Log in

Wyniki wyborów samorządowych KWW Mniejszość Niemiecka 2018

21 października br. odbyły się w Polsce wybory samorządowe, w których wybieraliśmy nie tylko wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ale także radnych gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich.

W wyborach startowali także kandydaci KWW Mniejszość Niemiecka. Kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka zdobyli w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Opolskiego łącznie 52 431 głosów czyli o ok. 12 tysięcy więcej niż cztery lata temu! W wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego Mniejszość Niemiecka zdobyła 5 mandatów. Radnymi Sejmiku z ramienia MN zostali Rafał Bartek, Hubert Kołodziej, Roman Kolek, Edyta Gola oraz Zuzanna Donath-Kasiura.

Bardzo ważnym elementem wyborów były również wybory do Rad Powiatów.

 • W Powiecie Opolskim na KWW Mniejszość Niemiecka oddano w sumie 15 871 głosów, co stanowi 37,10% wszystkich głosów i przekłada się na 12 mandatów.
 • W Powiecie Oleskim na KWW Mniejszość Niemiecka oddano w sumie 4 379 głosów, co stanowi 18.36% wszystkich głosów i przekłada się na 6 mandatów.
 • W Powiecie Strzeleckim na KWW Mniejszość Niemiecka oddano w sumie 9 200 głosów, co stanowi 38,13% wszystkich głosów i przekłada się na 9 mandatów.
 • W Powiecie Krapkowickim na KWW Mniejszość Niemiecka oddano w sumie 7 272 głosów, co stanowi 33,59% wszystkich głosów i przekłada się na 7 mandatów.
 • W Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim na KWW Mniejszość Niemiecka oddano w sumie 7 420 głosów, co stanowi 22,87% wszystkich głosów i przekłada się na 6 mandatów.
 • W Powiecie Prudnickim na KWW Mniejszość Niemiecka oddano w sumie 3 788 głosów, co stanowi 18,04% wszystkich głosów i przekłada się na 5 mandatów.
 • W Powiat Kluczborskim na KWW Mniejszość Niemiecka oddano w sumie 991 głosów, co jednak było niewystarczającą liczbą głosów aby uzyskać mandat.

W tegorocznych wyborach udało się uzyskać w całym województwie opolskim w sumie 207 mandatów radnych gminnych z ramienia MN. Wójtami/burmistrzami z ramienia Mniejszości Niemieckiej zostali wybrani:

 • Tomasz Kandziora – Wójt gminy Reńska Wieś
 • Piotr Kanzy – Wójt gminy Polska Cerekiew
 • Rajmund Frischko – Wójt gminy Cisek
 • Marek Śmiech – Wójt gminy Walce
 • Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Gminy Leśnica
 • Brygida Pytel – Wójt gminy Izbicko
 • Marcin Wycisło – Wójt gminy Jemielnica
 • Florian Ciecior – wójt gminy Chrząstowice
 • Włodzimierz Kierat – wójt gminy Radłów

Ponadto wybrano również wójtów i burmistrzów którzy byli popierani byli przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim:

 • Andrzej Kasiura – Burmistrz Krapkowic
 • Leonard Pietruszka – Wójt gminy Komprachcice
 • Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina
 • Krzysztof Ficoń – Wójt gminy Bierawa
 • Sybila Zimerman – Burmistrz Zdzieszowic

Natomiast w 5 gminach, w których KWW Mniejszość Niemiecka wystawiła swoich kandydatów na burmistrzów/wójtów sytuacja rozstrzygnie się w II turze wyborów, która odbędzie się 04.11.2018.

KWW Mniejszość Niemiecka serdecznie dziękuje za oddany głos oraz udział w wyborach. Oddane głosy pozwolą na aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, poprzez zaangażowanie w życie społeczne swych miejscowości, pozwolą promować nadal wielokulturowość, dwujęzyczne szkolnictwo dla naszych dzieci, czy nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury i gospodarki. Wszystkim wybranym burmistrzom, wójtom, a także radnym zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia owocnej pracy dla naszych małych ojczyzn.

Zapraszamy również na stronę http://www.mniejszoscniemiecka.eu/

Ostatnio zmieniany czwartek, 25 październik 2018 12:20