Log in

Schlesien Journal 19.02.2019

Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą w Stuttgarcie, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu i Centrum Młodzieżowe z selistat w Rumunii chcą zainicjować wspólnie nowy projekt dla mniejszości niemieckich w Wuropie Środkowe-Wschodniej. 

 W dalszej części programu. W Opolu prawie zupełnie nieznany. Mimo, że został uznany męczennikiem i pochodzi ze Śląska mowa o kśiędzu Georgu Hertlu. Zginął, ponieważ nie chciał zostawic bliskich. 

Media