Log in

Wojsko Polskie gromadzi informacje o cudzoziemcach i mniejszościach!

Wojsko Polskie gromadzi informacje o cudzoziemcach i mniejszościach! PPOR. R.SUCHY/COMON defence24.pl

Polskie Siły Zbrojne wysłały do władz lokalnych w Polsce pisma z prośbą o dostarczenie szczegółowych informacji na temat cudzoziemców i mniejszości etnicznych. Informacja ta pojawiła się w czwartek na antenie radia RMF FM.

Wojsko Polskie żąda danych od władz lokalnych w Polsce "o sytuacji osób z narodowością inną niż polską", co oznacza - informację o liczbach, status integracji w społeczeństwie polskim, ich standard życia oraz główne problemy i konflikty występujące w rejonach przez nich zamieszkałych. Wojsko chce otrzymać także informacje o oficjalnych i nieoficjalnych liderach organizacji i zrzeszeń jak i dane o lokalnych mediach, szczególnie w odniesieniu do "ich podatności na różnego rodzaju wpływy”.

Całą tą sytuacją zainteresował się Poseł na sejm RP z ramienia mniejszości niemieckiej Ryszard Galla, który 8 czerwca wystąpił do Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych z własną interpretacją, ponieważ żądane Dane mogą naruszać konstytucyjne prawa obywateli polskich o innej narodowości. W owej interpretacji pyta on Panów Ministrów m. in.:

1) Na jakiej podstawie i w oparciu o jakie przepisy prawa wojsko prosi starostów o te informacje?
2) Czy proszenie starostów o przekazanie tych informacji jest zgodne z RODO?
3) Czy podawanie przez starostów informacji na temat formalnych i nieformalnych liderów organizacji i stowarzyszeń skupiających osoby deklarujące przynależność do innych niż polska grup etnicznych nie będzie zdaniem Panów Ministrów prowadziło do stygmatyzacji tych osób i ich rodzin przez organy państwowe? Czy nie narusza to ich praw obywatelskich?
4) Jakie sankcje mogą czekać starostów, którzy nie będą chcieli przekazać tych danych?

Przewodniczący ZNSSK w Polsce Bernard Gaida zapowiedział poruszenia sprawy na jutrzejszej (13.06.2018r.) Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Na profilu Facebook stowarzyszenia Homo Faber (Link) można znaleźć komentarz prawny.

Ostatnio zmieniany wtorek, 12 czerwiec 2018 15:54