Log in

Młodzież jest

Sprachcamp 2019- Junge Deutsche aus Polen und Ungarn beim diesjährigen Sprachcamp in Oberschlesien Sprachcamp 2019- Junge Deutsche aus Polen und Ungarn beim diesjährigen Sprachcamp in Oberschlesien

Często się słyszy, że w mniejszości niemieckiej w Polsce nie ma młodzieży. To naturalnie nie jest tylko naszym problemem. Kiedy tydzień temu brałem udział w obchodach barbórkowych w Monachium, słyszałem podobne wypowiedzi od zgromadzonych tam Ślązaków. W Polsce natomiast podobne głosy słyszy się nawet z kręgów ZHP. Z drugiej strony zaś Ochotnicze Straże Pożarne wydają się nie mieć problemów z narybkiem. Gdzie jest tajemnica?

Jeżeli miałbym mniejszość niemiecką opisać na podstawie minionych tygodni, musiałbym powiedzieć, że społeczność ta nie ma problemu z przyciągnięciem w swe szeregi młodzieży. Poniedziałkowy koncert adwentowy TSKN w opolskiej filharmonii był nie tylko przepięknym przeżyciem. Na scenie mogliśmy właśnie podziwiać szereg utalentowanych dzieci i młodzieży. I to właśnie wyłącznie młodzi ludzie przygotowali program artystyczny składający się z muzyki, śpiewu i wierszy. W minioną sobotę widzieliśmy na scenie Domu Kultury w Ozimku 30 dzieci występujących w musicalu, a dwa tygodnie temu na scenie w Głogówku swoje autorskie sztuki teatralne zaprezentowało w sumie 100 młodych ludzi.

Może ktoś powiedzieć, że są to najbardziej utalentowane dzieci i młodzież. To racja. Ale swoje talenty mogliby oni rozwijać w szkole i domach kultury, przychodzą zaś do mniejszości, aby czynić to w języku niemieckim. Do nich należy doliczyć jeszcze 500 dzieci w Niemieckich Szkółkach Piłkarskich „Miro” oraz ponad 1000 uczestników tzw. kursów sobotnich. Nie można też zapomnieć o młodzieży biorącej udział w obozach językowych, szkolącej się na liderów mniejszości niemieckiej lub porządkującej ewangelicki cmentarz na północy Polski i przygotowującej przy tym prezentację w języku niemieckim. Tam właśnie szczególne wrażenie zrobili na mnie młodzi Ślązacy, którzy bez zawahania przyznawali się do swojej niemieckości przed polską publicznością.

Można być naprawdę dumnym z takiej młodzieży. Ale widać też, że bierze ona udział w tych inicjatywach, w których odczuwa potencjał do własnego rozwoju. Czy to egoizm? Nie. Rozwój młodzieży jest w interesie całej społeczności, ponieważ potencjał młodzieży także mniejszość może wzmocnić.

Bernard Gaida