Log in

LXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości w Warszawie

LXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości w Warszawie Foto: Rafał Bartek

27 czerwca 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbywa się LXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w której biorą udział przedstawiciele mniejszości niemieckiej: Rafał Bartek, wiceprzewodniczący Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce oraz Waldemar Świerczek, członek Zarządu. Tematem rozmów są m.in. możliwości pozyskiwania przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych środków finansowych z funduszy europejskich, życie kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych oraz bieżące tematy.