Log in

Christoph Bergner z Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego“

Odznaczenie zostało przyznane byłemu Pełnomocnikowi Rządu Federalnego do Spraw Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych i posłowi do Bundestagu w dniu wczorajszym.

Przyznanie tej odznaki jest aktem uhonorowania osoby lub instytucji za szczególne zasługi dla regionu Śląska Opolskiego. Nadaje się ją podmiotom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju województwa opolskiego, powiatu, gminy lub jednostki w której działają, wzbogacając dorobek województwa opolskiego w dziedzinach takich jak np. przemysł, budownictwo, służba zdrowia, edukacja, kultura. Christoph Bergner otrzymał odznakę z rąk wicemarszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły.

Wicemarszałek województwa Roman Kolek przypomniał, że Bergner był między innymi jednym z inicjatorów utworzenia polsko-niemieckiego okrągłego stołu. W imieniu mniejszości niemieckiej za jego działalność podziękował mu przewodniczący zarządu ZNSSK w Polsce Bernard Gaida.

W swoim podziękowaniu Bergner przypomniał początku swojego zaangażowania we współpracę polsko-niemiecką, wskazał również na rolę mniejszości niemieckiej w bilateralnych relacjach:

Przypominam sobie wiele dobrych spotkań i inicjatyw, część z nich nawet w tym pomieszczeniu, jak wręczenie odznaczenia „Mosty dialogu” Tadeuszowi Mazowieckiemu, wydarzenie które było dla mnie bardzo istotne. Ważna jest dla mnie budowa trwałem przyjaźni polsko-niemieckiej, mimo tragedii minionego stulecia. Zawsze dla mnie było przy tym ważne, by mniejszość niemiecka mogła odgrywać w tym zakresie aktywną rolę.

Bergner od 1990 do 2002 roku był członkiem landtagu Saksonii-Anhalt, a od 2002 do 2017 roku posłem do Bundestagu. W lutym 2006 roku został powołany na stanowisko pełnomocnika jako następca Hansa-Petera Kempera. Jego następcą został 8 stycznia 2014 roku Hartmut Koschyk.

Ostatnio zmieniany piątek, 10 listopad 2017 09:30