Log in

Nowa edycja projektu "Ożywianie domów spotkań"

Już od marca 2021 rozpoczyna się kolejna edycja skierowanego do wszystkich grup mniejszości niemieckiej projektu "Ożywianie domów spotkań".

2021 rok z inicjatywy Komisji Europejskiej został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. Dlatego też kolej, a konkretnie stare dworce na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Warmii i Mazurach, zostały wybrane na tegoroczny motyw przewodni projektu. To świetny punkt wyjściowy do skierowanych dla mniejszych grup wycieczek, spacerów z przewodnikiem czy rowerowych wypraw przebiegającymi po dawnych trasach kolei szlakami rowerowymi. Tym propozycjom poświęcone były prezentacje prelegentów zorganizowanego w minioną sobotę (27 lutego) spotkania dla regionalnych koordynatorów.

Szkolenie dla koordynatorów projektu. Źródło DWPN

W związku z licznymi przypadającymi na 2021 rok rocznicami propozycji tematów, którym mogą być w tym roku poświęcone realizowane w ramach tego rodzaju dofinansowania projekty, jest jednak dużo więcej. 20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku odbył się jeden z dwóch Plebiscytów, mających rozstrzygnąć przynależność państwową tego regionu; temu tematowi poświęcone mogą być zarówno wyjazdy tematyczne jak i wykłady. 17 czerwca z kolei mija 30 lat od zawarcia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Również w tym roku mija 30 lat od powstania VdG i innych, mniejszych organizacji Mniejszości Niemieckiej. To świetna okazja do zorganizowania wystaw, publikacji czy − w przypadku rocznic powstania kół DFK − spotkań ze świadkami historii. Również aktualna pozostaje prezentowana w zeszłym roku oferta wydarzeń historycznych, związanych 75. leciem zakończenia II wojny światowej.Obchodzone w tym roku rocznice nie są jednak związane jedynie z historycznymi wydarzeniami: już 11 marca bowiem dziewięćdziesiąte urodziny obchodzić będzie Janosch, pochodzący z Zabrza autor bajek dla dzieci. Warto więc, nawiązując do urodzin pisarza, zorganizować konkurs literacki, rysunkowy czy inne wydarzenia dla najmłodszych.

W związku z pandemią podczas realizacji projektów szczególny nacisk kładziony będzie na dostosowanie formy projektów do panujących aktualnie w poszczególnych regionach obostrzeń. Więcej informacji na temat projektu oraz aktualne dokumenty na rok 2021 znaleźć można w zakładce „Projekty”

Szkolenie wprowadzające zostało przeprowadzone przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Projekt „Ożywienie domów spotkań” organizowany jest przez ZNSSK już po raz dwunasty; finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Projekt LernRAUM.pl – wydarzenia w lutym

Od 1 lutego w ramach projektu „LernRAUM.pl” organizowane są kolejne wydarzenia. W ofercie są wykłady, warsztaty i kursy, a każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. W lutym zapraszamy na następujące wydarzenia:

 • Ucieczka i przesiedlenie Niemców w aglomeracji wałbrzyskiej – 19.02.2021 (17:00-20:00)
 • Niemcy na Śląsku po 1945 roku – 20.02.2021 (11:30-15:30)
 • Portret / Autoportret przy pomocy telefonu – 21.02.2021 (14:00-18:00)
 • Z humorem o niemiecko-polskich stereotypach i nie tylko – 22.02.2021 (17:00-21:00)
 • Wyzwiska i wulgaryzmy w języku niemieckim – 24.02.2021 (16:00-19:00)
 • O śląskich sposobach tworzenia tożsamości w powieściach Szczepana Twardocha – 24.02.2021 (17:00-20:00)
 • I wojna światowa – kto, co jak – 25.02.2021 (16:00-20:00)
 • Prezentacja warsztatu rzeźbiarskiego – 25.02.2021 (16:30-20:30)
 • Stereotypy o Niemcach i innych narodowościach w języku – 26.02.2021 (17:00-20:00)
 • Z okazji III powstania śląskiego – 26.02.2021 (17:00-21:00)
 • Siła przyzwyczajenia – jak być efektywnym w biznesie i połączyć to z codzienną dietą – 27.02.2021 (14:00-18:00)
 • Architektura modernizmu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku – 28.02.2021 (15:00-18:00)

Zapisać można się przez stronę internetową: www.LernRAUM.pl lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt „LernRAUM.pl” to miejsce, w którym zwłaszcza przedstawiciele mniejszości niemieckiej w przyjemnej atmosferze mogą doskonalić swoje umiejętności językowe. Chcemy rozwijać pasje i zainteresowania w myśl zasady uczenia się przez całe życie, proponując różnego rodzaju warsztaty i spotkania w języku niemieckim. W Polsce, w miejscach gdzie zamieszkują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, oferujemy kursy, seminaria, warsztaty w języku niemieckim, które prowadzą sprawdzeni i doświadczeni wykładowcy oraz nauczyciele i wolontariusze z Polski, a także z Niemiec czy innych krajów niemieckojęzycznych.

Więcej na lernraum.pl oraz na Facebooku

Lernraum.pl to wspólny projekt Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego oraz VdG.
Projekt jest finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny.

Wiosenna edycja projektu "Samstagskurs" rozpocznie się już niebawem!

Projekt "Samstagskurs" realizowany jest nieprzerwanie od 2010 roku. Trwają przygotowania do wiosennej edycji 2021. Rejestracja kończy się 26 lutego.

Przygotowania do edycji wiosennej 2021 przebiegają w dwóch kolejnych etapach:

1) Rejestracja DFK

Na tym etapie VdG ustala, które DFK są gotowe do udziału w najbliższej edycji, tj. wyznaczyły koordynatora, dysponują salą edukacyjną i zapewniają przestrzeganie wszystkich wymogów higienicznych obowiązujących podczas pandemii.

Aby zarejestrować DFK należy wypełnić formularz rejestracyjny i odesłać go do koordynatora projektu "Samstagskurs". Rejestracja kończy się 26 lutego 2021 roku.

Po pomyślnej ocenie rejestracji w DFK przez VdG, zgłoszone DFK zostaną indywidualnie poinformowane o zgodzie na utworzenie grupy. Do końca lutego powiadomienia zostaną wysłane pocztą elektroniczną do osób kontaktowych DFK i do koordynatorów.

2) Tworzenie grupy

DFK, które uzyskały zgodę na tworzenie grup określają, ile dzieci będzie mogło wziąć udział w zajęciach. Cel: utworzenie grupy około 15 dzieci w wieku od 6 do 11 lat.

Na tym etapie rodzice mogą zapisywać dzieci. Osobą kontaktową dla rodziców jest zawsze lokalny DFK i koordynator projektu na miejscu.

Organizowany przez VdG projekt "Samstagskurs" przeznaczony jest dla dzieci mniejszości niemieckiej. Dzięki nim język niemiecki, kultura, historia i tradycja mniejszości niemieckiej są przekazywane najmłodszemu pokoleniu. W każdej edycji projektu bierze udział ponad 1000 dzieci z całego kraju.

Więcej informacji, wzory dokumentów, ważne daty i dane kontaktowe można znaleźć na stronie projektu.

"Opolski senior" − wsparcie dla osób starszych i ich opiekunów

Kluby seniora, szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych, infolinia to tylko niektóre działania podejmowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w partnerstwie z Towarzystwem Dobroczynnym Niemców i Regionalnym Osrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Projekt „Opolski senior − zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” działa mimo pandemii i wspiera osoby starsze i niesamodzielne.

TSKN projekt realizuje od 2019 roku. W ramach projektu na terenie województwa opolskiego powołano 20 prowadzonych przez animatorki Klubów Seniora: Antoniów, Biedrzychowice, Bierawa, Biskupice, Borycz, Chrząstowice, Cisek, Długomiłowice, Dąbrówka  Górna, Jemielnica, Komprachcice, Kórnica, Narok, Raszowa, Ujazd, Zagwiździe, Zawada, Zdziechowice, Zdzieszowice, Źlinice. W ramach działalności klubów odbywają się m.in.: warsztaty artystyczne, warsztaty manualne, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe. W zajęciach klubów uczestniczą 591 osoby, w roku 2020 powstało 9 filii klubów seniora.

Mimo trwającej w roku 2020 pandemii projekt był kontynuowany. Uruchomiono zakładaną w projekcie i realizowaną przez partnera projektu pomoc sąsiedzką i pomoc opiekunom osób starszych. Dodatkową pomoc sąsiedzką świadczyły także animatorki. Robiły zakupy i dowoziły je seniorom, szyły wspólnie z seniorkami maseczki, przygotowywały i dostarczały do domów pakiety zadań do wykonania dla osób starszych, prowadziły zajęcia online.

W roku 2020 udało się zakupić wyposażenie i sprzęty do klubów seniora na łączną kwotę 110 100 zł: gry planszowe, sprzęt sportowy (maty do ćwiczeń, kijki nordic walking, ciężarki, chusty animacyjne), szafy do przechowywania sprzętu oraz telefon komórkowy dla animatorów z dostępem do internetu w celu ułatwienia im organizacji i przygotowywania zajęć dla seniorów. Partner projektu, Towarzystwo Dobroczynne Niemców, przeszkolił 41 osób świadczących usługi opiekuńcze, z których opieki skorzystało 46 osób. Zakupił również 40 zestawów drobnego sprzętu, niezbędnego do opieki nad osobą niesamodzielną (ciśnieniomierze, termometry, torby na kółkach, zestawy do manicure itp). Ponadto regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zrealizował 28 warsztatów wokalnych i teatralnych w Opolu, 7 darmowych spektakli dla seniorów w teatrze Ekostudio, przeszkolił 58 osób świadczących usługi w społeczności lokalnej i wydał zgodnie z planem kwartalnik „Empowerment Senior”.

W roku 2021 większość działań będzie kontynuowana; planowane są ponadto szkolenia dla animatorów klubów, które mają posłużyć poszerzeniu oferowanych przez animatorki zajęć, zwiększeniu liczby spektakli dla seniorów czy organizacji Dnia Seniora.

W ramach projektu prowadzony jest portal www.opolskisenior.pl. Cały czas działa infolinia dla opiekunów osób niesamodzielnych, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00, obsługiwana przez dwóch psychologów pod numerami: +48 509 456 581 lub +48 509 456 578.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Lider projektu: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, partnerzy: Towarzystwo Dobroczynne Niemców oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Źródło informacji, ilustracja: TSKN w Opolu

Trwa rekrutacja do Projektu "Deutsch AG" - edycja jesień 2021

Od dnia 1 września 2021r. rusza kolejna edycja projektu "Deutsch AG" dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Zgłaszać mogą się szkoły lub gminy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest liczebność grupy od 5 do 15 uczniów oraz nieodpłatne udostępnienie przez szkołę/ samorząd sal lekcyjnych w budynku szkoły. Mogą się zgłaszać nowe grupy.

Projekt "Deutsch AG" skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, w których w VI klasie nauczany był język niemiecki jako język mniejszości narodowej. W ramach projektu proponujemy dwie dodatkowe lekcje języka niemieckiego tygodniowo, w formie kursu językowego realizowanego na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych. Dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach językowych dzieci mogą polepszyć swoją znajomość języka oraz poznać nowe ciekawostki krajoznawcze, historyczne i kulturalne krajów niemieckojęzycznych.

Chętnych zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie! 

Karta zgłoszenia szkoły do udziału w zimowej edycji projektu: 


Zgłoszenie udziału dziecka w drugiej edycji projektu: 
Kontakt do koordynatorów regionalnych projektu Deutsch AG: 

Projekt Deutsch AG realizowany jest od kwietnia 2020 roku. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z koordynatorką projektu, Sybillą Dzumlą (Schlesien Journal, od '0:14):

Deutsch AG

Nowa sytuacja w szkołach, pozbawiająca wielu uczniów możliwości nauki języka niemieckiego zarówno jako języka obcego, jak i języka mniejszości, postawiła nas przed koniecznością zrekompensowania uczniom klas 7. i 8. redukcji godzin dydaktycznych oraz zapewnienia im intensywnej nauki języka niemieckiego na wysokim poziomie. Tak narodził się pomysł na zupełnie nowy „produkt” edukacyjny - projekt „Deutsch AG”.

Projekt „Deutsch AG” skierowany jest w szczególności do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, którzy do 6. klasy uczyli się języka niemieckiego jako języka mniejszości. Projekt oferuje dwie dodatkowe lekcje tygodniowo, organizowane na terenie szkoły po zakończeniu regularnych zajęć i poza programem nauczania. Dzięki temu uczniowie mają możliwość dalszego rozwoju w zakresie języka oraz zyskania nowych wiadomości z zakresu wiedzy o regionie, kulturze i historii obszaru niemieckojęzycznego.

Od września 2020 roku nowy projekt oferowany jest w ponad 100 szkołach i prawie 200 niemieckich grupach AG we wszystkich regionach zamieszkanych przez mniejszość niemiecką. Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia tymczasowo odbywają się za pośrednictwem internetu.

Mamy nadzieję, że projekt Deutsch AG przyczyni się do polepszenia znajomości języka niemieckiego, ale także lepszego poznania kultury, historii, tożsamości i znaczenia mniejszości niemieckiej w Polsce.

Trwa rekrutacja na semestr letni 2022. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej: 


Kontakt do koordynatorów regionalnych projektu:

Polecamy krótki reportaż w audycji Schlesien Journal (od '7:19). 

Kursy sobotnie

Kursy sobotnie są projektem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce i służą podtrzymywaniu tożsamości narodowej i znajomości języka niemieckiego przez dzieci i rodziców będących członkami mniejszości niemieckiej w Polsce.
Subskrybuj to źródło RSS