Log in

W Loży Radiowej o mowie nienawiści

Mniejszość Niemiecką reprezentował w audycji poseł Ryszard Galla:

My ten temat przerabiamy już od wielu lat. To problem, który w Polsce występuje i bardzo się cieszę, że kardynał Nycz apeluje właśnie w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu o zaniechanie mowy nienawiści. Można sobie tylko postawić pytanie: „Dlaczego tak późno?”.

Audycji możecie wysłuchać Państwo na stronie Radia Opole:
http://radio.opole.pl/100,189451,o-mowie-nienawisci-w-niedzielnej-lozy-radiowej-p