Log in

Kursy sobotnie

Kursy sobotnie są projektem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce i służą podtrzymywaniu tożsamości narodowej i znajomości języka niemieckiego przez dzieci i rodziców będących członkami mniejszości niemieckiej w Polsce.

 

Realizując ten projekt, chcemy,

 • aby nasze dzieci podczas wspólnych spotkań posługiwały się językiem niemieckim,
 • aby nasze dzieci poznawały historię, kulturę i tradycje kraju, z którego pochodzą,
 • aby starsze i młode pokolenia mniejszości niemieckiej na nowo odkryły swoje DFK
  i traktowały je jako miejsca wspólnych spotkań i wymiany międzypokoleniowych doświadczeń.

Ile trwa kurs sobotni?

Co roku odbywają się dwie edycje kursów – wiosenna i jesienna. Podczas dziesięciu wybranych sobót każdej edycji dzieci spotykają się ze swoim nauczycielem w miejscu wskazanym przez DFK na zajęciach obejmujących rysowanie i majsterkowanie, wiersze i piosenki, tańce i przedstawienia teatralne oraz wiele innych atrakcji. Kursy odbywają się w sobotnie przedpołudnia i obejmują każdorazowo trzy 45-minutowe jednostki lekcyjne.

Organizacja kursów

Przy organizacji kursów VdG służy poszczególnym DFK wszelką pomocą. Po stronie VdG leży zapewnienie następujących świadczeń:

 • finansowanie projektu,
 • zawarcie umowy i rozliczenie z nauczycielem,
 • przygotowanie curriculum i przeszkolenie nauczyciela,
 • zakup materiałów do prowadzenia zajęć,
 • wsparcie koordynatora.

Co musi zapewnić DFK?

Każde DFK wyznacza nauczyciela, udostępnia lub pozyskuje pomieszczenia na prowadzenie zajęć i prowadzi nabór dzieci do kursu. Krótko mówiąc: znaleźć dzieci, pozyskać nauczyciela, udostępnić pomieszczenie i zgłosić kurs do VdG. Gotowe!

Finansowanie

VdG zapewnia finansowanie projektu, co w praktyce oznacza, że:

 • opłacamy honorarium nauczyciela i rozliczamy należne składki i podatki,
 • zapewniamy podstawowe materiały potrzebne do prowadzenie zajęć,
 • opłacamy poczęstunek dla dzieci i ich rodziców.

Kursy sobotnie finansowane są ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy rodzice lub DFK ponoszą jakieś koszty?

Rodzice będący członkami DFK uiszczają jednorazową opłatę administracyjną za daną edycję kursu w wysokości 30 zł. Od osób nie będących członkami DFK pobiera się opłatę w wysokości 40 zł. DFK nie ponosi żadnych kosztów. Co więcej, każde DFK może skorzystać z dofinansowania kosztów ogrzewania i energii za pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby kursu.

Jak dołączyć do projektu?

Koła DFK chcące dołączyć do projektu powinny wyznaczyć wśród swoich członków jedną osobę odpowiedzialną za organizację kursu i zgłosić się do koordynatora projektu (zobacz Kontakt).

Jak zapisać dziecko na kurs sobotni?

Nabór dzieci do grup kursów sobotnich prowadzą koła DFK, które zgłosiły się do projektu. Zapytaj w swoim kole DFK, czy weźmie udział w najbliższej edycji kursów sobotnich. Wszelkich informacji na temat naboru oraz odpowiednie formularze zgłoszeniowe znajdziesz w Twoim kole DFK.

Lokalizacje kursów sobotnich

 

Kalendarz kursów sobotnich

Poniższy kalendarz zawiera bieżące terminy dotyczące organizacji i przeprowadzania poszczególnych edycji projektu:

 • terminy zgłaszania kół DFK do projektu
 • terminy zgłaszania dzieci do projektu
 • terminy szkoleń dla nauczycieli
 • terminy spotkań podsumowujących edycje wiosenną i jesienną
 • terminy rozliczania projektu przez nauczycieli
 • terminy, w których mogą odbywać się kursy sobotnie

Kontakt

Koordynator projektu „Samstagskurs“:Jetzt anmelden

 • telefon: 783 262 281
 • email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 • profil kursów sobotnich na portalu Facebook
Letzte Änderung am Mittwoch, 09 Mai 2018 14:44