Log in

Podsumowanie krótkiej, ale intensywnej kampanii wyborczej KWW Mniejszość Niemiecka

Podczas konferencji prasowej kandydaci KWW Mniejszość Niemiecka podsumowali krótką, ale intensywną kampanię wyborczą.

Pod utworzeniem komitetu KWW Mniejszość Niemiecka podpisało się ponad 2 500 mieszkańców woj. opolskiego, a sam skład Komitetu liczy 18 osób. Pod listą do sejmu zebrano 10 354 podpisów (na wymaganych 5000), ponadto zebrano 3 378 podpisów (na wymaganych 2000)  pod kandydatem do Senatu w okręgu 52 i 5 629 podpisów (na wymaganych 2000) pod kandydatem do senatu w okręgu 53. Komitet wystawia 24 kandydatów do sejmu i kandydatów do senatu w 2 okręgach. Na liście jest 9 kobiet i 15 mężczyzn. Najmłodszy kandydat ma 30 lat najstarszy 73.

– W naszą kampanię zaangażowali się sympatycy, koordynatorzy gminnych struktur towarzystwa oraz członkowie komitetu wyborczego – w sumie około 150 osób – podsumowywał Rafał Bartek pełnomocnik wyborczy KWW Mniejszość Niemiecka.

Realizacja kampanii medialnej była możliwa dzięki wpłatom samych kandydatów oraz osób popierających ten ruch społeczny a także dzięki zaciągniętemu i poręczanemu przez osoby prywatne kredytowi. Środki w ten sposób pozyskane przekazano na ulotki (71 000 szt.), gazetki (50 000 szt.)plakatów (8 400 szt.)banerów (818 szt.). W 25 lokalizacjach województwa opolskiego pojawiły się wielkoformatowe billboardy kampanijne. Po raz pierwszy Komitet KWW MN wynajął busa, który oklejony materiałami wyborczymi pokonał ponad 1 000 kilometrów w województwie opolskim.

Kandydaci mieli również okazję spotkać się podczas licznych spotkań ze swoimi wyborcami, których w sumie zorganizowaliśmy 48. Uścisnęliśmy dłonie tysiącom ludzi z uwagą słuchając ich cennych wypowiedzi. Wyprodukowano 5 spotów radiowych, a także 5 telewizyjnych spotów wyborczych. Ponadto zlecono reklamy w 6 tygodnikach lokalnych. Zorganizowano 15 konferencji prasowych.

Komitet prowadzi także swoją własną stronę internetową pod adresem www.mniejszoscniemiecka.eu. Duża część kampanii prowadzona była również na portalach społecznościowych gdzie zarówno KWW Mniejszość Niemiecka jak i poszczególni kandydaci promowali program i swoje kandydatury.

Po raz pierwszy od wielu lat prowadzenia dialogu politycznego Komitet spotkał się z takim stopniem nienawiści zarówno do polityków jak i do zwykłych ludzi zaangażowanych w kampanię. Komitet dosięgło ponad 150 aktów „hejtu” w internecie w portalach społecznościowych. Język kampanii jest zwykle językiem ostrym i jest to zrozumiałe, natomiast sprowadzenie rangi problemów regionalnych do ataków personalnych i manipulowania opinią publiczną jest niedopuszczalne, szkodliwe społecznie i nieprofesjonalne.

Dziękujemy wyborcom, wszystkim tym, którzy znaleźli czas na spotkanie z nami i całej drużynie Komitetu Wyborczego oraz kandydatom, za świetną pracę w zespole. Dziękujemy też mediom, bo bez ich przychylności nie bylibyśmy tak widoczni. Jesteśmy przekonani, że tak jak w wyborach samorządowych w 2018 zaufało nam ponad 10 tys. osób więcej niż 2014 roku. Tak i w tych wyborach parlamentarnych, po tak intensywnej kampanii i możemy liczyć na Państwa zaufanie. Bo Państwa głos, głos mieszkańców tego regionu ma znaczenie. Opolskie! ma znaczenie. – mówił Rafał Bartek.

 
 
 
  • Publiziert in Politik

Pressekonferenz über eine postulierte Politik des polnisches Staates angesichts der deutschen Minderheit

Im Zusammenhang mit den beunruhigenden Äußerungen von Herrn Szymon Szynkowski vel Sęk des stellvertretenden polnischen Außerministers und von Janusz Kowalski zur postulierten Politik des polnischen Staates angesichts der deutschen Minderheit auf der Pressekonferenz, die gestern (am 30. September 2019) von dem ehemaligen Ratsmitglied, Herr Janusz Kowalski organisiert wurde, haben heute die Kandidaten aus der Deutschen Minderheit eine Pressekonferenz einberufen, um Ihren Standpunkt zu diesem Thema darzulegen.

Im Folgenden finden Sie eine Filmaufnahme aus der heutigen Pressekonferenz: 
 
Links zu Artikeln über die gestrige und heutige Pressekonferenz:    

http://radio.opole.pl/100,294399,janusz-kowalski-zapowiada-walke-o-partnerskie-re

http://skgd.pl/de/2019/10/01/odpowiedz-tskn-na-konferencje-wiceministra-msz/

Download:

 

 

71499596 785129685290341 4906866660981342208 n71737754 384332702446879 715098796219957248 n72409211 394145141526656 6576776600233181184 n71246365 398945850791656 3291129973162639360 n71143185 537807916965149 6734821685804924928 n

  • Publiziert in Politik

Pressekonferenz über Disproportion im Haushalt für den Denkmalschutz

Am heutigen Tag, den 30.09.2019 fand im Sitz der SKGD im Oppelner Schlesien eine Pressekonferenz, die sich auf das Thema der Disproportion im Haushalt für den Denkmalschutz und der Vorschläge der deutschen Minderheit, diese zu beseitigen. Auf der Pressekonferenz haben die Kandidaten des KWW der Deutschen Minderheit zum polnischen Sejm teilgenommen: der Sejmabgeordnete Ryszard Galla, der Sekretär der SKGD Zuzanna Donath-Kasiura, Bogna Lewkowicz, der VDG-Vorsitzende Bernard Gaida und der SKGD-Vorsitzende Rafał Bartek.

Nehmen Sie dieses Thema zur Kenntnis: 

http://skgd.pl/2019/09/30/o-dysproporcjach-w-budzecie-na-ochrone-zabytkow-mowili-ryszard-galla-bernard-gaida-oraz-zuzanna-donath-kasiura-kandydaci-do-sejmu-z-kww-mniejszosc-niemiecka/

  • Publiziert in Politik

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmniejsza uczniom dostęp do nauczania języka niemieckiego

Z nowym rokiem szkolnym w szkołach podstawowych uczniowie klas VII nie będą mieli możliwości równoległej nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości i jako języka obcego.

Jeszcze w ubiegłym roku szkolnym dzieci z klas VII i VIII miały możliwość równoczesnej nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości i języka niemieckiego jako obcego, przy założeniu różnych podstaw programowych. W tym roku szkolnym prawo się nie zmieniło, a Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zmniejsza uczniom dostęp do nauczania języka niemieckiego. Wszystko poprzez własną interpretację przekazaną do Kuratoriów Oświaty.

Tym samym rodzice i dyrektorzy szkół zostali postawieni „pod ścianą” i muszą dokonać absurdalnego wyboru między:

  1. wprowadzeniem innego języka obcego przy zachowaniu języka mniejszości niemieckiej, ale wtedy bez możliwości zdawania języka niemieckiego na egzaminie 8-klasisty;
  2. a rezygnacją z języka mniejszości i dzięki temu możliwością uczęszczania na język obcy niemiecki ale wtedy (UWAGA!) język niemiecki jako język mniejszości nie pojawi się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej od roku dysponują trzema niezależnymi opiniami prawnymi, w tym opinią Biura Analiz Sejmowych, które mówią jasno, że przepisy nie zabraniają równoczesnego nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości i jako języka obcego.

Wielokrotnie prowadzone rozmowy z MEN, nie przyniosły żadnego efektu. Mimo deklaracji złożonych przez przedstawicieli polskiego rządu m.in. podczas obrad polsko-niemieckiego „okrągłego stołu”, w dniu 19 czerwca 2019r. w Berlinie o wprowadzeniu nowych rozwiązań przez MEN w tym zakresie. Żadna propozycja zmiany rozporządzeń oświatowych nie została po dzień dzisiejszy przedstawiona.

Z rozeznania Mniejszości Niemieckiej wynika, że szkoły nie są przygotowane kadrowo na wprowadzenie nowego języka obcego. Również rodzice i same dzieci wyrażają chęć zdawania języka niemieckiego na egzaminie 8-klasisty, ze względu na wagę jaką w polskim systemie oświaty przypisuje się temu egzaminowi. Skutkiem działań MEN będzie zakończenie edukacji języka niemieckiego jako języka mniejszości na etapie klasy VI szkoły podstawowej.

W konsekwencji tych działań po raz pierwszy, od momentu wprowadzenia języka niemieckiego do szkół, w regionach zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką, gdzie w okresie całego PRL do 1989 był językiem zakazanym, obniży się standard  nauczania tego języka w szkołach. Przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej od wielu lat postulują o polepszenie jakości nauczania języka mniejszości niemieckiej, w Polsce tymczasem od roku szkolnego 2019/2020 nie tylko nie ma szans na poprawę jakościową, ale jeszcze dodatkowo faktycznie zmniejszy się liczba godzin nauczania języka niemieckiego. W ślad za tymi rozwiązaniami nauczycielom zostanie obniżone tzw. „pensum” czego skutkiem mogą być w przyszłości zwolnienia świetnie wykwalifikowanej kadry. Konsekwencje są dalej idące – zmniejszenie, a nawet brak nauki języka spowoduje zmniejszenie umiejętności językowych przyszłych studentów i kolejnych pracowników. Mieszkańcy województwa opolskiego z perfekcyjną znajomością języka niemieckiego są wielkim atutem tego regionu. To m.in. z ich powodu inwestują tutaj nowe firmy i spółki.

Rodzice nie kryją zdenerwowania i rozgoryczenia całym obrotem sytuacji mówiąc wprost, że znowu najbardziej tracą na tym dzieci, którym utrudnia się poznanie własnej tożsamości i naukę języka. Kolejny raz udowadnia się, że nie warto przyznawać się do stron i języka bliskiego sercu.

Rodzice należący do Mniejszości Niemieckiej apelują do wszystkich rodziców by pisemnie zwrócili się do dyrektorów szkół, wójtów, burmistrzów, prezydentów, kuratorów a także do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienie powodów tej dyskryminacji i przyczyn pogarszania się dostępności edukacji  językowej dla dzieci wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

W roku szkolnym 2018/2019 z możliwości nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości tylko w województwie opolskim skorzystało 6371 dzieci w 115 przedszkolach oraz 26560 dzieci
w 245 szkołach podstawowych. W województwie śląskim było to 762 dzieci w 22 przedszkolach  i 20144 dzieci w 226 szkołach podstawowych, a w województwie warmińsko-mazurskim 1960 dzieci w 40 szkołach podstawowych.

Źródło: TSKN na Śląsku Opolskim

  • Publiziert in Bildung

Eine Pressekonferenz die sich auf das Thema der Erklärung des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen, bezüglich den Problemen des Deutschunterrichts als Minderheitensprache und als Fremdsprache in den Grundschulen bezieht

Am heutigen Tag (21.03.2019) hat der Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen eine Pressekonferenz organisiert, die sich auf das Thema der Erklärung des Verbandes, bezüglich den Problemen des Deutschunterrichts als Minderheitensprache und als Fremdsprache in den Grundschulen bezieht.

Am Mittwoch (20.03.2019) während der Gemeinsamen Kommission der Regierung für nationale und ethnische Minderheiten haben Vertreter der deutschen Minderheit dem stellvertretenden Minister des Bildungsministerium Herr Maciej Kopeć die „Erklärung des Verbandes in Bezug auf den Versuch des Bildungsministeriums einer Umgestaltung des Deutschunterrichts ab der 7. Klasse in den Schulen mit Deutsch als Minderheitensprache” überreicht.

In der Pressekonferenz haben der VdG-Vorsitzende Bernard Gaida, der Abgeordnete Ryszard Galla, der Vorsitzende der SKGD im Oppelner Schlesien Rafał Bartek, der Ansprechspartner des VdGs im Bereich der Bildung Hubert Kołodziej teilgenommen. Die Führung der Pressekonferenz übernahm Chefredaktur des Wochenblatt.pl Rudolf Urban.

 

 

  • Publiziert in Bildung
Diesen RSS-Feed abonnieren