Logo
Wydrukuj tę stronę

Podstawa programowa do języka niemieckiego

Wraz z reformą systemu oświaty, uchwaloną na mocy ustawy - prawo oświatowe z 16 grudnia 2016 roku, od 1 września 2017 roku obowiązuje nowa podstawa programowa zarówno dla języków obcych jak i dla języków mniejszości narodowych.

Nowa podstawa programowa dla języka niemieckiego jako języka obcego nowożytnego jest taka sama jak dla wszystkich innych języków obcych nowożytnych i - jak to określają jej autorzy - ma charakter bardziej ewolucyjny niż rewolucyjny w stosunku do podstawy programowej z 2012 roku. Jest to jednak nowy dokument, stanowiący podstawę do opracowania przez nauczyciela programu nauczania języka niemieckiego i prowadzenia zajęć językowych.

Podobnie podstawa programowa dla języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej jest wspólna dla wszystkich języków mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Jej autorka tak porównuje obowiązującą dotychczas podstawę z nowym dokumentem:

Obowiązująca dotychczas podstawa programowa w zakresie nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej została zmieniona tylko w niewielkim stopniu. Większość zapisów nowej podstawy odwołuje się do treści podstawy programowej z 2012 r, gdyż po dokładnym przeanalizowaniu okazały się one wciąż aktualne.

Tym niemniej nowa podstawa programowa posłuży w szczegółach do opracowania programu nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej i od września 2017 powinna być realizowana w ramach zajęć języka niemieckiego dla dzieci mniejszości niemieckiej w Polsce.

Dla nauczycieli poszukujących szybkiego dostępu do treści nowych, "językowych" podstaw programowych publikujemy w załącznikach pliki z nowymi podstawami wraz z komentarzami ich autorów.

Pliki pochodzą ze stron Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), gdzie można pobrać również szereg innych materiałów wyjaśniających istotę zmian w nowych podstawach programowych.

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 07 sierpień 2018 09:32
© 2017 Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen. Alle Rechte vorbehalten. Entworfen von VdG