Log in

Bernard Gaida w Samorządowej Loży Radiowej

W sobotę przewodniczący zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce gościł na antenie Radia Opole. Gośćmi Ireneusza Prochery byli również wicewojewoda opolski Violetta Porowska, burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, radny wojewódzki Arkadiusz Szymański (PiS) oraz radny powiatu brzeskiego Jacek Niesłuchowski (PO).

Gaida przypomniał przebieg i tematy poruszane podczas rozmowy przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej w Polsce z kanclerz Angelą Merkel, mówiąc między innymi o naruszeniu praw mniejszości narodowych podczas powiększenia miasta Opola. Wskazał na fakt, że co prawda zmiana granic administracyjnych jest suwerenną decyzją rządu polskiego, ten związany jest jednak konkretnymi aktami prawa międzynarodowego, w tym Konwencją Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych. Konwencja ta została suwerenną decyzją władz państwowych ratyfikowana i zawiera normy, które w przypadku Opola złamano. Omawiając zagadnienie finansowania oświaty mniejszościowej wskazał na fakt, że problemem w tej chwili nie jest za mała wysokość środków przeznaczanych na szkolnictwo dwujęzyczne, ale ich nieefektywne wydatkowanie. Zaznaczył również, że Niemcy w Polsce są obywatelami państwa polskiego, jako tacy są w Polsce podatnikami i mają prawo oczekiwać konkretnego wsparcia ze strony państwa polskiego. Mniejszość Niemiecka nie jest natomiast partnerem do dyskusji o statusie i finansowaniu Polaków w Niemczech, gdyż w tym zakresie odpowiedzialność leży po stronie rządu niemieckiego. Do postulatu dwukadencyjności samorządowców Gaida z kolei odniósł się od strony praktycznej, wskazując między innymi na to, że tego typu ograniczenia na samym wstępie znacząco ograniczą liczbę potencjalnie dobrych kandydatów.

Całej dyskusji można wysłuchać tutaj:

http://radio.opole.pl/413,17,opolskie-echa-wizyty-w-polsce-kanclerz-angeli-me

Ostatnio zmieniany środa, 15 luty 2017 14:22