Log in

Może już czas na ulice?

W Bratysławie zakończyły się obrady 70. kongresu FUEN, czyli największej w Europie organizacji grupującej mniejszości narodowe i etniczne. Organizacja wybrała nowe władze. Przewodniczący jest Węgrem z Rumunii, a wiceprzewodniczący to Niemcy z Danii, Chorwacji i Włoch, Słowenka z Austrii, Turek i Fryzyjczyk z Niemiec. Zarząd FUEN zawsze jest obrazem kulturowego bogactwa Europy, o której lubimy mówić, że jej co siódmy mieszkaniec należy do jakiejś mniejszości kulturowej.

Jeszcze ciekawsze są miejsca, które delegaci na kongresy FUEN odwiedzają. W zeszłym tygodniu była to Słowacja, w której do tej pory poznałem Niemców karpackich. Ale nie oni są największą mniejszością narodową w tym kraju, lecz Węgrzy zamieszkujący najliczniej wzdłuż Dunaju. Właśnie w tym rejonie, nad Dunajem, leży miasto Dunajska Streda, które może być pozytywnym wzorem polityki mniejszościowej. Chciałoby się wielu ludzi z Polski, zwłaszcza polityków, namówić na wizyty w takim mieście, by pojęli, jakie mogą obowiązywać standardy w Europie.

Oczywiście, że patrząc na Słowację, widzimy państwo, które funkcjonuje w tradycji wielonarodowej i tolerancyjnej monarchii Austro-Węgierskiej, a nie spuścizny kręgu imperialistycznej mentalności carskiej Rosji. Ale jest to również państwo, które ma za sobą socjalizm, a w pamięci „bratnią pomoc” państw Układu Warszawskiego w 1968 roku. Jednak na gruzach tego systemu stworzyło zasady, które pozwalają na to, że przestrzeń dwujęzyczna w owym rejonie nie ogranicza się do tego, że obok słowackiej nazwy miasta widnieje węgierskie Dunaszerdahely. W mieście dwujęzyczne są wszystkie nazwy ulic, wszystkie napisy publiczne typu „zakaz palenia” czy rozkład jazdy autobusów, regulamin parkowania, napisy na kontenerach na śmieci. Wszystko, co umieszcza gmina. Także na większości sklepów, reklam firm czy nazw restauracji, czyli napisy generowane przez przedsiębiorców sformułowane są po słowacku i węgiersku. W całym regionie rodzice, zapisując dziecko do szkoły, swobodnie wybierają pomiędzy szkołą ze słowackim bądź węgierskim językiem nauczania. Na chodniku słychać obydwa języki, a niektórzy miejscowi chętniej przechodzą na angielski niż słowacki. Czy jednak słyszał ktoś o konflikcie narodowościowym na południu Słowacji? Czy ktoś słyszał o tendencji separatystycznej na północ od Dunaju?

Przypomniałem sobie, ile niezdrowych emocji wywoływały na Śląsku tablice z nazwami miejscowości po polsku i niemiecku, ile ich było zamalowanych czy zniszczonych. Minęło ponad 10 lat, od kiedy pierwsze takie tablice stanęły w Radłowie/Radlau i dziś należą one już na stałe do krajobrazu i wydaje się, że poza zdziwieniem od czasu do czasu żadnych negatywnych emocji nie wywołują. Stały się więc elementem zwiększającym tolerancję dla wielokulturowości. A jednak ostatnio nie potrafimy się dowiedzieć, dlaczego wnioski czterech kolejnych gmin od dawna czekają w MSWiA na ostateczną decyzję.

Tymczasem w procesie umacniania deklarowanego szacunku dla wielokulturowości nie powinniśmy się zatrzymywać. Czy więc nie nastał czas, by w gminach pomyśleć o dwujęzycznych nazwach ulic, a przedsiębiorcy pomyśleli o szyldach swoich firm?

Bernard Gaida

  • Dział: Blogi

Na Słowacji rozpoczął się kongres z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia FUEN

13.06.2019 na Słowacji odbyło się oficjalne otwarcie kongresu z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Federalnej Unii Europejskich Grup Mniejszościowych (FUEN). Prezydent dr József Menyhárt powiedział kilka słów o organizacji Partii Społeczności Węgierskiej na Słowacji: „Nie chcemy być odbierani jako mniejszość, ponieważ jesteśmy dumni ze swojej narodowości. Pomimo różnicy zdań politycznych, mamy te same cele, takie jak utrzymanie wykształcenia w języku ojczystym. Mniejszość węgierska na Słowacji dzięki licznym podpisom wniosła sukces do europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack”.

Dr Ondrej Pöss, prezes Związku Karpatoniemieckiego na Słowacji pozdrowił wszystkich obecnych oraz mówił w swojej przemowie: „ szanujemy nasze pochodzenie i nie możemy zapomnieć o naszych dziadkach, którzy skonfrontowali się z naruszeniem swoich praw człowieka i silnymi procesami asymilacji. Organizacje takie jak FUEN przyczyniają się do tego, aby takie sytuację nigdy się nie powtarzały.

Joachim Bleickier, ambasador Niemiec na Słowacji zaznaczył, że członkostwo Unii Europejskiej na Słowacji przyczyniło się do intensywności stosunków społeczności węgierskiej do Niemiec. „Jednak wyzwania pozostają: W ostatnim czasie dużo słyszymy o wzmocnieniu państw narodowych w UE. Rzadko kiedy przynosi to coś dobrego dla mniejszości”.

Valentin Inzko, wysoki przedstawiciel dla Bośni i Hercegowiny opowiedział o swojej pracy i doświadczeniach. „ Zawsze kiedy politycy mówią, że pokojowe współistnienie jest niemożliwe, ludzie udowadniają im, że są w błędzie”.

William Romans, starszy radca prawny, w imieniu Lamberto Zannier, sekretarza generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) powiedział: „ FUEN łącznie z OBWE jest znane i szanowane na całym świecie jako organizacja międzynarodowa. Ciężko oszacować jej ciężką pracę oraz entuzjazm”.

W kongresie FUEN wzięli udział m.in. przedstawiciele mniejszości niemieckiej w Polsce Pan Bernard Gaida, Pan Rafał Bartek oraz Pani Katrin Koschny. 

 

Żródło: https://www.fuen.org/de/news/einzelansicht/article/fuens-70-year-anniversary-congress-has-started-in-slovakia/

csm MG 3555 2b392eda87

csm MG 3575 014e7b76f3

csm MG 3562 e7d2fce951 1

 

Kandydaci do PE Andrzej Buła z Opola i Marek Plura z Katowic uzyskali poparcie organizacji Mniejszości Niemieckiej

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego Prezydent Federalnej Unii Europejskich Grup Mniejszościowych (FUEN) Pan Loránt Vincze zwrócił się do kandydatów partii/ugrupowań, kandydujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, aby poznać lepiej ich stosunek do problemów polityki wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w skali UE. Członkiem FUEN na terenie Polski jest m.in. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Do zadanych pytań nie odniosła się żadna partia, natomiast w swoim imieniu odpowiedzieli kandydaci Pan Andrzej Buła i Pan Marek Plura oraz uzyskali poparcie regionalnych struktur Mniejszości Niemieckiej. 

W załączniku przedstawiamy deklarację posła do Parlamentu Europejskiego Pana Marka Plura, który odpowiedział na pytania opracowane przez FUEN, porozumienie poparcia kandydata do Parlamentu Europejskiego Pana Andrzeja Buły oraz propozycję i pytania kandytujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

 

Wyborczy Kamień Probierczy FUEN ws. wyborów do Europarlamentu

Ostatnie wybory do Europarlamentu miały miejsce w roku 2014.

W związku z nadchodzącymi wyborami Federalna Unia Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) zwraca się do kandydatów partii, kandydujących w wyborach do Europarlamentu, z propozycjami oraz pytaniami, które znajdziecie Państwo w poniższym załączniku, dodatkowo załączamy „Pakt Mniejszość Większość” oraz dokument „Minority SafePack Initiative”.

Delegacja FUEN odwiedziła Ukrainę

W dniach 22-23 marca odbyła się wizyta delegacji FUEN na Ukrainie. Jej uczestnikiem był również przewodniczący zarządu ZNSSK w Polsce, a zarazem przewodniczący Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) Bernard Gaida. Podróż była nie tylko okazją do poznania ogólnej sytuacji mniejszości narodowych na Ukrainie, ale także bliższego przyjrzenia się życiu Niemców w tym kraju.
Subskrybuj to źródło RSS