Log in

Stanowisko Komitetu Obywatelskiego MSPI w sprawie odrzucenia inicjatywy Minority SafePack

Stanowisko Komitetu Obywatelskiego MSPI w sprawie odrzucenia inicjatywy Minority SafePack Źródło: https://www.fuen.org/

"Chcielibyśmy wyrazić wielkie rozczarowanie komitetu obywatelskiego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority SafePack komunikatem Komisji Europejskiej z jej politycznymi i prawnymi wnioskami w sprawie inicjatywy, przedstawionym w dniu 15 stycznia. Z głębokim ubolewaniem przyjmujemy do wiadomości, że Komisja Europejska odmówiła przedstawienia propozycji aktów ustawodawczych we wszystkich dziewięciu obszarach europejskich inicjatyw obywatelskich zarejestrowanych przez Komisję, ignorując w ten sposób głosy ponad miliona europejskich obywateli, którzy wystąpili z tą inicjatywą. (...)

Przedstawiciele mniejszości narodowych i językowych, w tym Federalnej Unii Europejskich Grup Mniejszościowych (FUEN), z wielkim entuzjazmem i nadzieją podjęli wprowadzone przez traktat lizboński narzędzie demokracji partycypacyjnej, widząc w nim wielką szansę na wysłuchanie ich głosów i postulatów, a ostatecznie na wypełnienie luki, którą tworzyły ramy prawne UE dotyczące mniejszości narodowych i językowych. (...)

Nie było jasnego uzasadnienia dla odrzucenia proponowanych przez Radę rozwiązań, w których państwa członkowskie mogłyby (...) wyznaczać wspólne cele w dziedzinie edukacji, kultury i języka mniejszości narodowych, dzięki czemu ochrona mniejszości narodowych w UE zostałaby podniesiona na nowy poziom jakościowy. (...)

Nasze rozczarowanie dzielą również liczne mniejszości narodowe i językowe, które poparły naszą inicjatywę. Nie będziemy jednak porzucać naszego zaufania, niezmiennie stając po stronie ich spraw i wyrażanych przez nich postulatów tak, aby wnieść solidny wkład w oblicze Europy, w której wszyscy obywatele są prawdziwie równi."

Prof. Hans Heinrich Hansen, przewidniczący Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) oraz Hunor Kelemen, zastępca przedstawiciela FUEN. 

Pełen tekst wypowiedzi na stronie FUEN (tekst w j. niemieckim).

Ostatnio zmieniany piątek, 22 styczeń 2021 14:46