Log in

KWW Mniejszość Niemiecka na Śląsku Opolskim zarejestrowany

14 sierpnia br. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zorganizowało konferencje prasową poświęconą rejestracji Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu. Podczas Konferencji prasowej przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej z województwa opolskiego oficjalnie przedstawili KWW Mniejszość Niemiecka. 13 października 2019 r. 24 kandydatów na posłów i 2 kandydatów na senatorów powalczy o mandat.

W konferencji prasowej brali udział poseł na Sejm Ryszard Galla, przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim Rafał Bartek, wicemarszałek województwa opolskiego Dr. Roman Kolek, sekretarz TSKN, Zuzanna Donath-Kasiura, Bogna Lewkowicz oraz dr Aleksander Sachanbiński.

Poza tym, w zeszłym tygodniu Koalicja Obywatelska na Śląsku poszerzyła się o regionalistów- Ruch Autonomii Śląska, Śląska Partia Regionalna, oraz stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej. Obydwie organizacje Mniejszości Niemieckiej przystąpiły do Koalicji Obywatelskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z tematem:

https://www.mniejszoscniemiecka.eu/2019/08/14/opolskie-ma-znaczenie-kww-mniejszosc-niemiecka-rozpoczyna-kampanie/?fbclid=IwAR0GadxBgyCXeuNPXuOhqGRHeH7a0qmCoJIQ06KmF7gbIFTIZll44lZM98E

https://silesia24.pl/wideo/szczegoly/platforma-chce-decentralizacji-na-listy-zaprasza-autonomistow-2575?fbclid=IwAR2oMpZxnKHZ5HaLIE3lilG5PF52rJ9mFvhj0KVa2C3oeSEINpUjt_iGbnE

https://nto.pl/wybory-parlamentarne-2019-mniejszosc-niemiecka-zarejestrowala-komitet-do-wyborow-idzie-pod-haslem-opolskie-ma-znaczenie/ar/c1-14349623?fbclid=IwAR2RBIydjOaXupNrl5lsY_QdtSM246lQ2ROw5fsGz0N_6fNaOL8cDCwZLJw

tskn

Schlesien Journal 02.07.2019

W programie rozmowa z przewodniczącym TSKN na Śląsku Opolskim Rafałem Bartkiem na temat planów nowego zarządu na kolejną kadencję. Ponadto odwiedzimy szkołę podstawową w Raszowej, która dołączyła do szkół DSD w Polsce. W Pokoju odbył się Festiwal Weberowski, fani Carla Marii Webera usłyszeli jego dzieła. Relacja z Koncertu Powiatowego mniejszości niemieckiej w Oleśnie.

 
  • Dział: Video

LXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości w Warszawie

27 czerwca 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbywa się LXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w której biorą udział przedstawiciele mniejszości niemieckiej: Rafał Bartek, wiceprzewodniczący Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce oraz Waldemar Świerczek, członek Zarządu. Tematem rozmów są m.in. możliwości pozyskiwania przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych środków finansowych z funduszy europejskich, życie kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych oraz bieżące tematy.

 

POLSKO-NIEMIECKI OKRĄGŁY STÓŁ W BERLINIE

19 czerwca 2019 roku w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) w Berlinie rozpoczną się 6 polsko-niemieckie rozmowy „Okrągłego Stołu” w kwestii wspierania mniejszości niemieckiej w Polsce oraz dla obywateli polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech.

Po raz pierwszy rozmowy „Okrągłego Stołu” odbyły się w 2010 roku z powodu dokonania przeglądu obecnego stanu realizacji postanowień Polsko- Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991r. oraz wypracowania działań dotyczących realizacji ustalonych w Traktacie równych praw dla obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Republice Federalnej Niemiec oraz mniejszości niemieckiej w Rzeczpospolitej w Polsce”. Rezultatem rozmów było podpisanie przez obie strony w czerwcu 2011r. „Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu”. Spotkania te odbywają się naprzemiennie w Berlinie i w Warszawie, natomiast terminy kolejnych spotkań zostają wyznaczone przez przewodniczących grup.

W skład „Okrągłego stołu” wchodzą: przedstawiciele rządu niemieckiego i polskiego, przedstawiciele mniejszości niemieckiej i Polonii oraz eksperci i naukowcy w Polsce. Spotkania te odbywają się naprzemiennie w Berlinie i w Warszawie, natomiast terminy kolejnych spotkań zostają wyznaczone przez przewodniczących grup.

Przedmiotem tegorocznych rozmów jest wprowadzenie działań dotyczących realizacji ustalonych we wspólnym oświadczeniu Okrągłego Stołu z dnia 12 czerwca 2011 roku w sprawie wspierania mniejszości niemieckiej w Polsce oraz dla obywateli polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. tematy o aktualnym problemie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości i równocześnie jako języka obcego, utworzenie Centrum Dokumentacji, pamięć wszystkich Polaków i ofiar prześladowań nazistowskich oraz możliwości wspierania Centrum Naukowego.

Na posiedzeniu polsko-niemieckiego „Okrągłego Stołu” biorą udział: Rafał Bartek- przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz przewodniczący Sejmiku Opolskiego, Maria Neumann- członek Zarządu, Michał Schlueter- wiceprzewodniczący Zarządu, Marcin Lippa- członek Zarządu, Ryszard Galla- poseł na Sejm RP, Lucjan Dzumla- dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiego, oraz Waldemar Gielzok- przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego. Natomiast rząd RP reprezentują wiceministrowie spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker, spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk oraz edukacji Maciej Kopeć. Delegacji niemieckiej przewodniczyć będą wiceminister sekretarz stanu, Stephan Mayer oraz pełnomocnik rządu ds. mniejszości i przesiedleńców dr Bernd Fabritius.

Posiedzenie nie zakończyło się podpisaniem wspólnego dokumentu, ale uczestnicy „okrągłego stołu” umówili się na kolejne spotkanie jesienią 2019 roku. 

Poniżej linki do pobrania:

 

 

Kongres FUEN w Bratysławie 2019

Przy okazji kongresu FUEN w Bratysławie (14.06.2019) Pan Bernard Gaida razem z Panem Rafałem Bartkiem mieli również okazję do dobrej rozmowy z Stephan Mayer, Parlamentarnym Sekretarzem Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN. W rozmowie uczestniczył również były pełnomocnik Rządu Niemieckiego ds. Przesiedleńców i Mniejszości Narodowych Hartmut Koschyk, ambasador Niemiec w Słowacji Joachim Bleicker i przewodniczący FUEN Vincze Loránt.
Głównym tematem rozmów było zbliżające się spotkanie polsko-niemieckiego "Okrągłego Stołu" w Berlinie.

30 ZJAZD DELEGATÓW TSKN PODSUMOWAŁ ROK I WYBRAŁ NOWE WŁADZE

W Zakrzowie, gmina Polska Cerekiew, 25 maja odbyło się 30 Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN). Podczas tegorocznego Zebrania Delegaci nie tylko podsumowali ostatni rok i całą czteroletnią kadencję, wybrali również nowe władze Towarzystwa.

Dzięki zaangażowaniu członków TSKN w roku 2018 w lokalnych kołach DFK zrealizowano ponad 600 projektów, w tym: 359 projektów w ramach programu Ożywienie Domów Spotkań, a także 133 projekty sfinansowane z Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz 28 projektów sfinansowanych w ramach dotacji samorządowych. TSKN zorganizował szereg imprez wojewódzkich, m.in. Noworoczne Spotkanie Środowisk Twórczych i Sportowych Mniejszości Niemieckiej, Konkurs recytatorski „Młodzież recytuje poezję”, Bajkowe Noce czy 15 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Biuro TSKN sprawuje również opiekę nad zespołami i grupami artystycznymi mniejszości niemieckiej. W wycieczkach dla dorosłych jesienią ubiegłego roku udział wzięło ponad 1200 osób.
W ubiegłym roku TSKN wydał również następujące publikacje: Mniejszość Niemiecka w faktach i liczbach” oraz „Prawa mniejszości niemieckiej w Polsce”. TSKN jako pierwsza organizacja mniejszości niemieckiej wprowadził również aplikację mobilną na telefony – SKGD-App.

Rafał Bartek podsumowując ostatnie 4 lata mówił: Dynamika tych 4 lat była przeogromna i to nie tyle ze względu na to co się działo wewnątrz organizacji, ale o wiele bardziej ze względu na to co się działo wokół nas. Kontynuowaliśmy z sukcesem wiele projektów kulturalnych i językowych, podejmowaliśmy także wiele nowych inicjatyw np. projekt „Opolskie bez tajemnic”, film dokumentalny „Gruss aus Oppeln” i wiele innych, których nie sposób tutaj wymienić. Musieliśmy jednakże radzić sobie z problemami, których w 30 lat po przemianach demokratycznych w Polsce po prostu się nie spodziewaliśmy. Mówimy tu o powiększeniu miasta Opola, a także zmianie interpretacji przepisów prawa w zakresie równoległego nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości i jako języka obcego. Dużym wyzwaniem dla organizacji Mniejszości Niemieckiej jest zabieganie o finansowanie. Cieszymy się, że w ostatnim czasie możemy się cieszyć swego rodzaju stabilizacją finansową ze strony polskiego jak i niemieckiego rządu.

Uprawnionych do udziału w Walnych Zebraniach Delegatów TSKN jest 150 Delegatów – przedstawicieli struktur Towarzystwa z całego województwa opolskiego oraz powiatu lublinieckiego. W tegorocznym Walnym Zebraniu udział wzięło 121 Delegatów. Kadencja struktur TSKN trwa 4 lata, na tegorocznym Zebraniu Walnym Delegaci wybrali spośród siebie 11 osobowy Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. W skład Zarządu TSKN weszli: Rafał Bartek Przewodniczący (który otrzymał 99,16% głosów), Zuzanna Donath-Kasiura (92,5% głosów), Roman Kolek (84,16% głosów), Ryszard Galla (83,33% głosów), Edyta Gisman (78,33% głosów), Sylwia Kus (77,5% głosów), Joanna Hassa (73,33% głosów), Róża Zgorzelska (65,83% głosów), Krzysztof Wysdak (60,83% głosów), Kryspin Cieplik (54,15% głosów). W skład komisji rewizyjnej weszli: Mirosław Lasar, Damian Hutsch, Ewelina Brol, Natalia Jasik Schulwitz, Hubert Ibrom. Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: Jana Pankalę, Jacka Wróbla, Gerarda Wonsa, Krystian Baldego i Rudolfa Urbana.

61022315 2237486996334838 1570734389858402304 n

Związek Niemieckich Stowarzyszeń składa gratulacje nowo wybranemu Zarządowi i życzy samych sukcesów.

Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi oraz przegłosowali plan pracy na rok 2019. Przegłosowano również 3 rezolucje: w sprawie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości, w sprawie 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej oraz w kwestii wyborów parlamentarnych 2019.

PLIKI DO POBRANIA:

 Źródło: TSKN

 

Delegaci ZNSSK uchwalili rezolucje dot. powstań śląskich, upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, wzięcia udziału w wyborach do PE oraz sytuacji języka niemieckiego

1

W sobotę 11 maja 2019 roku na Górze Św. Anny odbył się 50 Zjazd Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce. Podczas posiedzenia delegaci ZNSSK spoglądają wstecz na rok 2018, jak również zwracają uwagę na nadchodzące zadania i projekty.

 

Oprócz delegatów w zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście z BdV Landesverband Thüringen, z którymi ZNSSK od 25 lat współpracuje, jak również członkowie organizacji stowarzyszonych i przedstawiciele na poziomie gminnym i politycznym. Przemówienie do zgromadzonych delegatów i gości skierowali Pani Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Brigit Fiesel-Roesle, poseł na Sejm RP Ryszard Galla, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz przewodniczący sejmiku opolskiego Rafał Bartek. Pan Rafał Bartek w imieniu marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły wręczył list gratulacyjny z okazji 50 Zjazdu Delegatów dla przewodniczącego Związku Bernarda Gaidy. Powitani zostali również delegaci oraz burmistrz Leśnicy pan Łukasz Jastrzembski wraz ze starostą Strzelec Opolskich panem Józefem Swaczyna. Również pan Egon Primas, członek i przewodniczący BdV Landesverband Thueringen przemówienie skierował do zgromadzonych i spoglądał wstecz na 25 lata współpracy.

Porządek obrad obejmował plan prac ZNSSK na rok 2019-2020, na obecną sytuację i plany mniejszości niemieckiej, jak również przyjęcie nowych członków organizacji do Związku Niemieckich Stowarzyszeń. Tak więc przyjęte zostały następujące organizacje jako zwyczajny członek Związku Niemieckich Stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w Polsce:

  • Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Gdyni
  • Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Sztumie

Delegaci wysyłali istotny sygnał na zewnątrz, w którym jednogłośnie uchwalono większość rezolucji m.in. do następujących tematów:

  • Rezolucja Zgromadzenia ZNSSK w Polsce wzywająca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  • Rezolucja Zgromadzenia ZNSSK w Polsce w związku z sytuacją językową Mniejszości Niemieckiej w Polsce
  • Rezolucja Zgromadzenia ZNSSK w Polsce z okazji ogłoszonego przez Sejm RP "roku powstań śląskich" 
  • Rezolucja upamiętniająca 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

W załączniku przedstawiamy treść uchwalonych rezolucji oraz mowę inauguracyjną przewodniczącego Związku Bernarda Gaidy:

 

IMG 20190512 WA0005

 

 

 

  • Dział: VdG
Subskrybuj to źródło RSS