Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 755.
Log in

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mini-Miasto 2020. Projekt Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae

Po raz kolejny powstało Mini-Miasto w opolskiej Raszowej (wprawdzie z zachowaniem obostrzeń oraz w ograniczonym zakresie). 

Bramy miasta, których przekroczenie możliwe było z zachowaniem procedur higieny, po zdezynfekowaniu rąk oraz po pomiarze temperatury ciała, umożliwiły po raz ósmy przejście do świata dzieci. Mimo pewnych ograniczeń wynikających z obostrzeń, Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae stworzyło dzieciom możliwość kształtowania poprzez zabawę świata za pomocą ich własnych sił i kreatywności. Uczniowie, począwszy od II aż po VI klasę, wspierani byli w swym trudzie oraz kreatywnym działaniu przez swoich starszych kolegów, z klas VII oraz VIII jako wolontariusze, oraz przez nielicznych dorosłych, jako osoby nadzorujące.

Wielojęzyczne (przede wszystkim polsko-niemieckie) osiedle, podzielone na różne obszary funkcyjne takie jak ratusz jako główny punkt administrujący wraz z miejscem pocztowym, ponadto dział kreatywny, laboratorium, szpital, redakcję gazety dziennej „Raschauer Tagesblatt” oraz obszar budowlany z wydzielonymi obszarami dróg i nazwami ulic, działek budowlanych oraz miejscem składowym, na którym przechowywane były materiały budowlane, jest miastem rządzącym przez dzieci i tętniącym ich młodym życiem. Obok pracy na budowie, istniały liczne warsztaty odpowiadające danym działom tematycznym, które umożliwiały młodym pracownikom kreatywne odkrywanie świata danej dyscypliny. Na obszarze miasteczka istniały dodatkowe atrakcje, które umożliwiały schłodzenie przed upałem m.in. oczko wodne dla surfingu oraz stoisko z lodami.

Ze względu na złe warunki pogodowe, Mini-Miasto zostało skrócone o jeden dzień, natomiast w piątek, 3 lipca, odbędzie się uroczyste zakończenie tegorocznego projektu, podczas którego powstały domki, według projektów dzieci wzbudzające podziw nad kreatywnością rozwiązań oraz formy architektonicznej.

Gratulujemy uczestnikom, osobom zaangażowanym w projekt oraz organizatorom, przede wszystkim Stowarzyszeniu Pro Liberis Silesiae, za niebywale udany i zwieńczony sukcesem projekt. Życzymy powodzenia w przyszłości przy realizacji kolejnych kreatywnych pomysłów!

 

IMG 20200703 WA0060IMG 20200703 WA0057IMG 20200703 WA0024IMG 20200703 WA0021IMG 20200703 WA0012

Nazwy przedmiotów szkolnych podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej wypowiedziało się w kwestii związanej z dopuszczalnym nazewnictwem na świadectwach przedmiotów szkolnych podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej uczniów:

  • Język mniejszości narodowej

Zarówno nazwa język niemieckiej mniejszości narodowej jak i określenie język mniejszości narodowej – niemiecki są zgodne z przepisami rozporządzenia.

  • Historia i kultura mniejszości narodowej

Podobnie określenia historia i kultura niemieckiej mniejszości narodowej oraz historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej odpowiadają wytycznym prawnym.

Reasumując oznacza to, że obie formy wpisów na świadectwie są dozwolone.

Z tym tematem powiązane artykuły: Wpisy na świadectwie oraz Oficjalne pismo MEN ws. wpisów na świadectwie.

Nazwy przedmiotów na świadectwie 1

Download: 

Oficjalne pismo MEN ws. wpisów na świadectwie

W dniu 19 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy oficjalne pismo w sprawie wpisów na świadectwie dot. przedmiotów: język mniejszości niemieckiej, historia i kultura niemieckiej mniejszości narodowej, geografia Niemiec od Pani Katarzyny Koszewskiej (Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej) skierowane do Pana Rafała Bartka – wiceprzewodniczącego zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych (ZNSSK/VdG) i przewodniczącego zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN/SKGD).

Odpowiedź MEN ws. wpisu języka niemieckiego jako języka mniejszości na świadectwie

Odpowiedź MEN ws. wpisu języka niemieckiego jako języka mniejszości na świadectwie

Wyjaśnienie pisma znajduje się również w artykule Wpisy na świadectwie , Nazwy przedmiotów szkolnych podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej uczniów.

Plik do pobrania:

 

 

Wpisy na świadectwie

Uczniowie realizujący zajęcia języka mniejszości oraz przedmiot historia i kultura, geografia Niemiec otrzymują wpis z tych zajęć na swoim świadectwie szkolnym. Wpisu takiego dokonuje się zarówno na świadectwach promocyjnych jak i na świadectwach ukończenia szkoły.

Warunkiem dokonania wpisu na świadectwie promocyjnym jest, aby uczeń został sklasyfikowany na koniec danego roku nauki.

Warunkiem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły jest, aby uczeń zaliczył dany etap edukacyjny, uczęszczając na lekcje języka mniejszości i na lekcje własnej historii i kultury.

Przepisy regulujące wpisy na świadectwie

Jeśli uczeń został sklasyfikowany z języka mniejszości oraz historii i kultury, geografii Niemiec należy oceny z tych przedmiotów wpisać w arkuszu ocen ucznia i przenieść te wpisy na odpowiednie świadectwo szkolne. Obowiązek ten oraz formę wpisu reguluje szczegółowo rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków z 27 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700). O wpisach dotyczących języka mniejszości traktują przede wszystkim zapisy punktów 15-18 załącznika nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia wpis dla języka mniejszości niemieckiej powinien na świadectwie promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły wyglądać następująco:

Wpis przedmiotu język mniejszości narodowej umieszcza się w miejscu przeznaczonym na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, na pierwszej wolnej pozycji. Jego pełne brzmienie to:

język mniejszości narodowej - niemiecki

Przedmiot historia i kultura umieszcza się w miejscu przeznaczonym na dodatkowe zajęcia edukacyjne. Jego pełne brzmienie to:

historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

Jeśli w szkole prowadzone były zajęcia geografii kraju, z którym utożsamia się mniejszość niemiecka, to wpis przedmiotu umieszcza się w części „Inne zajęcia” o brzmieniu:

geografia Niemiec

W miejsce oceny wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

Wyjaśniamy wątpliwości w związku z reformą oświaty

  • Przy wycofaniu wniosku przez rodzica przed ukończeniem danego etapu edukacyjnego:

Przerwanie nauki poprzez wycofanie wniosku przez rodzica przed ukończeniem danego etapu edukacyjnego skutkuje brakiem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły. Oznacza to brak oceny na świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów język mniejszości narodowej – niemiecki” oraz „historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej.

Przykład:

Uczniowie uczęszczali na język mniejszości narodowej w klasach I-VI oraz ukończyli edukację z zakresu historii i kultury, jednakże po VI klasie wycofali wniosek. W takim przypadku na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej po VIII klasie nie ma wpisu z obu przedmiotów.

  • Możliwość otrzymania świadectwa w dwóch językach (polskim i niemieckim) przy pobieraniu nauki w zakresie języka mniejszości narodowej (niemiecki):

W przypadku pobierania nauki w zakresie języka mniejszości narodowej istnieje możliwość otrzymania obok polskiego świadectwa drugiej części w języku mniejszości narodowej (w języku niemieckim). Wówczas świadectwo składa się z dwóch części: pierwszą część stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim; drugą część stanowi natomiast świadectwo według tego samego wzoru, przetłumaczone, drukowane i wypełnione w języku mniejszości narodowej (na język niemiecki). Tłumaczenie, wydruk i wypełnienie świadectwa w języku mniejszości narodowej zapewnia dyrektor szkoły na wystawiony wniosek przez pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia.

W nawiązaniu do wpisów na świadectwie: Oficjalne pismo MEN, Nazwy przedmiotów szkolnych podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej uczniów.

Subskrybuj to źródło RSS