Log in

Śmierć Dietera Przewdzinga: Apel o specjalny nadzór nad śledztwem

Wczoraj w godzinach wieczornych dotarła do nas informacja o śmierci Dietera Przewdzinga, burmistrza Zdzieszowic, członka Mniejszości Niemieckiej, w ostatnim okresie niestrudzonego pomysłodawcę i propagatora idei gospodarczej autonomii Śląska – pisze przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Bernard Gaida o śmierci Dietera Przewdzinga.

Określał siebie Ślązakiem i Niemcem jednocześnie, a burmistrzem dla wszystkich bez względu na pochodzenie. Gospodarcza autonomia w jego ustach była szansą dla wszystkich mieszkańców Śląska, a dla tej idei poszukiwał również zwolenników w innych regionach Polski. Idea daleko idącego pogłębienia samorządności znalazła wielu zwolenników, ale też wielu przeciwników, którzy usiłowali ją i jej twórcę zdyskredytować. Organizowano protesty i demonstracje, próbowano angażować przeciwko niemu organy sprawiedliwości. W związku z faktem, że działalność publiczna Dietera Przewdzinga, zainicjowana dyskusja publiczna, jego jasny związek z Mniejszością Niemiecką wywoływały wrogie postawy, a relacje medialne uprawdopodabniają morderstwo, zwracamy się z apelem i prośbą do najwyższych władz państwowych o objęcie śledztwa w sprawie jego śmierci specjalnym nadzorem i pilne ujawnienie jego wyników.

Śmierć naszego kolegi i przyjaciela pogrążyła nas w głębokim smutku, ale też niepokoju. Rodzinie tragicznie zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Pozostanie on w naszej pamięci i modlitwie.

Bernard Gaida

Przewodniczący Zarządu ZNSSK w Polsce

Ostatnio zmieniany czwartek, 09 luty 2017 00:05