inicjatywy i ją odrzuciła. Czy nadal będą Państwo popierali jej uznanie?

DIE LINKE opowiada się za równym udziałem wszystkich obywateli w życiu społecznym bez strukturalnych dyskryminacji – również tej ze względu na ich pochodzenie etniczne. Czy to Serbołużyczanie, czy Fryzyjczycy, Duńczycy czy Sinti i Romowie: mniejszości narodowe w Niemczech i w całej UE muszą być szanowane i wspierane. Nie powinno być żadnych różnic w ich wspieraniu. Najlepszą tego gwarancją jest szybkie wdrożenie przez Komisję postulatów inicjatywy obywatelskiej na szczeblu UE. W związku z tym DIE LINKE poparła treści inicjatywy Minority SafePack zarówno w Parlamencie Europejskim jak i w Bundestagu i nadal będzie to robić.

6. W 2019 r. Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przyjęła uchwałę, dotyczącą nowych kierunków wsparcia dla mniejszości niemieckiej, w tym finansowania, które zostało zdefiniowane jako zbyt niskie w porównaniu z potrzebami mniejszości. Czy są Państwo gotowi wziąć to pod uwagę w swoim programie wyborczym?

Tworzenie różnorodności kulturowej i językowej obejmuje zatem promowanie języków regionalnych i mniejszościowych uznanych zgodnie z Europejską Kartą Mniejszości (Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych). DIE LINKE zabiega o wsparcie finansowe, aby móc realizować te cele.

7. W treści polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, którego 30-lecie obchodzimy w tym roku, m. in. po raz pierwszy ustanowiono prawa mniejszości niemieckiej w Polsce. Wiele z postanowień Traktatu oraz postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z 2011 r. z punktu widzenia mniejszości niemieckiej nie zostało w Polsce wdrożonych. Jakie jest stanowisko Państwa partii w tej sprawie?

Przyjaźń i pojednanie z Polską jest dla DIE LINKE priorytetem. W tym kontekście DIE LINKE promuje wypełnianie wszystkich postanowień polsko-niemieckiego Traktatu o Sąsiedztwie.

8. Wielu członków mniejszości niemieckiej w Polsce jest obywatelami niemieckimi i jako Niemcy za granicą mają prawo wyborcze, co jednak wiąże się z koniecznością potwierdzenia subiektywnych powodów znajomości i troski o warunki polityczne w Niemczech. Czy są Państwo gotowi to uprościć?

Nie. Z naszego punktu widzenia istniejące przepisy zasadniczo się sprawdzają, jednakże naszym zdaniem procedury udziału w wyborach wymagają biurokratycznych uproszczeń.

Die Linke

Przypominamy: Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września 2021. Niemcy uprawnieni do głosowania, którzy przebywają na stałe za granicą, do 5 września mają możliwość złożenia wniosku o wpis na listę wyborców w głosowaniu korespondencyjnym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ

FUEN BundesTalks - debata wyborcza FUEN z kandydatami w wyborach do Bundestagu

Kiedy: poniedziałek, 23 sierpnia 2021 r., godz. 18-19

Gdzie: Kanał YouTube FUEN – transmisja na żywo

Co łączy Estonię, Polskę, Włochy i Chorwację? We wszystkich tych i 21 kolejnych krajach, z dala od dzisiejszego terytorium Republiki Federalnej, żyją mniejszości niemieckie. Nie tylko przyczyniają się one do różnorodności kulturowej w Europie; są także ważnymi budowniczymi mostów między Niemcami a ich europejskimi i środkowoazjatyckimi krajami partnerskimi.

Mimo to te autochtoniczne mniejszości prawie są prawie niezauważane w opinii publicznej w Niemczech. Nawet w programach wyborczych partii i reportażach przedwyborczych do Bundestagu rzadko trafiają one do porządku obrad.

Z tego powodu Federalistyczna Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) organizuje FUEN-BundesTalks – rozmowy na różne, związane z polityką mniejszości tematy. Dyskutujemy przy tym z kandydatami do Bundestagu z różnych partii o kształtowaniu i celach polityki federalnej w obszarze mniejszości narodowych. Celem jest przybliżenie tego tematu opinii publicznej.

Podczas gdy pierwsza część FUEN-BundesTalks dotyczyła mniejszości w Niemczech, druga część koncentruje się na mniejszościach niemieckich za granicą. W jaki sposób należałoby je wspierać w przyszłości? Jaką rolę powinny one odgrywać w kontekście integracji europejskiej? I w jaki sposób mniejszości niemieckie mieszkające za granicą mogą zyskać większą obecność w polityce federalnej?

Te i inne pytania zadadzą sobie kandydaci do Bundestagu podczas internetowej dyskusji 23 sierpnia 2021 w godzinach 18:00-19:00.

Uczestnikami dyskusji będą:

 • Eckhard Pols, członek Bundestagu (CDU/CSU)
 • Dietmar Nietan, członek Bundestagu (SPD)
 • Manuel Sarazzin, członek Bundestagu (Bündnis 90/Die Grünen)
 • Peter Heidt, członek Bundestagu (FDP)
 • Simone Barrientos, członkini Bundestagu (Die Linke)
 • Sybilla Nitsch, SSW

Wydarzenie będzie moderowane przez wiceprezydenta FUEN Vladimira Hama, członka mniejszości niemieckiej w Chorwacji.

Debata będzie transmitowana na kanale YouTube FUEN. Również przedstawiciele mediów są zaproszeni w celu zrelacjonowania przebiegu debaty. Osoby zainteresowane udziałem w debacie, chcącym zadać pytania panelistom zaproszone są do przesłania ich do FUEN na żywo podczas debaty na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., FUEN Facebook i AGDM Facebook.

Transmisja na żywo będzie dostępna tylko w języku niemieckim.

Źródło: FUEN

Pytania do kandydatów w wyborach do Bundestagu 2021: SPD

Trzecią kandydującą w wyborach do Bundestagu 2021 partią, która przesłała nam odpowiedzi na nasze pytania wyborcze, jest SPD. Odpowiedzi prezentujemy poniżej: 

 1. Jaki priorytet w Państwa planowaniu politycznym mają sprawy mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce?

Społeczeństwo oparte na szacunku żyje dzięki swojej różnorodności kulturowej i tożsamości. Niestety jednak wspieranie i ochrona mniejszości narodowych w Europie nie są oczywistością. Dlatego opowiadamy się za obroną i dalszym rozwojem ochrony mniejszości, zwłaszcza na szczeblu europejskim. W tym znaczeniu, na przykład, wyraźnie poparliśmy postulaty inicjatywy Minority SafePack i nadal będziemy to robić.

 1. Czy zamierzają Państwo uczynić te sprawy punktem w programie wyborczym swojej partii w wyborach do Bundestagu w 2021 roku? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Nasz program na przyszłość został już przyjęty i opublikowany. Opowiadamy się w nim wyraźnie na rzecz jedności Europy, Unii Europejskiej opartej na solidarności i suwerenności oraz Rady Europy i jej wartości. Ochrona demokracji, praworządności i wolności w Europie tworzy fundament dla zjednoczonej europejskiej przyszłości. Fundament ten obejmuje również wyraźnie ochronę i wspieranie mniejszości narodowych w całej Europie. Jesteśmy również zaangażowani w działania zmierzające ku temu, by Europa odgrywała wiodącą rolę we wspieraniu demokracji międzynarodowej i ochronie praw człowieka.
Będziemy ponadto stymulować cyfrową transformację świata mediów, na przykład poprzez promowanie digitalizacji bibliotek medialnych, zabezpieczanie naszego dziedzictwa kulturowego oraz czynienie go bardziej dostępnym. Angażujemy się w wymianę kulturalną, która kładzie nacisk na współpracę społeczną i artystyczną w Europie, a także europejskie wartości takie jak otwartość, równość, wolność i humanizm.

 1. Jaki jest pogląd Państwa partii na zakotwiczenie na szczeblu Unii Europejskiej podstawowych wartości polityki mniejszościowej, które pomimo postanowień w dokumentach Rady Europy nie zawsze są przestrzegane, co znajduje odzwierciedlenie w krytycznych sprawozdaniach ekspertów?

Już w obecnym stanie prawnym prawo Unii Europejskiej chroni mniejszości narodowe, wyraźnie zakazując dyskryminacji ze względu na przynależność do mniejszości narodowej (art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej), zobowiązuje UE do poszanowania różnorodności kultur, religii i języków (art. 22 Karty) oraz ustanawia poszanowanie praw osób należących do mniejszości jako jedną z podstawowych wartości UE (art. 2 Traktatu Unii Europejskiej). Wykracza to już poza wiele konstytucji krajowych.
Niemniej jednak ochrona mniejszości narodowych oraz języków regionalnych i mniejszościowych nie jest oczywista i należy mieć ten temat nieustannie na uwadze. Dlatego jesteśmy otwarci na ulepszenia w prawie UE w tym zakresie.

 1. Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej mniejszość niemiecka posiada szkoły z językiem niemieckim jako językiem nauczania lub szkoły, które uczą w dwóch językach. Co chcieliby Państwo zrobić, aby wyeliminować te różnice, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, która ma jedną z największych mniejszości niemieckich w Europie?

Nauka języka niemieckiego jest niezbędna dla zachowania i promocji kultury i tożsamości mniejszości niemieckich w Europie. Uznajemy Kartę Rady Europy na rzecz zachowania języków regionalnych i mniejszościowych. Zarówno na szczeblu dwustronnym, jak i unijnym będziemy nadal opowiadać się za jej zachowaniem.
Bardzo żałujemy, że reforma oświaty w Polsce niepotrzebnie komplikuje naukę języka niemieckiego dla członków mniejszości niemieckiej. Będziemy zabiegali o poprawę również w tej kwestii.

 1. W 2020 r. Bundestag i Parlament Europejski głosowały za przyjęciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack, przygotowanej przez Federalistyczną Unię Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Niestety Komisja Europejska nie zastosowała się do tej inicjatywy i ją odrzuciła. Czy nadal będą Państwo popierali jej uznanie?

Uważamy, że propozycje inicjatywy Minority SafePack w celu zdecydowanego promowania ochrony mniejszości narodowych oraz języków regionalnych i mniejszościowych w Europie są bardzo przydatne. W związku z tym bardzo ubolewamy nad decyzją Komisji Europejskiej.
Inicjatywa ta miała nasze pełne poparcie. Nie tylko byliśmy w bliskim kontakcie z FUEN, zainicjowaliśmy również rezolucję niemieckiego Bundestagu (Wezwanie Komisji Europejskiej do wdrożenia inicjatywy obywatelskiej "Minority SafePack"; druk 19/24644) mającą na celu publiczne i widoczne wsparcie sprawy.
Bez wątpienia będziemy nadal aktywnie wspierać tę inicjatywę.

 1. W 2019 r. Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przyjęła uchwałę, dotyczącą nowych kierunków wsparcia dla mniejszości niemieckiej, w tym finansowania, które zostało zdefiniowane jako zbyt niskie w porównaniu z potrzebami mniejszości. Czy są Państwo gotowi wziąć to pod uwagę w swoim programie wyborczym?

Opowiadamy się za polityką finansową i budżetową, która finansuje duże, przyszłościowe inwestycje, a tym samym tworzy trwałe miejsca pracy, umożliwia neutralny dla klimatu rozwój i wzmacnia spójność społeczną. Uwzględniamy przy tym również potrzeby mniejszości niemieckich i mniejszości narodowych w Niemczech. Chętnie przyjmujemy i uwzględniamy oświadczenia takie, jak oświadczenia AGDM.  

 1. W treści polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, którego 30-lecie obchodzimy w tym roku, m. in. po raz pierwszy ustanowiono prawa mniejszości niemieckiej w Polsce. Wiele z postanowień Traktatu oraz postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z 2011 r. z punktu widzenia mniejszości niemieckiej nie zostało w Polsce wdrożonych. Jakie jest stanowisko Państwa partii w tej sprawie?

Polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. uważamy za najważniejszą dwustronną podstawę ochrony mniejszości niemieckiej w Polsce i cieszymy się z 30-lecia jego istnienia. Rocznica ta przypomina o wartości przyjaźni polsko-niemieckiej wzywa do jej ochrony. Dążymy do ścisłej, partnerskiej i postępowej współpracy z Polską i chcielibyśmy jak najszybciej wznieść się ponad podziały z obecną partią rządzącą, także w celu poprawy sytuacji mniejszości niemieckiej.

 1. Wielu członków mniejszości niemieckiej w Polsce jest obywatelami niemieckimi i jako Niemcy za granicą mają prawo wyborcze, co jednak wiąże się z koniecznością potwierdzenia subiektywnych powodów znajomości i troski o warunki polityczne w Niemczech. Czy są Państwo gotowi to uprościć?

Przepis w § 12 ust. 2 nr 2 ustawy o wyborach federalnych został złożony w odpowiedzi na skargi Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i uprościł już Niemcom mieszkającym za granicą korzystanie z prawa do głosowania.
Oprócz obywatelstwa niemieckiego, obecne rozporządzenie wymaga od Niemców żyjących za granicą minimalnego związku Niemcami. Zasada powszechności wyborów jest tutaj zgodnie z prawem ograniczona. Obecne rozporządzenie może wydawać się stosunkowo niejasne, pozwala jednak w ten sposób również na rozstrzyganie konkretnych przypadków.  
Zdajemy sobie sprawę z praktycznych problemów i postulatów usprawnień w procedurze, na przykład poprzez głosowanie do urn wyborczych w zagranicznych placówkach dyplomatycznych czy wprowadzenie zagranicznych okręgów wyborczych. Powołana niedawno Komisja Prawa Wyborczego ma przygotować raport końcowy. W ramach obrad tej Komisji zajmiemy się również kwestią Niemców za granicą.

SPD

Przypominamy: Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września 2021. Niemcy uprawnieni do głosowania, którzy przebywają na stałe za granicą, do 5 września mają możliwość złożenia wniosku o wpis na listę wyborców w głosowaniu korespondencyjnym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ

 
Subskrybuj to źródło RSS