Log in

IX WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ. Wyniki

V.r. Geschäftsführer OSiR in Comprachtschütz, Arkadiusz Tabisz, Gemaindevorsteher der Gemainde Comprachtschütz  Leonard Pietruszka, Sejmabgeordneter Ryszard Galla, SKGD-Chef Rafał Bartek, Srellvertretende Direktorin Zuzanna Donath-Kasiura, Chefredaktur des Wochenblatt.pl Rudolf Urban, Stellvertreterin des Sejmabgeordneter R.Galla, Mariola Riedel und Spezialistin für Kultur Nicole Rimpler Krzysztof Ogiolda V.r. Geschäftsführer OSiR in Comprachtschütz, Arkadiusz Tabisz, Gemaindevorsteher der Gemainde Comprachtschütz Leonard Pietruszka, Sejmabgeordneter Ryszard Galla, SKGD-Chef Rafał Bartek, Srellvertretende Direktorin Zuzanna Donath-Kasiura, Chefredaktur des Wochenblatt.pl Rudolf Urban, Stellvertreterin des Sejmabgeordneter R.Galla, Mariola Riedel und Spezialistin für Kultur Nicole Rimpler

1 kwietnia 2019r. o godz.10:30 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach rozpoczął się finał wiedzy o Mniejszości Niemieckiej. Konkurs został zorganizowany po raz dziewiąty. Organizatorami konkursu są Poseł na Sejm RP Ryszard Galla i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII i III klas gimnazjów. Są oni podzieleni na dwie kategorie wiekowe:

  • uczniownie klas IV-VI szkół podstawowych,
  • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas III szkół gimnazjalnych oraz klas dotychczasowych gimnazjów w szkołach innego typu z terenu województwa opolskiego.

Do tegorocznej edycji zgłosiły się 53 szkoły z województwa opolskiego, w których naucza się języka niemeickiego jako języka obcego i jako języka mniejszości.

W finale wojewódzkim, tj. 1 kwietnia, weźmie udział dwóch najlepszych uczniów z każdej ze szkół, którzy zdobyli największą liczbę punktów na etapie szkolnym. 

Pierwszy etap konkursu odbył się 11 marca we wszytskich szkołach, które przesłały swoje zgłoszenie. W eliminacjach szkolnych wzięło udział ponad 500 uczniów!

Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody książkowe, dodatkowo wezmą udział w jednodniowycm wyjeżdzie edukacyjnym do Wiednia. Natomiast zwycięski szkoły otrzymają okolicznościowe puchary.

Konkurs jest sfinansowany ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwemZwiązku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych. Wsparcia finansowego udzieliła również Findacja Rozwoju Śląska.

 Wyniki konkursu Wiedzy o MN: 

Kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych

Wyniki indywidualne:

I miejsce ex aequo: Natalia Nosol z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy, Paulina Posor ze Szkoły Podstawowej w Zielinie

III miejsce ex aequo:Mateusz Jagoda z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy, Aleksandra Krzymińska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddz. Dwujęzycznymi w Oleśnie

V miejsce: Martyna Jurczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddz. Dwujęzycznymi w Oleśnie

Wyniki szkół:

I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddz. Dwujęzycznymi w Oleśnie

II miejsce: Szkoła Podstawowa w Zielinie

III miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

Kategoria: klasy VII-VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjów

Wyniki indywidualne:

I miejsce ex aequo: Tobiasz Pientka ze Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach, Anna Zug z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich

III miejsce: Florian Kostka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku

IV miejsce: Izabela Stróżyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich 

V miejsce: Victoria Kanz z Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku

Wynik szkół:

I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich

II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach

IMG 3350c

Ostatnio zmieniany wtorek, 02 kwiecień 2019 09:34