Log in

Antwort der Außerministerin des Europarates mit dem Thema Deutschunterricht in Polen

Antwort der Außerministerin des Europarates mit dem Thema Deutschunterricht in Polen Bildquelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy#/media/Plik:Flag_of_the_Council_of_Europe.svg

Am 9. Januar 2020 hat sich der VdG-Vorsitzende Bernard Gaida an den Europarat mit dem Thema Verbot des Deutschunterrichts als Minderheitensprache und als Fremdsprache in den Grundschulen in Polen gerichtet. In der letzten Woche (19.03.2020) haben wir eine Antwort bekommen, die samt der Übersetzung veröffentlicht sind.

Pismo Rada Europy pl 1

Pismo Rada Europy pl 2doc00905820200323093107 1

Tłumaczenie z języka angielskiego

Rada Europy

Sekretarz Generalny

Strasburg, dnia 09 marca 2020 r.

Szanowny Przewodniczący,

     Dziękuję za pismo z dnia 09 stycznia dotyczące nauczania języka niemieckiego w Polsce.

     Kopia Pańskiego pisma została przekazana do Sekretariatów: Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz Europejskiej Karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

     Informacje, które Pan przekazuje, są na czasie, ponieważ Komitet Ekspertów do spraw Karty języków monitoruje obecnie przestrzeganie przepisów Karty języków przez Polskę.

     Ponadto, jak Panu zapewne wiadomo, ostatnia opinia odnośnie Polski Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej, opublikowana dnia 23 stycznia 2020 r., odnotowała zmiany, które opisuje Pan w piśmie, i wydała władzom polskim zalecenie w tym względzie (art. 152-153 i 155). Treść opinii jest dostępna na stronie:

https://rm.coe.int/4th-op-poland-en/1680993391.

W związku z tym, na tym etapie nie przewiduję uciekania się do moich uprawnień w myśl art. 52 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Z poważaniem

podp. /-/

Marija Pejčinowić Burić

Pan Bernard Gaida

Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych

w Polsce

ul. J.Słowackiego 10

PL-45-364 Opole

Letzte Änderung am Freitag, 03 April 2020 15:10