Log in

Podstawa programowa do języka niemieckiego

Wraz z reformą systemu oświaty, uchwaloną na mocy ustawy - prawo oświatowe z 16 grudnia 2016 roku, od 1 września 2017 roku obowiązuje nowa podstawa programowa zarówno dla języków obcych jak i dla języków mniejszości narodowych.

ABC nauczyciela języka mniejszości

Podstawa programowa, program nauczania, podręczniki i materiały edukacyjne do nauczania języka niemieckiego. - Wyjaśniamy różnice i wskazujemy na przepisy określające kompetencje nauczycieli i wybór podstawowych narzędzi wykorzystywanych w pracy nauczyciela języka niemieckiego.

Subskrybuj to źródło RSS