Log in

Bernard Gaida w Bundestagu

Bernard Gaida, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz przewodniczący Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich przy FUEN, spotkał się wczoraj w Berlinie z posłem do Bundestagu, dr Reinhardem Brandlem, który jest członkiem Komisji Budżetowej.

W spotkaniu wzięli udział również inni przedstawiciele FUEN: wiceprzewodnicząca Angelika Mlinar oraz sekretarz generalna, Eva Penzes, a także Roman Roblek.

Tematem spotkania było wsparcie finansowe Niemiec udzielane FUEN (Federal Union European Nationalities), a także mniejszościom niemieckim zorganizowanym w AGDM. Omawiano także aktualny stan prac i działań mających na celu wdrożenie w Unii Europejskiej postulatów wynikających z Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority Safe Pack.

Inicjatywa Minority SafePack to pakiet propozycji rozwiązań prawnych, które mają zapewnić realizację praw mniejszości narodowych w Unii Europejskiej, w sposób, który umożliwi lepsze zabezpieczenie i egzekwowanie tych praw, a także skuteczniejszą ich ochronę.

Na zakończenie Bernard Gaida, jako przewodniczący VdG wręczył posłowi nowe egzemplarze gazety Niemców w Polsce Wochenblatt.pl, jako źródło informacji o MN. Angelika Mlinar z kolei przekazała materiały na temat FUEN.

W berlińskiej siedzibie FUEN odbyło się też spotkania Bernarda Gaidy z Evą Penzes, Sekretarz Generalną FUEN, w którym uczestniczyła również koordynatorka Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich, Renata Trischler. Rozmawiano o bieżącej działalności AGDM i FUEN oraz wpływie pandemii na proces planowanie tejże.

119056907_3507874812576988_8806799328510691968_n (1).jpg

Ostatnio zmieniany wtorek, 08 wrzesień 2020 10:14