Log in

Pytania do kandydatów w wyborach do Bundestagu: DIE LINKE

Kolejną partią, która nadesłała nam odpowiedzi na zadane pytania wyborcze, jest DIE LINKE. Udzielone odpowiedzi zamieszczamy poniżej: 

1. Jaki priorytet w Państwa planowaniu politycznym mają sprawy mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce?

DIE LINKE generalnie angażuje się w zwalczanie dyskryminacji osób ze względu na ich przynależność kulturową lub pochodzenie etniczne. Mniejszości narodowe w Niemczech i w całej UE muszą być respektowane i wspierane.

2. Czy zamierzają Państwo uczynić te sprawy punktem w programie wyborczym swojej partii w wyborach do Bundestagu w 2021 roku? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Walka z dyskryminacją mniejszości jest priorytetem naszego programu. Również na szczeblu UE jesteśmy zaangażowani w tworzenie wiarygodnych instrumentów polityki wobec mniejszości. Odrzucenie inicjatywy Minority SafePack przez Komisję Europejską nie może być ostatnim słowem.

3. Jaki jest pogląd Państwa partii na zakotwiczenie na szczeblu Unii Europejskiej podstawowych wartości polityki mniejszościowej, które pomimo postanowień w dokumentach Rady Europy nie zawsze są przestrzegane, co znajduje odzwierciedlenie w krytycznych sprawozdaniach ekspertów?

Istnieje tutaj pilna potrzeba wprowadzenia ulepszeń. DIE LINKE ustawicznie nalegała, by UE przystąpiła do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Rady Europy.

4. Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej mniejszość niemiecka posiada szkoły z językiem niemieckim jako językiem nauczania lub szkoły, które uczą w dwóch językach. Co chcieliby Państwo zrobić, aby wyeliminować te różnice, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, która ma jedną z największych mniejszości niemieckich w Europie?

DIE LINKE postrzega języki regionalne lub mniejszościowe jako wyraz bogactwa kulturowego i wzywa do wspierania tej oferty również w szkołach. Apelujemy o to, by również Komisja Europejska czuła się zobowiązana do realizacji tej zasady.

5. W 2020 r. Bundestag i Parlament Europejski głosowały za przyjęciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack, przygotowanej przez Federalistyczną Unię Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Niestety Komisja Europejska nie zastosowała się do tej inicjatywy i ją odrzuciła. Czy nadal będą Państwo popierali jej uznanie?

DIE LINKE opowiada się za równym udziałem wszystkich obywateli w życiu społecznym bez strukturalnych dyskryminacji – również tej ze względu na ich pochodzenie etniczne. Czy to Serbołużyczanie, czy Fryzyjczycy, Duńczycy czy Sinti i Romowie: mniejszości narodowe w Niemczech i w całej UE muszą być szanowane i wspierane. Nie powinno być żadnych różnic w ich wspieraniu. Najlepszą tego gwarancją jest szybkie wdrożenie przez Komisję postulatów inicjatywy obywatelskiej na szczeblu UE. W związku z tym DIE LINKE poparła treści inicjatywy Minority SafePack zarówno w Parlamencie Europejskim jak i w Bundestagu i nadal będzie to robić.

6. W 2019 r. Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przyjęła uchwałę, dotyczącą nowych kierunków wsparcia dla mniejszości niemieckiej, w tym finansowania, które zostało zdefiniowane jako zbyt niskie w porównaniu z potrzebami mniejszości. Czy są Państwo gotowi wziąć to pod uwagę w swoim programie wyborczym?

Tworzenie różnorodności kulturowej i językowej obejmuje zatem promowanie języków regionalnych i mniejszościowych uznanych zgodnie z Europejską Kartą Mniejszości (Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych). DIE LINKE zabiega o wsparcie finansowe, aby móc realizować te cele.

7. W treści polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, którego 30-lecie obchodzimy w tym roku, m. in. po raz pierwszy ustanowiono prawa mniejszości niemieckiej w Polsce. Wiele z postanowień Traktatu oraz postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z 2011 r. z punktu widzenia mniejszości niemieckiej nie zostało w Polsce wdrożonych. Jakie jest stanowisko Państwa partii w tej sprawie?

Przyjaźń i pojednanie z Polską jest dla DIE LINKE priorytetem. W tym kontekście DIE LINKE promuje wypełnianie wszystkich postanowień polsko-niemieckiego Traktatu o Sąsiedztwie.

8. Wielu członków mniejszości niemieckiej w Polsce jest obywatelami niemieckimi i jako Niemcy za granicą mają prawo wyborcze, co jednak wiąże się z koniecznością potwierdzenia subiektywnych powodów znajomości i troski o warunki polityczne w Niemczech. Czy są Państwo gotowi to uprościć?

Nie. Z naszego punktu widzenia istniejące przepisy zasadniczo się sprawdzają, jednakże naszym zdaniem procedury udziału w wyborach wymagają biurokratycznych uproszczeń.

Die Linke

Przypominamy: Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września 2021. Niemcy uprawnieni do głosowania, którzy przebywają na stałe za granicą, do 5 września mają możliwość złożenia wniosku o wpis na listę wyborców w głosowaniu korespondencyjnym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ

FUEN BundesTalks - debata wyborcza FUEN z kandydatami w wyborach do Bundestagu

Kiedy: poniedziałek, 23 sierpnia 2021 r., godz. 18-19

Gdzie: Kanał YouTube FUEN – transmisja na żywo

Co łączy Estonię, Polskę, Włochy i Chorwację? We wszystkich tych i 21 kolejnych krajach, z dala od dzisiejszego terytorium Republiki Federalnej, żyją mniejszości niemieckie. Nie tylko przyczyniają się one do różnorodności kulturowej w Europie; są także ważnymi budowniczymi mostów między Niemcami a ich europejskimi i środkowoazjatyckimi krajami partnerskimi.

Mimo to te autochtoniczne mniejszości prawie są prawie niezauważane w opinii publicznej w Niemczech. Nawet w programach wyborczych partii i reportażach przedwyborczych do Bundestagu rzadko trafiają one do porządku obrad.

Z tego powodu Federalistyczna Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) organizuje FUEN-BundesTalks – rozmowy na różne, związane z polityką mniejszości tematy. Dyskutujemy przy tym z kandydatami do Bundestagu z różnych partii o kształtowaniu i celach polityki federalnej w obszarze mniejszości narodowych. Celem jest przybliżenie tego tematu opinii publicznej.

Podczas gdy pierwsza część FUEN-BundesTalks dotyczyła mniejszości w Niemczech, druga część koncentruje się na mniejszościach niemieckich za granicą. W jaki sposób należałoby je wspierać w przyszłości? Jaką rolę powinny one odgrywać w kontekście integracji europejskiej? I w jaki sposób mniejszości niemieckie mieszkające za granicą mogą zyskać większą obecność w polityce federalnej?

Te i inne pytania zadadzą sobie kandydaci do Bundestagu podczas internetowej dyskusji 23 sierpnia 2021 w godzinach 18:00-19:00.

Uczestnikami dyskusji będą:

 • Eckhard Pols, członek Bundestagu (CDU/CSU)
 • Dietmar Nietan, członek Bundestagu (SPD)
 • Manuel Sarazzin, członek Bundestagu (Bündnis 90/Die Grünen)
 • Peter Heidt, członek Bundestagu (FDP)
 • Simone Barrientos, członkini Bundestagu (Die Linke)
 • Sybilla Nitsch, SSW

Wydarzenie będzie moderowane przez wiceprezydenta FUEN Vladimira Hama, członka mniejszości niemieckiej w Chorwacji.

Debata będzie transmitowana na kanale YouTube FUEN. Również przedstawiciele mediów są zaproszeni w celu zrelacjonowania przebiegu debaty. Osoby zainteresowane udziałem w debacie, chcącym zadać pytania panelistom zaproszone są do przesłania ich do FUEN na żywo podczas debaty na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., FUEN Facebook i AGDM Facebook.

Transmisja na żywo będzie dostępna tylko w języku niemieckim.

Źródło: FUEN

Pytania do kandydatów w wyborach do Bundestagu 2021: SPD

Trzecią kandydującą w wyborach do Bundestagu 2021 partią, która przesłała nam odpowiedzi na nasze pytania wyborcze, jest SPD. Odpowiedzi prezentujemy poniżej: 

 1. Jaki priorytet w Państwa planowaniu politycznym mają sprawy mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce?

Społeczeństwo oparte na szacunku żyje dzięki swojej różnorodności kulturowej i tożsamości. Niestety jednak wspieranie i ochrona mniejszości narodowych w Europie nie są oczywistością. Dlatego opowiadamy się za obroną i dalszym rozwojem ochrony mniejszości, zwłaszcza na szczeblu europejskim. W tym znaczeniu, na przykład, wyraźnie poparliśmy postulaty inicjatywy Minority SafePack i nadal będziemy to robić.

 1. Czy zamierzają Państwo uczynić te sprawy punktem w programie wyborczym swojej partii w wyborach do Bundestagu w 2021 roku? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Nasz program na przyszłość został już przyjęty i opublikowany. Opowiadamy się w nim wyraźnie na rzecz jedności Europy, Unii Europejskiej opartej na solidarności i suwerenności oraz Rady Europy i jej wartości. Ochrona demokracji, praworządności i wolności w Europie tworzy fundament dla zjednoczonej europejskiej przyszłości. Fundament ten obejmuje również wyraźnie ochronę i wspieranie mniejszości narodowych w całej Europie. Jesteśmy również zaangażowani w działania zmierzające ku temu, by Europa odgrywała wiodącą rolę we wspieraniu demokracji międzynarodowej i ochronie praw człowieka.
Będziemy ponadto stymulować cyfrową transformację świata mediów, na przykład poprzez promowanie digitalizacji bibliotek medialnych, zabezpieczanie naszego dziedzictwa kulturowego oraz czynienie go bardziej dostępnym. Angażujemy się w wymianę kulturalną, która kładzie nacisk na współpracę społeczną i artystyczną w Europie, a także europejskie wartości takie jak otwartość, równość, wolność i humanizm.

 1. Jaki jest pogląd Państwa partii na zakotwiczenie na szczeblu Unii Europejskiej podstawowych wartości polityki mniejszościowej, które pomimo postanowień w dokumentach Rady Europy nie zawsze są przestrzegane, co znajduje odzwierciedlenie w krytycznych sprawozdaniach ekspertów?

Już w obecnym stanie prawnym prawo Unii Europejskiej chroni mniejszości narodowe, wyraźnie zakazując dyskryminacji ze względu na przynależność do mniejszości narodowej (art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej), zobowiązuje UE do poszanowania różnorodności kultur, religii i języków (art. 22 Karty) oraz ustanawia poszanowanie praw osób należących do mniejszości jako jedną z podstawowych wartości UE (art. 2 Traktatu Unii Europejskiej). Wykracza to już poza wiele konstytucji krajowych.
Niemniej jednak ochrona mniejszości narodowych oraz języków regionalnych i mniejszościowych nie jest oczywista i należy mieć ten temat nieustannie na uwadze. Dlatego jesteśmy otwarci na ulepszenia w prawie UE w tym zakresie.

 1. Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej mniejszość niemiecka posiada szkoły z językiem niemieckim jako językiem nauczania lub szkoły, które uczą w dwóch językach. Co chcieliby Państwo zrobić, aby wyeliminować te różnice, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, która ma jedną z największych mniejszości niemieckich w Europie?

Nauka języka niemieckiego jest niezbędna dla zachowania i promocji kultury i tożsamości mniejszości niemieckich w Europie. Uznajemy Kartę Rady Europy na rzecz zachowania języków regionalnych i mniejszościowych. Zarówno na szczeblu dwustronnym, jak i unijnym będziemy nadal opowiadać się za jej zachowaniem.
Bardzo żałujemy, że reforma oświaty w Polsce niepotrzebnie komplikuje naukę języka niemieckiego dla członków mniejszości niemieckiej. Będziemy zabiegali o poprawę również w tej kwestii.

 1. W 2020 r. Bundestag i Parlament Europejski głosowały za przyjęciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack, przygotowanej przez Federalistyczną Unię Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Niestety Komisja Europejska nie zastosowała się do tej inicjatywy i ją odrzuciła. Czy nadal będą Państwo popierali jej uznanie?

Uważamy, że propozycje inicjatywy Minority SafePack w celu zdecydowanego promowania ochrony mniejszości narodowych oraz języków regionalnych i mniejszościowych w Europie są bardzo przydatne. W związku z tym bardzo ubolewamy nad decyzją Komisji Europejskiej.
Inicjatywa ta miała nasze pełne poparcie. Nie tylko byliśmy w bliskim kontakcie z FUEN, zainicjowaliśmy również rezolucję niemieckiego Bundestagu (Wezwanie Komisji Europejskiej do wdrożenia inicjatywy obywatelskiej "Minority SafePack"; druk 19/24644) mającą na celu publiczne i widoczne wsparcie sprawy.
Bez wątpienia będziemy nadal aktywnie wspierać tę inicjatywę.

 1. W 2019 r. Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przyjęła uchwałę, dotyczącą nowych kierunków wsparcia dla mniejszości niemieckiej, w tym finansowania, które zostało zdefiniowane jako zbyt niskie w porównaniu z potrzebami mniejszości. Czy są Państwo gotowi wziąć to pod uwagę w swoim programie wyborczym?

Opowiadamy się za polityką finansową i budżetową, która finansuje duże, przyszłościowe inwestycje, a tym samym tworzy trwałe miejsca pracy, umożliwia neutralny dla klimatu rozwój i wzmacnia spójność społeczną. Uwzględniamy przy tym również potrzeby mniejszości niemieckich i mniejszości narodowych w Niemczech. Chętnie przyjmujemy i uwzględniamy oświadczenia takie, jak oświadczenia AGDM.  

 1. W treści polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, którego 30-lecie obchodzimy w tym roku, m. in. po raz pierwszy ustanowiono prawa mniejszości niemieckiej w Polsce. Wiele z postanowień Traktatu oraz postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z 2011 r. z punktu widzenia mniejszości niemieckiej nie zostało w Polsce wdrożonych. Jakie jest stanowisko Państwa partii w tej sprawie?

Polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. uważamy za najważniejszą dwustronną podstawę ochrony mniejszości niemieckiej w Polsce i cieszymy się z 30-lecia jego istnienia. Rocznica ta przypomina o wartości przyjaźni polsko-niemieckiej wzywa do jej ochrony. Dążymy do ścisłej, partnerskiej i postępowej współpracy z Polską i chcielibyśmy jak najszybciej wznieść się ponad podziały z obecną partią rządzącą, także w celu poprawy sytuacji mniejszości niemieckiej.

 1. Wielu członków mniejszości niemieckiej w Polsce jest obywatelami niemieckimi i jako Niemcy za granicą mają prawo wyborcze, co jednak wiąże się z koniecznością potwierdzenia subiektywnych powodów znajomości i troski o warunki polityczne w Niemczech. Czy są Państwo gotowi to uprościć?

Przepis w § 12 ust. 2 nr 2 ustawy o wyborach federalnych został złożony w odpowiedzi na skargi Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i uprościł już Niemcom mieszkającym za granicą korzystanie z prawa do głosowania.
Oprócz obywatelstwa niemieckiego, obecne rozporządzenie wymaga od Niemców żyjących za granicą minimalnego związku Niemcami. Zasada powszechności wyborów jest tutaj zgodnie z prawem ograniczona. Obecne rozporządzenie może wydawać się stosunkowo niejasne, pozwala jednak w ten sposób również na rozstrzyganie konkretnych przypadków.  
Zdajemy sobie sprawę z praktycznych problemów i postulatów usprawnień w procedurze, na przykład poprzez głosowanie do urn wyborczych w zagranicznych placówkach dyplomatycznych czy wprowadzenie zagranicznych okręgów wyborczych. Powołana niedawno Komisja Prawa Wyborczego ma przygotować raport końcowy. W ramach obrad tej Komisji zajmiemy się również kwestią Niemców za granicą.

SPD

Przypominamy: Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września 2021. Niemcy uprawnieni do głosowania, którzy przebywają na stałe za granicą, do 5 września mają możliwość złożenia wniosku o wpis na listę wyborców w głosowaniu korespondencyjnym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ

 

Pytania do kandydatów w wyborach do Bundestagu 2021: ZIELONI

Docierają już do nas pierwsze odpowiedzi od partii kandydujących w wyborach do Bundestagu 2021. Pierwszą partią, która przesłała do nas swoje deklaracje, są ZIELONI. Poniżej prezentujemy ponownie wystosowane przez nas pytania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

1. Jaki priorytet w Państwa planowaniu politycznym mają sprawy mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce?

Pojednanie z naszymi sąsiadami jest ważnym problemem zielonej polityki. W ciągu ostatnich trzech dekad rozwinęły się między Polską a Niemcami dobre, bliskie i przyjazne stosunki. Są one warunkiem wstępnym sukcesu zjednoczenia Europy. Wzmocnienie tej przyjaźni jest celem naszej polityki i jesteśmy świadomi osiągnięć mniejszości w tym procesie. Zbyt często w ostatnich latach stosunki między Polską a Niemcami naznaczone były milczeniem i konsternacją. My, ZIELONI, chcemy to milczenie przezwyciężyć i wzmocnić dialog między rządami, ale przede wszystkim między społeczeństwami. Polsko-niemiecki traktat o przyjaźni również dla nas jest mandatem do zacieśnienia dwustronnych stosunków.

2. Czy zamierzają Państwo uczynić te sprawy punktem w programie wyborczym swojej partii w wyborach do Bundestagu w 2021 roku? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Dzięki naszemu programowi wyborczemu i naszej polityce opowiadamy się za prawami i wzmocnieniem mniejszości – tak w Niemczech jak i poza nimi. Zajmowanie się mniejszościami jest wyznacznikiem ochrony praw człowieka w społeczeństwie – nie tylko w kwestiach indywidualnego stanowiska, ale także w odniesieniu do pochodzenia społecznego i kulturowego. Jako ZIELONI pielęgnujemy intensywne i dobre kontakty w Polsce – w kierunku polityki i społeczeństwa obywatelskiego. Skupiamy się przy tym również na potrzebach mniejszości.

3. Jaki jest pogląd Państwa partii na zakotwiczenie na szczeblu Unii Europejskiej podstawowych wartości polityki mniejszościowej, które pomimo postanowień w dokumentach Rady Europy nie zawsze są przestrzegane, co znajduje odzwierciedlenie w krytycznych sprawozdaniach ekspertów?

Od lat my, ZIELONI, jesteśmy mocno zaangażowani w przestrzeganie podstawowych wartości i praw, ochronę mniejszości i poszanowanie niedyskryminacji przez państwa członkowskie UE, zgodnie z traktatem o Unii Europejskiej (art. 2) i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 21), ale także w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 14). Opowiadamy się za przystąpieniem UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w perspektywie długoterminowej czyniąc przy tym Kartę praw podstawowych UE możliwą do wyegzekwowania wobec państw narodowych. Chcemy również wzmocnić Prokuraturę Europejską w celu ochrony praw wszystkich obywateli UE. Unijny mechanizm na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych powinien móc nakładać sankcje za naruszenia. Z rocznego sprawozdania na temat praworządności powinny zostać podjęte konkretne środki, w tym wstrzymanie funduszy UE. Nowy mechanizm praworządności dla budżetu UE powinien zostać natychmiast zastosowany, a projekty powinny być następnie wspierane lokalnie przez UE.

4. Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej mniejszość niemiecka posiada szkoły z językiem niemieckim jako językiem nauczania lub szkoły, które uczą w dwóch językach. Co chcieliby Państwo zrobić, aby wyeliminować te różnice, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, która ma jedną z największych mniejszości niemieckich w Europie?

W zakresie działalności edukacyjnej za granicą cenną siecią jest praca zagraniczna pośredników AKBP (Polityki Kulturalnej i Edukacyjnej Niemiec), takich jak Goethe-Institut, Niemieckie Szkoły Za Granicą oraz szkoły PASCH lub DSD, które niezmiennie wspieramy w ich pracy, również w odniesieniu do kontaktów w państwach UE. Szkoły za granicą są miejscami spotkań i dialogu międzykulturowego, które chcemy jeszcze bardziej wzmocnić, również w odniesieniu do kwestii partycypacji i wdrażania integracji. Globalnie Niemiecka Sieć Szkół Za Granicą (sieć szkół DAS) jest dobrze ugruntowana; nawet jeśli nie we wszystkich krajach można znaleźć szkoły z niemiecką ofertą językową, w wielu ma to miejsce. Natomiast w nielicznych krajach bez DAS wspieramy rozwój sieci, tak samo jak reformę ustawy o szkołach zagranicznych w odniesieniu do wymogów, które wykazała ewaluacja. 

5. W 2020 r. Bundestag i Parlament Europejski głosowały za przyjęciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack, przygotowanej przez Federalistyczną Unię Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Niestety Komisja Europejska nie zastosowała się do tej inicjatywy i ją odrzuciła. Czy nadal będą Państwo popierali jej uznanie?

My, ZIELONI, popieramy inicjatywę "Minority Safepack" i chcemy wzmocnić prawa mniejszości, takie jak zachowanie języka, kultury i tożsamości, a także nazewnictwo w UE.

6. W 2019 r. Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przyjęła uchwałę, dotyczącą nowych kierunków wsparcia dla mniejszości niemieckiej, w tym finansowania, które zostało zdefiniowane jako zbyt niskie w porównaniu z potrzebami mniejszości. Czy są Państwo gotowi wziąć to pod uwagę w swoim programie wyborczym?

My, ZIELONI, jesteśmy zaangażowani w ochronę praw mniejszości, a także języków regionalnych i mniejszościowych w całej Europie. Program wyborczy uwzględnia zatem wspieranie inicjatywy "Minority Safepack" tak, jak wzmocnienie praw mniejszości oraz zachowanie języków, kultur i tożsamości. Jest to wyraźna część inicjatywy "Minority Safepack" mającej na celu wzmocnienie różnorodności językowej w UE. Naszym zdaniem ochrona mniejszości, ich języków, kultur i tożsamości ma zasadnicze znaczenie dla zachowania różnorodności Europy.

7. W treści polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, którego 30-lecie obchodzimy w tym roku, m. in. po raz pierwszy ustanowiono prawa mniejszości niemieckiej w Polsce. Wiele z postanowień Traktatu oraz postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z 2011 r. z punktu widzenia mniejszości niemieckiej nie zostało w Polsce wdrożonych. Jakie jest stanowisko Państwa partii w tej sprawie?

My, ZIELONI, chcemy usprawnić wdrażanie Polsko-niemieckiego traktatu dobrosąsiedzkiego w Niemczech i w Polsce. Na przykład cele uzgodnione w dziedzinie wspierania wielojęzyczności nie są osiągnięte. Wielojęzyczność jest darem i przyczynia się do lepszej komunikacji i zrozumienia, dlatego należy ją ściśle wspierać. Chcemy również lepiej wspierać wymianę, zwłaszcza między młodymi ludźmi.

8. Wielu członków mniejszości niemieckiej w Polsce jest obywatelami niemieckimi i jako Niemcy za granicą mają prawo wyborcze, co jednak wiąże się z koniecznością potwierdzenia subiektywnych powodów znajomości i troski o warunki polityczne w Niemczech. Czy są Państwo gotowi to uprościć?

Rozporządzenia w sprawie udziału w wyborach do Bundestagu dla Niemców mieszkających na stałe za granicą, przyjęte jednogłośnie w Bundestagu w 2013 r., opierają się na orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku, gdyby w praktyce miało pojawić się więcej problemów, my, ZIELONI, chcielibyśmy to sprawdzić.

Die Gruenen LOGO

Przypominamy: Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września 2021. Niemcy uprawnieni do głosowania, którzy przebywają na stałe za granicą, do 5 września mają możliwość złożenia wniosku o wpis na listę wyborców w głosowaniu korespondencyjnym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ

Pytania do kandydatów w wyborach do Bundestagu 2021

W celu orientacji przed wyborami w Niemczech wyborcom służą pytania do kandydatów (Wahlprüfsteine), które przedkładane są partiom przez zainteresowane grupy. Partie deklarują udzielenie odpowiedzi w ciągu czterech tygodni od wysłania pytań. Jako przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Polsce Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych wysłał pytania do wszystkich biorących udział w wyborach partii: CDU/CSU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke, Freie Wähler oraz AfD. Stopniowo będziemy Państwa informowali o przesłanych odpowiedziach.

Lista pytań prezentuje się następująco:

 1. Jaki priorytet w Państwa planowaniu politycznym mają sprawy mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce?

 2. Czy zamierzają Państwo uczynić te sprawy punktem w programie wyborczym swojej partii w wyborach do Bundestagu w 2021 roku? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

 3. Jaki jest pogląd Państwa partii na zakotwiczenie na szczeblu Unii Europejskiej podstawowych wartości polityki mniejszościowej, które pomimo postanowień w dokumentach Rady Europy nie zawsze są przestrzegane, co znajduje odzwierciedlenie w krytycznych sprawozdaniach ekspertów?

 4. Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej mniejszość niemiecka posiada szkoły z językiem niemieckim jako językiem nauczania lub szkoły, które uczą w dwóch językach. Co chcieliby Państwo zrobić, aby wyeliminować te różnice, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, która ma jedną z największych mniejszości niemieckich w Europie?

 5. W 2020 r. Bundestag i Parlament Europejski głosowały za przyjęciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack, przygotowanej przez Federalistyczną Unię Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Niestety Komisja Europejska nie zastosowała się do tej inicjatywy i ją odrzuciła. Czy nadal będą Państwo popierali jej uznanie?

 6. W 2019 r. Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przyjęła uchwałę, dotyczącą nowych kierunków wsparcia dla mniejszości niemieckiej, w tym finansowania, które zostało zdefiniowane jako zbyt niskie w porównaniu z potrzebami mniejszości. Czy są Państwo gotowi wziąć to pod uwagę w swoim programie wyborczym?

 7. W treści polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, którego 30-lecie obchodzimy w tym roku, m. in. po raz pierwszy ustanowiono prawa mniejszości niemieckiej w Polsce. Wiele z postanowień Traktatu oraz postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z 2011 r. z punktu widzenia mniejszości niemieckiej nie zostało w Polsce wdrożonych. Jakie jest stanowisko Państwa partii w tej sprawie?

 8. Wielu członków mniejszości niemieckiej w Polsce jest obywatelami niemieckimi i jako Niemcy za granicą mają prawo wyborcze, co jednak wiąże się z koniecznością potwierdzenia subiektywnych powodów znajomości i troski o warunki polityczne w Niemczech. Czy są Państwo gotowi to uprościć?

Odpowiedzi poszczególnych partii: 

 

Więcej na temat wyborów do Bundestagu TUTAJ.

Wybieraj Bundestag, jeśli ci wolno

Kilka dni temu, 23 maja, można się było pochylić nad szczególną rocznicą. Tego dnia w 1949 r. Konrad Adenauer, Prezydent Rady Parlamentarnej, ogłosił dokument, który nazwano Grundgestetz (Ustawa Zasadnicza), unikając nazwy Verfassung (Konstytucja). Można powiedzieć, że powstał on na życzenie władz okupacyjnych trzech zachodnich stref: brytyjskiej, amerykańskiej i francuskiej. 65 wyłonionych do Rady Parlamentarnej osób przez dziewięć miesięcy pracowało nad kształtem owej ustawy, celowo nie nazywając jej konstytucją, by przypadkiem w ten sposób nie usankcjonować ostatecznie podziału Niemiec na zachodnią i wschodnią część. Konstytucję pozostawiono kompetencji zjednoczonych Niemiec.

Twórcy Ustawy Zasadniczej reprezentowali tę część Niemców, którzy nie byli w żaden sposób związani z aparatem III Rzeszy, a nawet byli przez nią szykanowani. Na nich spoczęła odpowiedzialność ukształtowania demokratycznych Niemiec przy trosce za ciągłość narodową. Ustawa nie posługuje się pojęciem stolicy, która była nieosiągalna, więc Bonn stało się jedynie siedzibą organów republiki. Ale twórcy dokumentu po tragedii wypędzeń i przy świadomości, że na utraconym wschodzie pozostali rodacy odcięci od kultury, języka, prześladowani przez system i nowy nacjonalizm, sformułowali paragraf 116 o obywatelstwie tak, by ich z narodu nie wykluczyć. Pisząc te słowa jako rdzenny Ślązak, chętnie podkreślę: by nas nie wykluczyć.

Wczytajmy się w ten paragraf: „Obywatelem niemieckim (…) jest (…) ten, kto posiada niemiecką przynależność państwową lub jako uchodźca lub wypędzony o niemieckiej przynależności narodowej lub jako małżonek takiej osoby lub jej potomek przebywał legalnie na terytorium Rzeszy Niemieckiej w granicach z dnia 31 grudnia 1937 r.” Z tego zapisu wyraźnie wynika, że nie każdy etniczny Niemiec mieszkający poza granicami Niemiec posiada prawo do obywatelstwa. Pośród mniejszości niemieckich nas to wyróżnia. W większości ten paragraf dotyczy bowiem: Ślązaków, Pomorzan, Warmiaków i Mazurów – mieszkających dziś w Polsce.

Świadomość tego ułatwia nam podanie narodowości niemieckiej w trwającym spisie powszechnym. W tym roku z przywołanego paragrafu wynika też zobowiązanie. Jest nim udział w wyborach do Bundestagu, przywilej wpływu na los ważnego państwa Unii Europejskiej, potęgi gospodarczej, intelektualnej, kulturalnej. Przygotuj się do tego, odnów swój niemiecki paszport lub dowód osobisty. Wielu naszych przodków nie doczekało takiej możliwości, żyjąc za żelazną kurtyną. Pamiętajmy o tym i nie spóźnijmy się. Informacje na vdg.pl.

Bernard Gaida

 • Dział: Blogi

Wybory do Bundestagu 2021 - informacja dla głosujących z zagranicy

W niedzielę, 26 września 2021 r., odbędą się w Niemczech wybory do Bundestagu. Niemcy uprawnieni do głosowania, którzy przebywają na stałe za granicą, mogą głosować w wyborach do Bundestagu i wyborach europejskich w Niemczech w drodze głosowania korespondencyjnego.

Wpis na listę wyborców dokonywany jest wyłącznie na życzenie. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem formularza; musi on zostać dostarczony do właściwej gminy w Niemczech nie później niż na 21 dni przed wyborami, czyli 5 września 2021 r. Termin ten nie może zostać przekroczony.

Formularze zgłoszeniowe oraz ulotki informacyjne są dostępne online na stronie internetowej Federalnej Komisji Wyborczej TUTAJ. Można je również zamówić pocztą (Federalna Komisja Wyborcza, Oddział w Bonn, poczta 17 03 77, 53029 BONN, Niemcy) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie przedstawicielstw konsularnych Republiki Federalnej Niemiec.

Udział w wyborach to nie tylko przywilej, ale i obowiązek!

Dodatkowe informacje w załączonych plikach .pdf. (tekst w języku niemieckim):Więcej informacji pod linkiem: Deutsche im Ausland - Der Bundeswahlleiter.

Bundestagswahl - Fristen und Termine für Auslandsdeutsche / Wybory do Bundestagu - terminy dla głosujących z zagranicy

Plakat informacyjny do pobrania: 

W celu orientacji przed wyborami w Niemczech wyborcom służą pytania do kandydatów (Wahlprüfsteine), które przedkładane są partiom przez zainteresowane grupy. Jako przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Polsce Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych wysłał do wszystkich biorących udział w wyborach partii pytania istotne z punktu widzenia mniejszości niemieckiej. Z deklaracjami partii, które odesłały nam odpowiedzi, mogą się Państwo zapoznać TUTAJ

Subskrybuj to źródło RSS