Log in

Strategie oświaty mniejszości i kwestia bieżących problemów dotyczących nauczania języków mniejszości w szkołach tematami rozmów z MEN

Foto: SKGD Foto: SKGD

W środę, 12 grudnia miało miejsce spotkanie robocze przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematem spotkania była m.in.: strategii rozwoju oświaty jak i aktualne zagadnienia dotyczące nauczania języków mniejszościowych oraz regionalnych.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej a zostało poprowadzone przez Pana Macieja Kopeć, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ze strony MEN w spotkaniu wzieli udział także: Pani Katarzyna Koszewska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego, Pani Małgorzata Krasuska, Radca Ministra, Pani Monika Łukaszewicz, Naczelnik w wydziale Kształcenia Ogólnego MEN. Zaś ze strony mniejszości w spotkaniu wzięli udział: Rafał Bartek, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (KWEiMNE), Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący KWRiMNiE oraz przedstawiciel mniejszości ukraińskiej, Margareta Kiec, przedstawicielka mniejszości łemkowskiej oraz Alvydas Nevulis, przedstawiciel mniejszości litewskiej.

Podczas spotkania omówiono m.in. kwestię strategii oświaty mniejszości oraz stanowisko Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dn. 12.06.2018 w sprawie nauczania języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Problem którego dotyczy stanowisko związane jest z obecna interpretacją MEN kwestionującą możliwość nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz równocześnie jako języka obcego na zasadach na jakich to się to odbywało do tej pory. Więcej szczegółów o spotkaniu znajda Państwo na stronie SKGD.PL

Letzte Änderung am Montag, 17 Dezember 2018 12:23