Log in

LXVI posiedzenie KWMNiE w Warszawie

W środę 20 marca 2019 roku na początku LXVI posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej, przewodniczący ZNSSK Bernard Gaida i przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim Rafał Bartek przekazali Wiceministrowi MEN Panu Maciejowi Kopciowi  „Oświadczenie ZNSSK w Polsce w sprawie prób zmiany przez MEN organizacji nauki języka niemieckiego od klasy VII w szkołach z nauczaniem języka mniejszości” uzgodnionego na posiedzeniu Zarządu Związku z dnia 9.03.2019. 

IMG 20190320 WA0003

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych przedstawiany jest szereg informacji dotyczących zasad udzielania dotacji przez MSWiA, zaangażowania środków z budżetu państwa na działania służące zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych a także stanu zachowania dziedzictwa kulturowego mniejszości . Wystąpienia te przedstawiają przedstawiciele odpowiednich ministerstw (MSWiA, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Ministerstwo Finansów, wskazało na możliwość pozyskiwania przez organizacje mniejszości także środków europejskich pozostających w dyspozycji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W tym kontekście Pan Rafał Bartek zwrócił uwagę, na to, że w przeciwieństwie do niektórych innych krajów, nie jest nam znany fundusz europejski w Polsce dedykowany dla mniejszości narodowych. W ślad za tym na kolejnym posiedzeniu KWMNiE będą zaproszeni przedstawiciele w/w ministerstwa. Ponadto omawiany będzie harmonogram prac i posiedzeń komisji.

IMG 20190320 WA0005

Subskrybuj to źródło RSS