Log in

Podręcznik Niko 3 z początkiem roku szkolnego w szkołach

Na rynek wydawniczy trafia już 3. część serii Niko, podręcznika dla mniejszości narodowej niemieckiej. Opolskie Kuratorium Oświaty prosi szkoły o odbieranie bezpłatnych egzemplarzy Niko w siedzibie Kuratorium w Opolu.

Niko 3 jest ostatnią z trzech części serii wydawniczej podręczników dla dzieci mniejszości niemieckiej w Polsce, które w szkołach uczą się swojego języka ojczystego. Od 2016 roku wydawnictwo LektorKlett sukcesywnie przygotowuje podręczniki przeznaczone do nauki języka niemieckiego, dostosowane do podstawy programowej języka mniejszości i posiadające dopuszczenie Ministra Edukacji Narodowej do użytku w szkole na lekcjach języka mniejszości na pierwszym etapie edukacyjnym.

Podręcznikiem Niko 3 wydawnictwo zamyka lukę na rynku wydawniczym podręczników przeznaczonych do klas 1-3. W ten sposób wydawnictwo tworzy ofertę podręczników dla nauczycieli i dzieci chcących korzystać z podręcznika na lekcjach języka niemieckiego jako języka mniejszości. Po uzgodnieniach z MEN po raz kolejny (po częściach Niko 1 i Niko 2) udało się zaoferować dzieciom te książki nieodpłatnie. MEN finansuje je z budżetu przeznaczonego na podtrzymywanie tożsamości mniejszości narodowych w Polsce.

W tym roku plany wydawnictwa, a przede wszystkim procedury opiniowania podręcznika oraz procedury przetargowe udało się zrealizować tak, aby książki przed rozpoczęciem roku szkolnego trafiły do szkół. W województwie opolskim szkoły mogą już teraz odbierać w swoim kuratorium zamówione książki i przekazywac je do swoich bibliotek. We wrześniu podręczniki te trafią na szkolne ławki.

Dokładne wskazówki odnośnie procedury odbioru książek z opolskiego Kuratorium Oświaty można znaleźć na stronie Kuratorium. Należy przypuszczać, że podobne procedury będą obowiązywać również w innych kuratoriach - wszędzie tam, gdzie szkoły składały zapotrzebowanie na podręczniki serii Niko.

Letzte Änderung am Dienstag, 28 August 2018 15:28