Log in

Komisja Europejska o inicjatywie MSPI: nie jest wymagana żadna nowa ustawa

Na początku lutego 2021 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce wyraził swój sprzeciw wobec odrzucenia inicjatywy FUEN Minority SafePack na rzecz ochrony i promocji mniejszości narodowych w Europie. Dziś nadeszła oficjalna odpowiedź Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska opiera swoją decyzję na fakcie, że od 2013 r., kiedy projekt został przedłożony, podjęte zostały już przez nią oraz Radę Europy liczne działania: "Chociaż Komisja Europejska uznała, że na tym etapie nie są potrzebne żadne nowe akty prawne, w uzasadnieniu wyszczególniony został  szereg środków już podjętych lub podejmowanych, w tym istniejące i niedawno przyjęte prawodawstwo UE w celu uwzględnienia różnych aspektów podkreślonych w inicjatywie Minority SafePack" – czytamy w tekście.

W liście podkreślono, że Unia Europejska nadal zapewnia mniejszościom narodowym wsparcie polityczne i finansowanie na rzecz włączenia społecznego i poszanowania bogatej różnorodności kulturowej Europy. Ponadto "Komisja (...) z należytym uwzględnieniem skuteczności najnowszych środków legislacyjnych i w razie potrzeby rozważać będzie dodatkowe działania następcze."

Bernard Gaida, przewodniczący VdG w Polsce, zwraca jednak uwagę na fakt, że bez jasnych wytycznych mniejszości nadal muszą zmagać się z różną interpretacją swoich praw ze strony rządów europejskich: pozostają bowiem nierówne systemy oświaty, dostęp do mediów i wsparcie finansowe dla mniejszości oraz wiele innych uregulowań. Aby te różnice znaleźć, nie trzeba wcale daleko szukać: nie tak dawno w Polsce ponownie wznowiono dyskusję na temat dwujęzycznych tablic nazw miejscowości, cały czas jeszcze niepożądanych w niektórych kręgach. Bez jasnego stanowiska Komisji Europejskiej cały czas można spodziewać się w przyszłości podobnych sytuacji.

Dla przypomnienia: w 2018 r. w Komisji Europejskiej zarejestrowano projekt Minority SafePack Initiative (MSPI). Jego celem były promowanie i ochrona mniejszości narodowych i etnicznych w Europie. W ramach poparcia projektu zebrano ponad milion podpisów. Jednak 14 stycznia 2021 r. Komisja Europejska całkowicie go odrzuciła.

odpowiedz KE marzec 2021

Ostatnio zmieniany wtorek, 16 marzec 2021 15:27