Log in

Specjalność "Menadżer kultur mniejszościowych" na Uniwersytecie Opolskim

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego otwiera nowy kierunek studiów - "Zarządzanie w instytucjach kultury". Wśród oferowanych specjalności "Menadżer kultur mniejszościowych".

We wtorek, 25 kwietnia w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli zapoznać się ze specyfiką i treściami nauczania na nowych specjalnościach. Do studiów na Wydziale Filologicznym zachęcali wykładowcy Wydziału i zaproszeni goście z instytucji i organizacji, w których przyszli studenci mają odbywać praktyki zawodowe. O kompetencjach nabywanych w trakcie studiów i szansach zawodowych, jakie stoją przed studentami specjalności "Menadżer kultur mniejszościowych" referował m.in. Rafał Bartek, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Broszura UO

Program studiów I stopnia w specjalności "Menadżer kultur mniejszościowych" obejmować będzie zagadnienia kulturalne, humanistyczne, społeczne i prawne; ukierunkowany będzie na kształcenie specjalistów zorientowanych w dziedzictwie regionu śląskiego, a przede wszystkim w kulturze mniejszości żyjących na Śląsku. Specjalność "Menadżer kultur mniejszościowych" będzie obejmować rozszerzony kurs języka niemieckiego bądź czeskiego. Absolwenci będą mogli po ukończeniu studiów starać się o pracę w urzędach administracji państwowej i samorządowej, samorządowych instytucjach kulturalnych, organizacjach społecznych, mediach i placówkach oświatowych lub kulturalnych. Rekrutacja kandydatów na nowe studia już rozpoczęta.

Ostatnio zmieniany środa, 26 kwiecień 2017 09:54