Log in

Informacja dla członków mniejszości niemieckiej dot. nieotrzymania obywatelstwa niemieckiego

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o nieotrzymaniu obywatelstwa niemieckiego przez urodzone za granicą dzieci niemieckich rodziców. Informacja ta staje się coraz bardziej aktualna i dotyczy w szczególności dzieci z szeregów mniejszości niemieckiej, które przez urodzenie nabywają również obywatelstwo polskie.

W załączniku znajdziecie Państwo komunikat pani Konsul Federalnego Związku Niemiec w Opolu, ulotkę dotyczącą procedury rejestracji urodzenia, oraz wyjaśnienie do artykułu z przykładem.

Proszę też wziąć pod uwagę, że powyższe uregulowanie może dotyczyć wszystkich osób posiadających obywatelstwo niemieckie i polskie jak również Niemców (emigranci i ekspatrianci), którzy urodzili się za granicą po 01.01.2000 i którym za granicą urodziło się dziecko niezależnie od powodu i okresu pobytu za granicą.

Subskrybuj to źródło RSS